logo

NA politiskās aktualitātes – Sankciju likums, laulību reģistrācija, Gazprom

04.02.2016 Saeimā

Šodienas Saeimas sēdē skatīti vairāki aktuāli jautājumi. No NA puses vēlētos izcelt dažus no tiem.

Tieslietu ministrijas virzītais un NA atbalstītais likumprojekts „Grozījumi Notariāta likumā” paredz iespēju turpmāk laulības atļaut reģistrēt arī notāriem. Topošais regulējums jau izpelnījies plašu atbalstu un būs būtisks tiem pāriem, kuriem nav svarīga pati laulību ceremonija, bet gan savstarpējo attiecību oficiāla sakārtošana. Šādā veidā tiek paplašinātas tās iespējas, kādā personas var sakārtot savstarpējās attiecības un, iespējams, arī kopumā tādā veidā palielinot noslēgto laulību skaitu, kas, salīdzinot ar nereģistrētās attiecībās dzīvojošo skaitu, ir zems.

Tāpat šodien uz nodošanu Saeimai skatīti Grozījumi valsts materiālo rezervju likumā – pēc savas būtības, tas ir pasākumu plāns institūciju saskaņotai rīcībai iespējamo patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumā no krīzes skartajām valstīm, vienlaikus paredzot iespēju atļaut izmantot valsts materiālās rezerves šo pasākumu izpildei.

Būtiski ir šodien trešajā lasījumā skatītie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, paredzot, ka par noziedzīgiem iegūtiem uzskatāmi arī tādi līdzekļi, kuri pieder personai vai kurus tieši vai netieši kontrolē persona, kura ir iekļauta kādā no MK sastādītajiem to personu sarakstiem, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā. Cita starpā likumprojekts piedāvā jauna termina – Latvijas politiski nozīmīgās personas – ieviešanu, kā arī paredzot pienākumu bankām un citiem uzņēmumiem, uz ko attiecas šis likums, pastiprināti kontrolēt šīs personas korupcijas, nodokļu nemaksāšanas un nelegālas naudas atmazgāšanas novēršanas nolūkos. Šie grozījumi jau izraisījuši plašu rezonansi sabiedrībā un gan banku, gan uzņēmēju organizāciju vidū, ņemot vērā, ka tie paredz ievērojami paplašināt komerciestādēm uzliekamo pienākumu loku. Jānorāda, ka šie grozījumi ir fundamentāli nepieciešami gan Latvijas finanšu sistēmas sakārtošanai, gan arī Latvijas uzņemšanai Ekonomikas attīstības un Sadarbības organizācijā (angļu val. OECD) – šie grozījumi ir obligāta prasība un priekšnosacījums.

Nenoliedzami būtiskākais šodien skatītais jautājums ir Latvijas iekšpolitikai un ārpolitikai aktuālais Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kas paredz iespēju noteikt nacionālas sankcijas, sniedzot Latvijai savu, tā teikt, „maigās varas” instrumentu, tādā veidā dodot iespēju nacionālā līmenī cīnīties un nodrošināt valsts aizsardzību pret dažāda veida agresiju. Likums šodien skatīts jau trešajā un galīgajā lasījumā.

NA no savas puses ir panākusi, pēc būtības, propagandas ierobežošanas mehānismu iekļaušanu likumprojektā, ar mērķi stiprināt un aizsargāt un ES informatīvo telpu informatīvā kara apstākļos. Rosinājām arī kā vienu no ierosinātāj institūcijām iekļaut LR Saeimu, kas tiešā veidā pārstāv valsts iedzīvotāju intereses un viedokli, taču komisijā šis priekšlikums diemžēl deputātu atbalstu nav guvis. Turpināsim diskusijas ar ĀM par mehānismiem, kā varētu iekļaut šajos procesos arī Saeimu – piemēram, papildinot ierosinātāj institūciju skaitu ar Saeimas Nacionālās drošības komisiju. Šī likumprojekta ietvaros šodien skatīta arī virkne citu grozījumu, kurus atbalstījām.

Pēdējā laikā aktuāli bijuši arī divi ar enerģijas jēdzienu saistīti likumprojekti, kurus virzīja NA deputāta Romāna Naudiņa vadītā Tautsaimniecības komisija. Pirmais no tiem – grozījumi Enerģijas dzērienu aprites likumā, kas liedz enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem, kas 21. janvārī Saeimā tika pieņemti 3. lasījumā, neskatoties uz dažādajiem viedokļiem un arī ražotāju spiedienu. NA uzskatīja, ka šai gadījumā jāuzticas ārstu viedoklim un enerģijas dzērienu tirgošana bērniem ir jāpārtrauc. Jāpiebilst, ka likumprojekta izskatīšana tika pārņemta no 11. Saeimas pēc NA iniciatīvas.

Otrs būtisks Tautsaimniecības komisijas panākums ir nepilnos trijos mēnešos īstenotais dabasgāzes tirgus reformas noslēdzošais posms. Nacionālā apvienība iestājas par visiem priekšlikumiem, kas vērsti uz ātrāku gāzes tirgus atvēršanu, pārtraucot “Latvijas gāzes” un pastarpināti “Gazprom” monopolu Latvijas enerģētikas struktūrā.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.