logo

NA Rīgas domes frakcija neatbalstīs Rīgas pašvaldības 2018. gada budžetu!

13.12.2017 Evija Vaikina Nodaļās

Šī gada 13. decembrī Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (NA) deputātu frakcija rīkoja preses konferenci, kurā iepazīstināja sabiedrību ar savu viedokli par 2018. gada Rīgas pašvaldības budžetu un NA iesniegtajiem priekšlikumiem!

Jau otro sasaukumu NA frakcija darbojas Rīgas domē. Visus četrus iepriekšējos gadus NA deputāti ir kritizējuši Rīgas domes vadību par izšķērdību budžeta sagatavošanā, par necaurspīdīgumu pašvaldības kapitālsabiedrībās. Tagad, sākoties jaunajam sasaukumam, ir redzams, ka nosauktās problēmas ne vien turpinās, bet arī pieaug un saasinās. Piemēram, dotācija Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” ir palielinājusies līdz pat 108 399 514 EUR. Tai pat laikā netiek darīts nekas, lai uzlabotu Rīgas pilsētas transporta infrastruktūru – piemēram, ieguldīt finansējumu stāvparku izveidē vai jaunu tramvaja līniju būvēšanā uz Purvciemu un citām plaši apdzīvotām apkaimēm, lai tādējādi samazinātu ielu noslogojumu. NA frakcija plāno sniegt budžeta priekšlikumus ļoti dažādās jomās, kā piemēram, transporta infrastruktūras uzlabošana, izglītība, atbalsts kultūrai, vides jautājumi, atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī citās jomās.

NA frakcijas priekšsēdētājs Nauris Puntulis uzsver: “Mūsu frakcijas deputāti savus budžeta priekšlikumus ir gatavojuši, pamatojoties uz to, kurās komitejās viņi strādā. Mani personīgi aizskar, ka Nils Ušakovs 2019. gada budžetā ir ar mieru paredzēt veselus 2 miljonus EUR, lai atvieglotu situāciju mazākumtautību skolēniem sakarā ar pāreju uz izglītību latviešu valodā, bet tai pat laikā tās summas, ko viņš 2018. gada budžetā ir atvēlējis pedagogu sagatavošanai pārejai uz apmācību latviešu valodā, ir niecīgas. Tas pats notiek ar bezmaksas latviešu valodas kursiem – uzskatu, ka pašvaldībai tos vajadzētu nodrošināt lielākā apmērā!”

Savukārt NA frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Dainis Locis atzīst: “Iepriekšējā sasaukuma laikā bija virkne tādu priekšlikumu, kuri sākotnēji tika noraidīti, bet pēc tam domes pozīcija nāca klajā ar tiem kā ar savu iniciatīvu, kā, piemēram, veselības apdrošināšanas polises vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pedagogiem! Saskaņa tomēr pierāda, ka joprojām pieturas pie principa “daži ir vienlīdzīgāki par citiem”, nepiešķirot polises arī sporta, mūzikas, mākslas skolu, interešu izglītības centru pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Tādēļ turpināšu cīnīties par to, lai veselības apdrošināšana tiktu piešķirta arī tiem izglītības nozares darbiniekiem, kas līdz šim ir atstāti novārtā!”

NA frakcijas priekšsēdētāja vietniece Baiba Broka norāda: “Joprojām ir turpat 900 mazo rīdzinieku, kuriem nav iespējas apmeklēt bērnudārzu. Tāpēc ir jāsadarbojas ar mūsu uzņēmējiem, lai privātās publiskās partnerības ietvaros izveidotu jaunus bērnudārzus, it īpaši Centra, Vidzemes un Vecmīlgrāvja rajonos. Pildot vēlētājiem dotos solījumus, aicinu Rīgas pašvaldību uzsākt aktīvu atbalstu Latvijas studentiem, radot jaunus uzņēmumus, veicinot zinātnes, studentu un uzņēmēju sadarbību.”

NA frakcijas deputāts Jurģis Klotiņš piebilst: “Koalīcija sagatavotajā budžeta projektā turpina ignorēt Rīgas attīstībai būtiskas vajadzības. Tā vietā, lai liktu klāt 11,6 miljonus Rīgas satiksmes dotācijai, ir jāveic darbi, kas palīdzēs piesaistīt vairāk pasažieru. Viens no tiem: jābūvē stāvparki. Detalizēts plāns jau ir tapis pirms vairākiem gadiem, bet nekas nav izdarīts. Bet, runājot par veloceļu attīstību, pat RD Attīstības departamenta speciālisti atzinuši, ka tas notiek pārāk lēni. Sociālajā jomā budžetā paredzēts par maz līdzekļu cilvēku ar invaliditāti dzīvesvietu aprīkošanai ar riteņkrēsla pacēlājiem. Rīgas satiksmes plānotā dotācija tagad krietni pārsniedz RD Sociālā budžeta izdevumus – 91 milj. pret 100,2 miljoniem.”

Kopumā Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas deputāti iesniedza 30 budžeta priekšlikumus dažādās jomās – kopumā par 9 525 023.84 EUR.

Izglītības jomā tika iesniegti šādi priekšlikumi:
• Daiņa Loča priekšlikums piešķirt veselības apdrošināšanas polises RD IKSD pakļautībā esošo mūzikas, mākslas, sporta skolu un interešu izglītības centru pedagogiem, kā arī RD IKSD pakļautībā esošo vispārizglītojošo skolu, pirmsskolu, mūzikas, mākslas, sporta skolu un interešu izglītības centru tehniskajiem darbiniekiem.
• Naura Puntuļa priekšlikums izstrādāt koncepciju jaunas bērnu mūzikas skolas vai mūzikas skolas filiāles veidošanai Purvciema – Pļavnieku apkaimē.
• Naura Puntuļa priekšlikums piešķirt finansējumu Izglītības, kultūras un sporta departamentam tautas tērpu nodrošināšanai Rīgas amatiermākslas kolektīviem – dziesmu svētku procesa dalībniekiem, kuru dibinātājs ir citas juridiskās personas (ne pašvaldība).
• Naura Puntuļa priekšlikums piešķirt finansējumu Izglītības, kultūras un sporta departamentam papildu latviešu valodas apgūšanas kursu organizēšanai rīdziniekiem.
• Baibas Brokas priekšlikums izstrādāt publiskās privātās partnerības koncepciju par pirmsskolas iestāžu attīstību Rīgas pilsētā. Koncepcijai jāietver rīcības plāns ar termiņiem, kādos tiks atrisināts pirmsskolas iestāžu pieejamība bērniem un vienlaicīgi tiks attīstīta uzņēmējdarbība Rīgā.
• Baibas Brokas priekšlikums paplašināt Rīgas skolu iesaisti JA Latvia ( A Member of Junior Achievement Worldwide) praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā, veidojot Skolēnu mācību uzņēmumus.

Transporta un satiksmes jomā iesniegti šādi priekšlikumi:
• Jurģa Klotiņa priekšlikums izveidot jaunu Rīgas pašvaldības budžeta programmu “Rīgas ielu bez cietā seguma asfaltēšanai un bruģēšanai”, kuras mērķis būs finansēt Rīgas pilsētas grants seguma ielu pārklāšanu ar cieto segumu asfalta vai bruģa veidā.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums ierīkot ielu apgaismojumu Vakarbuļļu apkaimē.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums veikt Mazās Piena ielas pārbūvi un atjaunot bruģa segumu.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums RD Satiksmes departamentā izveidot jaunu, pilna laika darbinieka štata vietu – velo satiksmes attīstības vadītājs.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums Ķengaraga promenādē ierīkot no koka izgatavotas laivu piestātnes.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums īstenot dienesta velosipēdu pilotprojektu.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums izveidot 5 stāvparkus.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums Rīgas vēsturiskajā centrā uzstādīt vairāk velosipēdu novietnes.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums izbūvēt Dīķa ielu posmā starp Briņģu ielu un Bikstu ielu.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums veikt Zantes ielas pārbūvi un asfaltēšanu.
• Daiņa Loča priekšlikums uzbūvēt luksoforu Hipokrāta – Malienas ielu krustojumā, lai uzlabotu Juglas vidusskolas skolēnu un citu Rīgas iedzīvotāju drošību.
• Baibas Brokas priekšlikums izstrādāt tehnisko projektu velosipēdu un gājēju celiņa izbūvei pār Kīleveina grāvi, lai savienotu Jelgavas ielu ar Mūkusalas ielu.

Labklājības, sociālajā sfērā iesniegti šādi priekšlikumi:
• Jurģa Klotiņa priekšlikums nodrošināt vairāk pacēlāju cilvēkiem ar invaliditāti viņu dzīvesvietās.
• Daiņa Loča priekšlikums izveidot Būvvaldē jaunu štata vienību – galvenā speciālista vides pieejamības jautājumos amatu.
• Daiņa Loča priekšlikums izbūvēt cauruļu orientierus gar gājēju celiņu malām Strazdumuižas neredzīgo ciematā.

Mājokļu un vides jomā iesniegti šādi priekšlikumi:
• Naura Puntuļa priekšlikums izremontēt bērnu rotaļu laukumu Zeltiņu ielā 5.
• Naura Puntuļa priekšlikums izremontēt bērnu rotaļu laukumu Bultu un Prūšu ielas krustojumā.
• Ievas Holmas priekšlikums veikt projektēšanas darbus daudzdzīvokļu mājā Rīgā, Dolomīta ielā 1, ņemot vērā to, ka 1.stāva telpas vairs nebūs nepieciešamas Rīgas Sociālā dienesta vajadzībām, kā arī ir nepieciešama jaunu trīsistabu un četristabu dzīvokļu izbūve, ko piedāvāt izīrēt daudzbērnu ģimenēm, kas reģistrētas pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas 6.reģistrā. Šobrīd reģistrētas 212 daudzbērnu ģimenes, kas gaida palīdzību dzīvokļa jautājumā.

Uzņēmējdarbības un attīstības jomā iesniegts šāds priekšlikums:
• Baibas Brokas priekšlikums atbalstīt Rīgā atrodošos Latvijas augstskolu biznesa inkubatoru un jaunu uzņēmumu attīstību, atbalstot inovācijas un uzņēmējdarbību.

Kultūrvēsturiskā mantojuma jomā iesniegti šādi priekšlikumi:
• Daiņa Loča priekšlikums uzstādīt informatīvās plāksnes pie padomju okupācijas laika pieminekļiem. Informatīvajās plāksnēs skaidrot katra konkrētā pieminekļa mērķi un definēt, ka ideoloģiskie padomju vēstījumi, kas redzami šajos pieminekļos, neatbilst vēsturiskajai patiesībai!
• Naura Puntuļa priekšlikums uzstādīt informatīvi skaidrojošu plāksni Kārļa Ulmaņa gatvē, lai iepazīstinātu rīdziniekus un pilsētas viesus ar Kārļa Ulmaņa personību.

Finanšu jomā iesniegti šādi priekšlikumi:
• Jurģa Klotiņa priekšlikums nepiešķirt Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžeta programmā 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” finansējumu EUR 171000,00 vērtībā, kas ik gadus Rīgas domes Saimniecības pārvaldei tiek plānots, lai nodrošinātu Rīgas domes deputātiem mēneša abonementus RP SIA “Rīgas satiksme” maksas stāvvietām. Ekonomētos finanšu līdzekļus novirzīt Rīgas domes Labklājības departamentam, lai nodrošinātu papildus riteņkrēslu pacēlājus cilvēkiem ar invaliditāti viņu dzīvesvietās.
• Jurģa Klotiņa priekšlikums Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” nepiešķirt EUR 108 399 514, bet tā vietā piešķirt kā dotāciju RP SIA “Rīgas satiksme” EUR 88 600 000 – dotāciju tādā apjomā, kā tā tika apstiprināta 2017. gada Rīgas pašvaldības pamatbudžetā.

Informāciju sagatavoja:

Evija Zepa

Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Rīgas domes deputātu frakcijas referente

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.