logo

NA politiskās aktualitātes: panākts kompromisa nodrošinājums pirmā mājokļa programmas turpināšanai, ierobežos elektronisko cigarešu reklāmu

02.06.2016 Rihards Kols Saeimā

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

No Nacionālās apvienības viedokļa, būtiskākie no šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem bija grozījumi “Kredītiestāžu likumā” un grozījumi “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, taču pirms šo balsojumu apskatīšanas, vēlētos aktualizēt vēl dažus no šodienas sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

Visupirms vēlos pievērsties grozījumiem Kredītiestāžu likumā. Pēc ilgstošām diskusijām, Nacionālā apvienība atbalsta kompromisa grozījumu versiju, kas paredz, ka soda nauda par Kredītiestāžu likuma 198. panta pārkāpumiem – aizdomīgu un pretlikumīgu darījumu veikšanu – būs izmantojama, nevis valsts budžeta deficīta segšanai, bet tiks pārvirzīta uz ārkārtas gadījumiem paredzēto līdzekļu fonda papildināšanu, tādā veidā būtiski uzlabojot valsts “rezerves” neparedzētiem gadījumiem. Lai gan sākotnējais Nacionālās apvienības izvirzītais piedāvājums ietvēra šīs soda naudas pārvirzīšanu uz valsts ekonomikas attīstības programmu nodrošināšanu, precīzāk, Pirmā mājokļa programmu, pēc saņemtā apstiprinājuma no premjerministra M.Kučinska par to, ka Pirmā mājokļa programmai līdzekļi tiks atrasti un tā tiks turpināta, esam gatavi atbalstīt izvirzītos “kompromisa grozījumus”. Panāktais kompromiss norāda uz mūsu kopējo vēlmi meklēt risinājumus, lai nodrošinātu finansējuma nepārtrauktību sabiedrībai un valstij būtisku funkciju veikšanā un samazinātu satricinājumu iespējamību pēkšņu krīžu apstākļos.

Šodien atbalstījām grozījumus Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā, kas paredz atļaut sportistiem šaušanas sacensībās izmantot lielāka kalibra šaujamieročus, proti, līdz 11,43 milimetriem. Saskaņā ar esošo regulējumu, šaušanas sporta sacensībās Latvijā ir atļauts izmantot šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par deviņiem milimetriem, taču starptautiskās praktiskās šaušanas sporta sacensībās ir atļauts lielāks kalibrs, kuru arī sacensībās izmanto lielākā daļa sportistu. Līdz ar to, šie grozījumi nepieciešami un atbalstāmi, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un konkurētspēju Latvijas sportistiem starptautiska mēroga čempionātos un atļaujot tiem izmantot lielāka kalibra šaujamieročus.

Tāpat kā valstī un sabiedrībā kopumā, arī Saeimā šodien aktuāli jautājumi, kas saistīti ar Valsts ieņēmumu dienestu. Kontekstā ar jauno Muitas likumu, skatīti arī saistītie grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta likumā, kuru kopējais mērķis ir sistematizēt un padarīt skaidrāku muitas regulējumu, sakārtojot jautājumus par muitas iestāžu un tās ierēdņu, tostarp šobrīd aktuāli vakantā VID ģenerāldirektora amata, kompetenci. Šie ir būtiski grozījumi, un tos nepieciešams ieviest, lai Latvija varētu pilnvērtīgi nodrošināt Eiropas Savienības Muitas kodeksa ieviešanu.

Šodien arī atbalstījām grozījumus Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, kas nepieciešami, lai valsts augstskola, kas uztverama kā atvasināta publiska persona, iegūtu finanšu līdzekļus savas infrastruktūras objektu attīstīšanai no nekustamā īpašuma, ko tai īpašumā nodevusi valsts, bet kas kļuvis nepiemērots augstskolas funkciju realizēšanai. Jaunie grozījumi paredz, ka īpašumu nu būs iespējams atsavināt un atsavināšanas rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus varēs novirzīt augstskolas darbības nodrošināšanai. Šie ir vērtīgi grozījumi, kas ļaus augstskolām kvalitatīvāk pārvaldīt savu resursu novirzīšanu un izlietojuma pamatotību, nodrošinot iespēju nepieciešamos resursus pārvirzīt un pārveidot pēc nepieciešamības un situācijas.

Atgriežoties pie šodienas būtiskākajiem jautājumiem, vēlos pievērsties grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu reklamēšanas ierobežojumus medijos. Šie grozījumi nepieciešami, lai konsekventi ieviestu iepriekš apstiprinātos grozījumus, kas paredz vairākus būtiskus smēķēšanas ierobežojumus, kā arī definē un ar akcīzes nodokli apliek elektroniskās cigaretes, vienlaikus arī tām uzliekot ierobežojumus audio un audiovizuālajos kanālos, kas arī norāda uz šo Grozījumu nepieciešamību. Šī ir uz sabiedrības veselības uzlabošanu vērsta iniciatīva, un NA atbalsta – jebkādas, arī “elektroniskās” smēķēšanas reklāma nav nepieciešama.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.