logo

NA politiskās aktualitātes: nodrošināt Okupācijas muzeja pārbūves projekta virzību, administratīvas imunitātes atcelšana deputātiem

23.05.2016 Rihards Kols

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

Neliels atskats no mūsu – Nacionālās apvienības puses – uz šodienas Saeimas sēdē aktuālākajiem skatītajiem jautājumiem. No mūsu viedokļa, būtiskākie šodien skatītie jautājumi bija jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa iesaldēšanu, kā arī grozījumi Okupācijas muzeja likumā un jautājums par Latgales speciālo ekonomisko zonu. Taču par visu – pēc kārtas.

Visupirms, vēlos vērst uzmanību no mūsu puses atbalstītajiem grozījumiem Latvijas Okupācijas muzeja likumā, kas paredz nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksam, vienlaikus nosakot memoriāla kompleksa būvniecības projekta īstenošanas termiņu līdz 2018. gada 31.jūlijam. Šie grozījumi ļaus operatīvāk un veiksmīgāk turpināt virzīt šo dziļi simbolisko un nozīmīgo projektu uz priekšu, novēršot projekta ilgtermiņa “iesaldēšanu” dažādu ķīviņu dēļ, kas šajā jautājumā ir nepieļaujami un necienīgi pret tām vēstures lappusēm un tiem cilvēkiem, ko vēlamies turēt mūžīgā piemiņā.

Šodien skatīti un no NA puses atbalstīti grozījumi Invaliditātes likumā, ar kuriem plānots paplašināt to ārstu loku, kuri ir tiesīgi veikt personu veselības un funkcionālo spēju novērtēšanu. Ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā ārstu ekspertu skaits būtiski samazinājies un šī tendence turpinās, būtiski rast risinājumu, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un nodrošināšanu. Piedāvātie grozījumi sniedz risinājumu šai problēmai, ļaujot novērtēšanu veikt jebkuram sertificētam ārstam, kurš saņēmis Valsts komisijas apmācību.

Pēdējā lasījumā skatīti grozījumi Latvijas Republikas Satversmē un Grozījumi Saeimas kārtības rullī, paredzot noņemt deputātiem imunitāti attiecībā uz administratīvo sodīšanu – turpmāk deputāta saukšanai pie administratīvās atbildības vairs nebūs nepieciešama Saeimas piekrišana. Šis jautājums ir nenoliedzami aktuāls gan Saeimā, gan citām valsts institūcijām un plašākai sabiedrībai. Administratīvās imunitātes privilēģija šobrīd ir pārāk plaša demokrātiskas sabiedrības funkcionēšanai – nepieciešams panākt līdzsvaru, nodrošinot esošās ilūzijas par to, ka deputāti stāv pāri likumam, pārraušanu. Tas īpaši būtiski ir laikā, kad iedzīvotāju uzticības līmenis Latvijas valdībai un deputātiem ir nepiedodami zems – šie grozījumi būs pareizais solis pakāpeniskā uzticības atjaunošanā. Nacionālā apvienība šos grozījumus, protams, atbalstīja.

Tāpat šodien atbalstījām grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kuri nepieciešami, lai ievērotu Eiropas Komisijas Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai, izstrādājot atbalsta mehānismus atjaunojamās enerģijas veicināšanai, kā arī paredzot būtiski atšķirīgus nosacījumus jaunam atbalstam enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem. Šos grozījumus atbalstījām.

Atgriežoties pie, mūsuprāt, būtiskākajiem šodien skatītajiem jautājumiem, vēlētos vērst uzmanību uz grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. TM virzītie un valdības atbalstītie grozījumi nepieciešami, lai novērstu strauju nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un, attiecīgi, NĪ nodokļa pieaugumu, paredzot par gadu atlikt jauno kadastra aprēķina kārtību, 2017. gadā saglabājot kadastra vērtības pašreizējā līmenī. Šī gada laikā ir absolūti nepieciešams atrast labākos un sabiedrībai pieņemamākos risinājumus šobrīd “nedraudzīgajai” nekustamā īpašuma nodokļa politikai – teiksim, jāsamazina nodokļa likme iedzīvotāju pirmajai vai vienīgajam NĪ.

Šodien savu atbalstu izrādījām arī Latgales reģiona attīstībai, atbalstot Latgales speciālās ekonomiskās zonas likuma pieņemšanu galīgajā lasījumā, ar kuru reģiona teritorijām piešķirtu speciālās ekonomiskās zonas statusu, tā nodrošinot nodokļu atvieglojumus tajā strādājošajiem uzņēmumiem. Mēs saredzam būtisku nepieciešamību stiprināt plānošanas reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā novados un reģionos, pārņemot labās prakses piemērus, piemēram, Latgales uzņēmējdarbības centra pilotprojekta, un, īstenojot pasākumus, lai tā mērķtiecīgi veidotu uzņēmējdarbības atbalsta politiku savā reģionā. Atbalsts un uzņēmējiem draudzīgas vides veidošana ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību Latvijas reģionos.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.