logo

Nacionālās apvienības frakcijas viedoklis pēc 18.12.2014. Saeimas plenārsēdes

18.12.2014 Rihards Kols Saeimā

Labdien, cienījamie un godātie radio klausītāji!

 Nacionālā apvienība ir gandarīta, ka pēc saspringta valdības un Saeimas darba ir pieņemts 2015. gada budžets, kas ir sociālās un drošības budžets. Tā pieņemšana bija viens no pirmajiem jaunās valdības un Saeimas izaicinājumiem, apzinoties, cik izšķirošā brīdī šobrīd atrodas Latvija – jau mazāk nekā pēc mēneša uzņemsimies Eiropas Savienības prezidējošās valsts funkcijas, tāpēc darāmā ir daudz un kavēšanās nebija pieļaujama.

18. decembra Saeimas sēdē ir lemts par vairākiem būtiskiem jautājumiem.

Par Mikrouzņēmuma nodokli

Vienmēr esam iestājušies par prognozējamu uzņēmējdarbības vidi un visu risku izvērtēšanu pirms jaunu normu stāšanās spēkā. Mikrouzņēmuma nodoklis ir veicinājis plašas diskusijas, ekspertiem analizējot gan nodokļa lietderību, gan arī izvērtējot gadījumus, kad tas nereti ir izmantots ļaunprātīgi, lai optimizētu nodokļus. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tika sāktas diskusijas, vai nav nepieciešamas pārmaiņas.

Nacionālā apvienība atbalsta Ekonomikas ministrijas iesniegtos priekšlikumus saglabāt mikrouzņēmuma nodokļa likmi 9% apmērā visiem šī nodokļa maksātājiem to saimnieciskās darbības pirmajos trīs gados, vēlāk likmi palielinot uz 12%. Tā kā aprēķini liecina, ka atbalsta pasākumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem veicina šī biznesa sektora “iznākšanu” no pelēkās zonas, kā arī tiek palielinātas sociālās iemaksas, lielākai nodokļa palielināšanai šobrīd neredzam pamatojumu.

Par Prezidenta iniciatīvu

 Nacionālā apvienība, pirmkārt, pozitīvi raugās uz Valsts prezidenta izstrādāto iniciatīvu paketi. Ir vairāki jautājumi, kuriem piekrītam, bet vēl ir tādi, par kuriem gaidāmas turpmākas diskusijas.

Grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanu

Nacionālā apvienība atbalsta Valsts prezidenta nodoto Saeimas likumdošanas iniciatīvu, kas paredz pilnveidot pašreizējo politisko partiju finansēšanas kārtību, nosakot nodokļu atlaides mazo summu ziedotājiem (ne vairāk kā vienas minimālās mēnešalgas apmērā). Piekrītam, ka šāda kārtība veicinās sabiedrības līdzdalību politikajos procesos, kā arī sekmēs politisko partiju finansēšanas caurspīdību.

Grozījumi politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

 Atbalstām pēc Latvijas prezidenta izveidotās Ekspertu grupas secinājumiem virzīto priekšlikumu palielināt politisko partiju dibinātāju biedru skaitu no pašreizējiem 200 līdz 500 biedriem, kā arī noteikt normu, ka partijai, kura plāno startēt Saeimas vēlēšanās, jābūt dibinātai ne vēlāk kā vienu gadu pirms vēlēšanām. Stingrāku nosacījumu ieviešana palīdzēs stiprināt Latvijas politisko vidi, izvairoties no partiju dibināšanas kā “vienreizēja vēlēšanu projekta”. Diemžēl atsevišķi piemēri rāda, ka šāda taktika nereti tiek izmantota arī politisko mērķu īstenošanai, saskaldot vēlēšanu elektorātu. Uzskatām, ka politisko partiju stabilitāte ir arī viens no galvenajiem veidiem, kā pildīt vēlētājiem sniegtos solījumus, savukārt partijas spēja pulcēt ap sevi ne mazāk kā 500 biedrus liecina, ka partijas paustajām idejām un politiskajiem uzstādījumiem ir pietiekami liels atbalsts sabiedrībā.

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

Nacionālā apvienība jau iepriekš – 2011. gadā – ir aktualizējusi jautājumu par tautas vēlētu prezidentu, piedāvājot arī prezidentam konkrētas pilnvaras, piemēram, tienešu iecelšanu. Tomēr toreiz Saeima minēto likumprojektu komisijām nenodeva. Neraugoties uz to, aktualitāte par šo jautājumu nav zudusi.

Ņemot vērā sabiedrības daļas vēlmi ieviest tautas vēlēta valsts prezidenta institūtu, Nacionālās apvienības iepriekš pausto nostāju un esošo ģeopolitisko situāciju, Nacionālā apvienība uzskata, ka:

Sabiedrībā ir nepieciešama plaša diskusija par tautas vēlēta valsts prezidenta ieviešanas mērķiem, izvērtējot visus “par” un “pret” argumentus, kā arī ieviešanas laiku. Šāda diskusija ir īpaši svarīga situācijā, kurā kaimiņvalsts Krievija īsteno agresiju pret Ukrainu. Esošajā situācijā jebkura neizsvērta rīcība var ietekmēt gan Latvijas valsts drošību, gan nākotni.

  • Neviens no piedāvātajiem likumprojektiem neparedz valsts prezidenta amata kandidāta priekšvēlēšanu finansēšanas kārtību. Minētās kārtības trūkums, īpaši šodien, ir pretrunā ar naudas varas mazināšanas politikā principu. Neesot skaidram un sabiedrībai saprotamam regulējumam, pastāv iespēja, ka valsts prezidenta priekšvēlēšanu kampaņā tiktu iesaistīti naudas līdzekļi, kuru izcelsme meklējama Latvijai naidīgās valstīs ar mērķiem, kas neapšaubāmi ir pretēji Latvijas interesēm.
  • Nav pieļaujama situācija, kurā viens no Latvijas valsts pamatakmeņiem – valsts prezidenta institūts, tiek pārveidots steigā un “par katru cenu”. Šāds secinājums rodas vērtējot atsevišķu Saeimas deputātu vēlmi nodot komisijām nekvalitatīvus likumprojektus, pat nenovēršot tajos iestrādātās pretrunas. Savā ziņā to var uzskatīt par “huligānismu pret Satversmi”. Līdz ar to nav izprotama arī šo atsevišķo deputātu rīcība, kuru vidū cita starpā ir arī atzīti konstitucionālo tiesību eksperti.

Pamatojoties uz iepriekš teikto, Nacionālā apvienība neatbalsta Likumprojektu nodošanu komisijām, bet no nākamā gada uzsāks diskusijas par prezidenta institūta nākotni.

Noslēgumā gribu piebilst, ka Nacionālā apvienība tikko kā aizvadītajā kongresā ir izvirzījusi uzdevumu par savas pārstāvniecības palielināšanu nākamajā Saeimā. Ir ievēlēta jauna valde un mēs mērķtiecīgi strādāsim turpmāk, pārstāvot savu vēlētāju intereses un stiprinot latvisku Latviju. Tāpat kā vienu no saviem mērķiem esam izvirzījuši Latgali, stiprinot to nacionālā un ekonomiskajā līmenī.

Vēlu visiem priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu pirms ļoti atbildīga un saspringta darba cēliena pavisam drīz – 2015. gadā!

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.