logo

Nacionālās apvienības kongresa rezolūcija par sabiedrības saliedētību un Latvijas rusifikācijas mēģinājumiem

19.01.2017 Latvijā

Nacionālās apvienības 2016. gada kongress. Foto: Kalvis Kalsers.

Ņemot vērā pieaugošo Krievijas aktivitāti ar mērķi paplašināt t.s. Krievu pasauli, veicinot krievu valodas izplatību un stiprinot krievvalodīgos plašsaziņas līdzekļus ārvalstīs, kas minēts 2016. gada 30. novembrī Krievijas prezidenta apstiprinātajā Ārpolitikas koncepcijā,

Ņemot vērā Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa izveidotās Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas 2016. gada 22. novembrī izplatīto ieteikumu biežāk izmantot krievu valodu saziņai ar Latvijas iedzīvotājiem, tādējādi ignorējot 2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanā pausto tautas gribu un pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, kurš paredz veicināt sabiedrības integrāciju uz latviešu valodas pamata, rūpēties, lai latviešu valoda kalpo par visu Latvijas iedzīvotāju kopējo savstarpējās saziņas valodu,

Ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā palielināts krievu valodas lietojums Latvijas mediju telpā, tādējādi vājinot latviešu valodas pozīcijas,

Ņemot vērā NEPLP priekšsēdētājas vietnieces publiskoto informāciju par plāniem izveidot TV kanālu krievu valodā Latvijā,

Ņemot vērā, ka lielākā daļa no Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs (2011) minētajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas attiecas uz krievvalodīgo integrāciju Latvijā, nav sasniegti atbilstoši plānotajam,

Ņemot vērā, ka kopš 2011. gada pieaug latviešu īpatsvars starp izceļotājiem un samazinās starp repatriantiem,

Atzīstot nepieciešamību stiprināt latviešu valodas pozīcijas Latvijas publiskajā telpā un samazināt krievvalodīgās kopienas pašpietiekamību,

Uzsverot, ka Nacionālās apvienības mērķis ir nacionāla, latviska Latvija, nevis divkopienu valsts,

Nacionālās apvienības kongress aicina:

  • Kritiski izvērtēt līdzšinējo integrācijas pasākumu lietderību atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem un pilnveidot integrācijas procesa pārvaldību, panākot mērķtiecīgāku sabiedrības integrācijai un saliedētībai atvēlēto resursu, īpaši Sabiedrības integrācijas fondā, izmantošanu Latvijas Satversmē noteikto vērtību stiprināšanai.
  • Samazināt, nevis palielināt krievu valodas lomu Latvijas mediju telpā. Samazināt valsts finansējumu krievu valodā raidošajiem medijiem Latvijā.
  • Stimulēt latviešu mediju satura kvalitātes paaugstināšanu un īpatsvara palielināšanu gan Latvijas, gan globālajā mediju telpā.
  • Mazināt krievu valodas pašpietiekamību Latvijā, īstenot stingru uzturēšanās atļauju piešķiršanas politiku un citos veidos veicināt to krievvalodīgo izceļošanu, kuriem nav pieņemama Latvija kā nacionāla valsts.
  • Neveicināt to nepilsoņu kļūšanu par Latvijas pilsoņiem, kuri līdz šim nav izrādījuši vēlmi par tādiem kļūt.
  • Stiprināt Valsts valodas centra kapacitāti.
  • Uzsākt pāreju uz vienotu izglītību valsts valodā.
  • Stiprināt nacionālās kultūras vitalitāti un latvisko kultūras vērtību ilgtspēju, īpašu uzmanību veltot kultūrizglītībai dažādos izglītības līmeņos un bērnu un jauniešu iesaistei latvisko kultūras vērtību saglabāšanā un pārmantošanā.

Pieņemts Nacionālās apvienības kongresā
Rīgā, 2016. gada 10. decembrī

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.