logo

NA politiskās aktualitātes: Satversmes tiesas spriedums par pielaidi valsts noslēpumam, līgums par ciešākām saitēm ar ASV

16.02.2017 Rihards Kols

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

Šodien atbalstījām vairāku jaunu likumprojektu tālāku virzību izskatīšanai Saeimā. Starp tiem – grozījumi Muzeju likumā, kas nepieciešami, lai risinātu un aktualizētu muzeju nozares normatīvo regulējumu jautājumus, kas saistīti ar nacionālā muzeju krājuma valsts informācijas sistēmas pārzināšanu, definētu reģionālo muzeju statusu un citus nozarei aktuālus jautājumus sakārtošanu. Tāpat arī tālākai virzībai Saeimā atbalstījām grozījumus Preču un pakalpojumu loteriju likumā, ar kuriem paredzēts noteikt administratīvo atbildību par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas kārtības pārkāpšanu un par loteriju organizēšanu bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļaujas saņemšanas. Ņemot vērā, ka pārkāpumi izložu un loteriju jomā var būtiski aizskart gan sabiedriskās intereses, gan arī – kā pēdējā laikā vērots publiskajā telpā – skart dažādus ētikas jautājumus, ir būtiski šo jomu efektīvi noregulēt un uzraudzīt.

Pirmajā lasījumā atbalstījām, no NA viedokļa, valsts aizsardzībai ļoti būtisku likumprojektu par LR valdības un ASV valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā, ar šo līgumu nosakot ietvaru Latvijas un ASV sadarbībai aizsardzībā, ka arī detalizēti nosakot ASV bruņoto spēku un tiem piederošo personu tiesību un pienākumu ietvaru, uzturoties Latvijā. Sabiedroto spēku, tai skaitā ASV, kā Latvijas stratēģiskā sabiedrotā militārās klātbūtnes nodrošināšana Latvijā ir ļoti nozīmīga mūsu aizsardzības interesēm, un ar šo līgumu virzāmies uz ASV spēku pastāvīgu klātbūtni Latvijas teritorijā īstenošanu.

Šodien atbalstījām arī ļoti nepieciešamo Vienotās patentu tiesas izveides nolīguma izveidi, kas paredz izveidot visās ES valstīs vienotu, kopīgi izmantojamu, finansiāli pieejamu patentu, kā arī vienotu patentaizsardzību, nodrošinot vienotu patentu tiesvedību. Ņemot vērā, ka Latvija savu nākotni saredz kā mazo un vidējo uzņēmumu un t.s. start-up (iesācējuzņēmumu) darbībai pievilcīgu un atbalstošu vidi, šī nolīguma ratificēšana ir plats solis pareizajā virzienā šādas vides izveidošanā.

Noslēgumā vēlos aktualizēt divus būtiskus jautājumus.

Nesen aizturētais Latvijas sniega krabju zvejas kuģis “Senators” joprojām atrodas Norvēģijā, Kirkenesas ostā, Norvēģijai ar Latvijas zvejas kuģa aizturēšanu rupji pārkāpjot 1920.gadā noslēgto Parīzes nolīgumu par dabas resursu ieguvi Špicbergenas un Svālbāras reģionā. Šis jautājums jāuztver ļoti nopietni, jo tas pārkāpj spēkā esošus un no ES puses cienītus līgumus; mums ir jādod skaidri signāli, ka nav pieļaujama mūsu tiesību ierobežošana šī līguma ietvaros un jāaicina Norvēģiju nepārkāpt Parīzes nolīgumu un pārstāt savu nedraudzīgo un agresīvo izturēšanos pret ES un Latvijas zvejas flotēm. Samiernieciskums šajā jautājumā radīs negatīvu precedentu par mūsu piekāpību starptautisku līgumu pārkāpšanas jautājumos.

Tāpat vēlos noslēgumā aktualizēt aizvadītās piektdienas Satversmes tiesas lēmumu par pielaidēm valsts noslēpumam, apstiprinot NA paustās bažas, ka valsts noslēpuma pieejas nodrošināšanas kārtība un process nav pilnībā tiesisks un atbilstošs Starptautisko tiesību principam uz personas tiesībām uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu Satversmei kārtību, kādā pieeju valsts noslēpumam zaudējis cilvēks var pārsūdzēt speciālās atļaujas zaudēšanu. Tāpat Satversmes tiesa atzinusi, ka Satversmei neatbilst likuma norma, kas liedz šo atļauju zaudējušam cilvēkam vēlāk to atgūt. Tā kā personai speciālās atļaujas anulēšanu iespējams pārsūdzēt tikai SAB direktoram un vēlāk ģenerālprokuroram, netiek nodrošināta pieeja “tiesai” šā vārda institucionālajā nozīmē. Papildus tam netiek nodrošinātas Satversmei atbilstošas procesuālās tiesības, jo personai var nebūt pieejama informācija par to, kādas valsts drošības iestāžu šaubas tai jāatspēko. Atbalstām Satversmes tiesas lēmumu un esam gandarīti, ka šis jautājums tiks beidzot sakārtots, tā ļaujot cilvēkiem iespēju aizstāvēt savas tiesības, kā likumā noteikts, tiesā.

 

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.