logo

Nacionālā apvienība virza rezolūciju, aicinot Latviju nepievienoties ANO Globālajam migrācijas paktam

26.11.2018 Latvijā

Pirmdien, 26. novembrī, Nacionālās apvienības valde apstiprināja Saeimas rezolūcijas projektu, kurā Ministru kabinets tiek aicināts lemt par nepievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globālā drošas, sakārtotas un likumīgas migrācijas paktam, ko plānots apstiprināt starpvaldību konferencē Marokā šī gada 11. decembrī. 

Rezolūcijas projektā norādīts, ka Latvija apzinās, ka eiroatlantiskās kopienas valstis joprojām saskaras ar masveida nekontrolējamas migrācijas izaicinājumiem, un uzsvērta nepieciešamība risināt migrācijas plūsmu problēmas tur, kur tās rodas, kā arī nepieciešamība efektīvi īstenot Eiropas Savienības jūras un sauszemes ārējo robežu kontroli, lai apturētu nekontrolētas migrācijas plūsmas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tomēr, kā uzsvērts rezolūcijas tekstā, jebkādi lēmumi saistībā ar migrācijas politiku ir nacionālo valstu kompetencē, norādot, ka ANO Migrācijas Pakts paredz nacionālo valstu lomu mazināšanos lēmumos par imigrācijas jautājumiem.

Tāpat Nacionālās apvienības sagatavotajā rezolūcijas projektā norādīts uz Pakta problemātiku, piemēram, ka tajā identiski tiek uztverti migranta, bēgļa un nelegālā imigranta jēdzieni, tā piešķirot tiem vienādu juridisko statusu un tādējādi noliedzot būtiskās atšķirības starp šiem jēdzieniem, kā arī tiek izteikti apgalvojumi, ka jebkāda migrācija – pat nelegāla – ir cilvēka tiesības.

Rezolūcijā pausts atbalsts ASV, Izraēlas, Polijas, Austrijas, Austrālijas, Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Igaunijas, Lietuvas, Šveices un Slovākijas valstu lēmumiem par plānoto izstāšanos no Pakta parakstīšanas procesa. Lielākā daļa šo valstu savu lēmumu nepievienoties Paktam pamatojušas ar imigrācijas radītajiem riskiem valstu un sabiedrību drošībai – riski, uz kuriem norādīts arī NA sagatavotajā rezolūcijas projektā.

Nacionālā apvienība uzsver, ka Pakts nav ticis pienācīgi prezentēts un skaidrots sabiedrībai, ka sabiedrības vairākuma viedoklis nav ņemts vērā, un Pakta parakstīšana var nonākt pretrunā ar Latvijā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tāpēc NA aicinās arī citus Saeimas deputātus parakstīt rezolūciju, tā aicinot Ministru kabinetu nenostāties pret sabiedrības vairākuma interesēm un Latvijas vārdā neparakstīt ANO Globālo drošas, sakārtotas un likumīgas migrācijas paktu.

Saeimas_ANO rezolucija

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.