logo

NA politiskās aktualitātes: Tiek noraidīta iespēja iegūt papildus 40-50 miljonus eiro ieņēmumus valsts budžetā

19.04.2016 Rihards Kols Saeimā

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

No Nacionālās apvienības viedokļa vēlētos aktualizēt dažus no būtiskākajiem Saeimā šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Šodien tika skatīti un noraidīti NA iniciētie grozījumi “Imigrācijas likumā”, kas saistīti ar termiņuzturēšanās atļauju pagarināšanu. Grozījumos rosināts paredzēt 10 000 eiro iemaksu valsts budžetā gadījumā, ja pēc par nekustamā īpašuma iegādi iegūtas termiņuzturēšanās atļaujas piecu gadu termiņa beigām persona prasa uzturēšanās atļauju pagarināt. Ņemot vērā, ka likumā ir skaidri atrunāts, ka uzturēšanās atļauja tiek saņemta uz noteiktu laiku, noteikta iemaksa valsts budžetā par tās pagarināšanu būtu tikai racionāls solis. Šo grozījumu ieviešana valsts budžetā ik gadu ienestu papildus ieņēmumus ap 10 miljonu eiro apmērā, kurus savukārt tālāk varētu mērķtiecīgi novirzīt tādu sociāli nozīmīgu jautājumu risināšanā kā pirmā mājokļa programmas realizēšanai un attīstīšanai. Diemžēl šis ierosinājums šodien neguva atbalstu no mūsu partneru puses, un pirmās mājokļa programmas – būtiska valsts atbalsta mehānisma ģimenēm ar bērniem – finansējuma avoti būs jāmeklē citviet, iespējams, no fonda neparedzētiem gadījumiem.

Šodien skatīšanai Saeimā nodoti grozījumi “Zinātniskās darbības likumā”, kas nodrošinās iespēju īstenot valsts zinātnisko institūtu reorganizāciju, lai tādā veidā varētu koncentrēt resursus – arī valsts finansējumu – spēcīgākajos un augstāk novērtētajos valsts zinātniskajos institūtos, kā arī lai veicinātu pētniecības un studiju procesa integrāciju.

Tāpat šodien skatīto jautājumu vidū jāmin grozījumi “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”, kas ļaus veikt tautības ieraksta maiņu uz ierakstu “latvietis” tām latviskās izcelsmes personām, kuras izveidojušas saikni ar Latviju, te pastāvīgi uzturoties, un kas dokumentāri apliecinājušas savu latvisko izcelsmi un valsts valodas zināšanas. Tādā veidā tiks arī atvieglota iespēja ārvalstniekiem ar latvisku izcelsmi reģistrēt savu Latvijas pilsonību. Skatīti arī “Elektronisko sakaru likuma” grozījumi, kas cita starpā noteiks pienākumu telefonu operatoriem turpmāk operatīvi nosūtīt Ārlietu ministrijas sagatavotās īsziņas Latvijas iedzīvotājiem ārvalstīs par rīcību krīzes situācijās, tā palīdzēt rūpēties par Latvijas valstspiederīgo interesēm un drošību, tiem atrodoties ārvalstīs un/vai krīzes situācijā. Grozījumi “Izglītības likumā” savukārt palīdzēs aktualizēt un sakārtot valsts izglītības iestāžu reģistru un veicinās izglītības kvalitātes standartu uzturēšanu, nosakot kārību pedagoga sertifikāta iegūšanai, atjaunošanai vai anulēšanai.

Galīgajā lasījumā šodien pieņemti būtiski grozījumi “Sporta likumā” un “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”. Šo grozījumu komplekss nepieciešams, lai uzlabotu sportistu un sporta pasākumu apmeklētāju drošību, nosakot, ka sacensībās autosportā, motosportā vai ūdens motosportā drīkstēt rīkot tikai licencētā attiecīgo sporta sacensību norises vietā un tikai licencēta galvenā tiesneša vadībā.

Noslēgumā vēlētos uz mirkli pievērsties aktualitātēm ES, precīzāk, EK izvirzītajam piedāvājumam patvēruma meklētāju pārdalē. Viens no priekšlikumiem – jau vairākkārt noraidītās un nepieņemamās obligātās kvotas. Mums ir jāpilda savas apņemšanās un jāietur iepriekš pieņemtā pozīcija – apzinoties reālo situāciju, Latvija ir paudusi atbalstu un jau iesaistījusies brīvprātīgos solidaritātes mehānismos šīs krīzes atrisināšanai, un turpina pildīt savas uzņemtās saistības. Obligāto kvotu sistēma ir absolūti nepieņemama, un, tās atkārtota, ierosināšana ir ciniska – tiek atkārtoti ignorēti visi joprojām aktuālie iemesli šī piedāvājuma noraidīšanai iepriekš. NA stingri iestājas pret šī mehānisma ieviešanu, un esam gandarīti, ka mūsu pozīciju pārstāv arī Latvijas premjerministrs. Uzskatām, ka ir mērķtiecīgi jāturpina uzsāktais darbs migrācijas krīzes risināšanā, veiksmīgi īstenojot vienošanos ar Turciju, stiprinot ārējās robežas un iekšējo drošību.

Foto: EPA, MATTHIAS BALK

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.