logo

NA politiskās aktualitātes: valsts autoceļi, nodokļu reforma, ĢMO

09.03.2017 Latvijā

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

Šodienas atskatu vēlos sākt ar šajā nedēļā aktuālāko tematu – Finanšu ministrijas un Latvijas bankas piedāvātajām reformām nodokļu jomā. Mērķi patiešām ir ambiciozi un nenoliedzami pozitīvi – uzlabot uzņēmējdarbības vides kvalitāti un mazināt ēnu ekonomikas apjomu Latvijā. Ir vairāk nekā skaidrs, ka nodokļu sistēmas reforma ir nepieciešama, un Nacionālā apvienība uzskata, ka centieni to konsekventi īstenot ir pat ļoti apsveicami. Iespējams, ka piedāvātie risinājumi varētu arī sasniegt izvirzītos mērķus. Tomēr vienlaikus ir skaidrs, ka šīs ir būtiskas izmaiņas un to efektīva izpilde ir atkarīga ne tikai no sistēmas ieviešanas, bet arī no tās kvalitatīva izvērtējuma pirms un pēc tās ieviešanas. Tāpēc – mēs no savas puses esam gatavi un plānojam iesaistīties diskusijās, lai izvērtētu plānoto nodokļu reformu, lai palīdzētu noteikt mērķus un sagaidāmos rezultātus, kā arī lai sadzirdētu pārliecinošu argumentāciju tam, ka tieši piedāvātie risinājumi ir labākie, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus.

Atlikušajās minūtēs vēlos vērst jūsu uzmanību uz, Nacionālās apvienības ieskatā, aktuālākajiem un būtiskākajiem šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā skatītajiem jautājumiem.

Atskatu sāksim ar tālākai izskatīšanai komisijās nodotajiem likumprojektiem. Šodien atbalstījām nodošanu tālākai izskatīšanai grozījumus Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, ar kuru precizēti atsevišķi aspekti par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas ierobežojumiem, kā arī definēti administratīvās atbildības apmēri par pārkāpumiem ģenētiski modificēto organismu aprites jomā un kompetences sodu piemērošanā, kas ļaus efektīvāk uzturēt Latvijas bioloģisko drošību.

Tāpat šodien arī atbalstījām grozījumu Publiskās un privātās partnerības likumā nodošanu izskatīšanai komisijās. Šie apjomīgie grozījumi nepieciešami, lai, pārņemot direktīvu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, likumu precizētu saskaņotu ar jauno Publisko iepirkumu likumu, kura ietvaros panāktas vienošanās attiecībā uz apakšuzņēmēju regulējumu, nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšanas kārtību, izslēgšanas nosacījumiem un citiem aspektiem publisko iepirkumu jomā.

Pirmajā lasījumā skatīti šobrīd degoši aktuālas problēmas risināšanai nepieciešamos grozījumus Autoceļu likumā, lai ar tiem noteiktu skaidrāku autoceļu un ielu būvniecības uzturēšanas un uzraudzības procesu. Kopumā, ir skaidrs, ka ir akūti nepieciešams palielināt ceļu uzturēšanai atvēlēto finansējumu, lai nodrošinātu, ka Latvijas autoceļi ir sabiedrībai droši, jo esošā situācija, kurā katastrofālā stāvoklī esošie autoceļi, kas ir “uzņēmējdarbības asinsrite”, ierobežo uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju labklājības pieaugumu valstī un, jo īpaši, tās reģionos. Grozījumus NA, protams, šodien atbalstīja.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.