logo

NA politiskās aktualitātes – Valsts svētki, ebreju īpašumu restitūcija, grozījumi patvēruma likumā

19.11.2015 Rihards Kols

Frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

Atskatoties uz šodienas Saeimas sēdi, no NA puses vēlētos izcelt dažas no būtiskākajām aktualitātēm.

Šodien tika skatīti grozījumi likumos par nekustamo īpašumu nodošanu sabiedriskajai organizācijai “Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome”, kurus esam pamatoti izvēlējušies neatbalstīt. Jā, par faktu, ka ēkas, kas pirms II Pasaules kara bijušas ebreju sabiedrisko un reliģisko organizāciju īpašumā un kurās atradās ebreju tautai svarīgas kultūras, reliģijas un sociālās iestādes, ir jānodod atpakaļ to leģitīmajiem saimniekiem, kuriem tās vardarbīgi atņēma nacistiskās Vācijas un Padomju okupācijas režīma īstenotāji, jautājumu vai šaubu nav.

Taču, skatot izvirzītos grozījumus un jautājumu pēc būtības, kā arī pārrunājot to ar kompetentām institūcijām un ekspertiem, tajā skaitā īpašo sūtni Holokausta jautājumos, Nacionālā apvienība ir konstatējusi vairākus būtiskus trūkumus esošajā likumprojektā. Nav skaidrs, vai organizācija “Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” pārstāv visu ebreju kopienu Latvijā, kuriem pēc taisnīguma principa būtu jāsaņem atpakaļ savi zaudētie īpašumi, un šobrīd savā izveides stadijā ir fonds, kura apvienos teju visas Latvijā esošās ebreju reliģiskās un sabiedriskās organizācijas zem viena “jumta” – uzskatām, ka šim fondam, kurā tiktu pārstāvētas visas 36 Latvijā reģistrētās ebreju kopienu pārstāvošas organizācijas, būs leģitīmāk un uzticamāk nododami esošie īpašumi, nodrošinot jebkādu konfliktu vai regresa prasību pret valsti iespējamību nākotnē par šo pašu jautājumu.

Šodien atbalstījām grozījumus Jaunatnes likumā, kura mērķis ir nodrošināt jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumā ietverto tiesisko regulējumu. Ar šiem regulējumiem vēlamies vēl vairāk iedrošināt jauniešus iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā – ņemot vērā, ka bezdarbs ir problēma ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, brīvprātīgā darba pieejamība un pieredze var darboties kā efektīvs atbalsta mehānisms no valsts puses. Tāpat, iesaiste dažādu pilsonisko sabiedrību aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā veicina jauniešu informētību un iesaisti politiskajās un sabiedriskajās norisēs, kas ir būtisks aspekts nākotnes pilsoniskās sabiedrības attīstīšanā. Jāatzīmē, ka joprojām saredzam vairākas nepilnības Jaunatnes likumā – ar pārējo Eiropas Savienību nesalāgoto, diskriminējošo vecuma ierobežojumu, iracionāli ierobežojošus standartus jauniešu organizācijām u.c. Drīzumā par šo iesniegsim savus priekšlikumus, lai veicinātu patiešām jauniešus atbalstoša un kvalitatīva likuma izveidi.

Pievēršoties citām būtiskām aktualitātēm, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien vienbalsīgi atbalstīja Nacionālās apvienības izstrādātu un virzītu priekšlikumu, kas noteiks Saeimas tiesības turpmāk lemt par bēgļu uzņemšanu. Šī iniciatīva darbosies kā sava veida aizsargmehānisms radītajam precedentam un par potenciāli atkārtotu patvēruma meklētāju uzņemšanu ļaus lemt Saeimai, kura tiešā veidā pārstāv sabiedrības intereses. Šādā veidā arī tiek nodrošināts pieņemto lēmumu tiesiskums, ņemot vērā varas dalīšanas principus Latvijas valstī. Esam lepni par likuma grozījumu virzību un priecājamies par komisijas racionālo un apsveicamo lēmumu nodot Latvijas tautai būtiskus lēmumus Latvijas tautas vēlētu priekšstāvju rokās.

Latvijas valsts patriotisma nedēļa pasaulē diemžēl iekrāsojusies sēru krāsās. Šausminošais teroristu uzbrukums Eiropas dzīvības, kultūras un dzīves baudīšanas galvaspilsētai Parīzei satricināja visu pasauli, un, jo īpaši mūs, Eiropas pilsoņus, kas šo teroristu uzbrukumu uztver kā uzbrukumu mūsu brīvībai, eiropeiskajam dzīvesveidam un neatkarībai. Būtu vieglāk, Parīzes notikumu kontekstā, šo Latvijas valstij būtisko nedēļu – mūsu brīvības cīnītāju piemiņas un valsts dibināšanas 97.gadadienu – iezīmēt sēru un baiļu krāsās, taču no savas puses vēlos aicināt uz pretējo – ar lepnumu un skaļā balsī svinēt mūsu brīvību un neatkarību, un turpināt godāt tos, kas dibinājuši un sargājuši mūsu valsti.

Pierādīt visiem tiem, kas vēlas apdraudēt mūs, ka esam brīva un stipra Eiropas valsts, un svinēt to, ko ar uzbrukumiem mums vēlas atņemt.

To vakar pierādīja tie 15 000, kas, spītējot lietum un aukstumam, devās tradicionālajā lāpu gājienā – veci un jauni, it visi gāja ar smaidu un ar lepnumu par savas valsts svētkiem, pateicībā par tiem, kuri izcīnīja Latvijas brīvību. Paldies jums!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.