logo

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un Latvijas Reģionu Apvienības kopīga saraksta programma Rīgas domes vēlēšanām

13.07.2020 Jānis Ratkevičs Latvijā

NA/LRA aicina apkaimju pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un visus rīdziniekus sūtīt savus priekšlikumus un komentārus mūsu programmai programma@dzivariga.lv – mēs tos izvērtēsim un pilnveidosim savu programmu.

Programma DOC ODT PDF

Nacionālā apvienība un Latvijas reģionu apvienība

Dzīva Rīga

 1. Apvienojot savas partijas un piesaistot nepolitiskus ekspertus, mēs esam pierādījuši savu spēju sadarboties, un tas būs mūsu princips pašvaldībā.
 2. Ikvienam rīdziniekam pieejama pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un pieskatīšanas programma valsts valodā būs mūsu īpaša prioritāte, nodrošinot pilnīgu pieejamību līdz 2022. gada 1. septembrim.
 3. Mēs veidosim pastāvīgu un konstruktīvu dialogu ar valdību un Pierīgas pašvaldībām, attīstot vienotu Lielrīgas politiku satiksmes, izglītības, uzņēmējdarbības attīstības, vides un citās jomās.
 4. Lielrīga kļūs par Latvijas attīstības motoru – uzņēmēju vajadzības uzklausīsim regulārā sadarbības formātā, bet jaunu investīciju piesaiste, kā arī pašvaldības un tās kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana būs prioritāte pašvaldības vadības līmenī. Nodrošināsim augstāku konkurētspēju nekā citām Baltijas reģiona pilsētām. Pārdaugavā sadarbībā ar augstskolām veidosim akadēmiskās jūdzes trijstūri, kurā ietilpst Latvijas Nacionālā bibliotēka, trīs lielākās augstskolas, to kopmītnes, kā arī pašvaldības atbalstītie: uzņēmējdarbības inkubators, kurā atbalstīsim arī sociālas inovācijas, zinātnes centrs, satiksmes infrastruktūra, rekreācijas iespējas. Rīgu redzam kā viedo pilsētu, radošu pilsētu un Baltijas kultūras galvaspilsētu.
 5. Īstenosim izglītības iestāžu reformu, lai nodrošinātu visiem rīdziniekiem kvalitatīvu izglītību un mazākumtautībām augstas valsts valodas prasmes.
 6. Veidosim pastāvīgu sadarbību ar Rīgas apkaimēm, lai saskaņotu attīstības projektus, ņemtu vērā iedzīvotāju vajadzības, attīstot sporta, rekreācijas un kultūras iespējas mikrorajonos. Regulāri uzklausīsim senioru organizācijas, jauniešus, nacionālās kultūras biedrības, reliģiskās organizācijas, vides un citas nevalstiskās organizācijas.
 7. Mēs sadarbosimies ar tiesībsargājošām iestādēm, Latvijas un ārvalstu ekspertiem, kā arī godprātīgiem pašvaldības darbiniekiem, lai strauji likvidētu korupcijas prakses, kas ļāva Rīgas domei kļūt par noziedzīgu organizāciju. Veidosim efektīvu lobisma regulāciju, atklātību par finanšu izlietojumu, caurredzamas un efektīvas procedūras.
 8. Pieejams mājoklis par saprātīgu cenu. Nodrošināsim pilsētā jaunu mājokļu celtniecības programmu, kur jaunajām ģimenēm un pašvaldības speciālistiem būs pieejami īres dzīvokļi par saprātīgu cenu, kā arī veicināsim esošo mājokļu renovāciju. Samazināsim nekustamā īpašuma nodokļa slogu iedzīvotājiem.
 9. Rīga bez šķēršļiem. Kopā ar cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošām organizācijām veidosim ilgtermiņa programmu vides pieejamībai, lai pilsētā ērtāk varētu pārvietoties un atpūsties personas ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu ratiņiem.
 10. Rūpēsimies par Rīgu kā drošu, gan pilsētniekiem, gan tūristiem draudzīgu pilsētu.
 11. Veicināsim iedzīvotāju veselību, atbalstot veselīgu dzīvesveidu. Sadarbosimies ar valsts iestādēm veselības aprūpes pilnveidošanā, jo īpaši epidemioloģiskās drošības jomā. Atjaunosim un pilnveidosim sporta infrastruktūru.
 12. Atbalstīsim kultūras pieminekļu īpašniekus, sniedzot konsultācijas un materiālo atbalstu. Īpaši rūpēsimies par zūdošajiem kultūrvēstures pieminekļiem: koka ēkām, industriālo un militāro apbūvi, vēsturiskajiem kapiem un ievērojamu rīdzinieku piemiņas vietām.
 13. Attīstīsim un modernizēsim sociālos pakalpojumus, lai tie būtu vērsti uz individuālām klientu vajadzībām (senioriem, bērniem ar invaliditāti, sociāli mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem, kā arī ģimenēm krīzes situācijās). Sadarbībā ar nozares organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem attīstīsim sociālos pakalpojumus ģimenēm, kuras ilgstoši sastopas ar grūtībām. Veicināsim audžuģimeņu veidošanos, atbalstīsim adopciju un aizbildniecību, lai līdz minimumam samazinātu bērnu uzturēšanos bērnu institūcijās.
 14. Sadarbībā ar Pierīgas pašvaldībām un valsts AS “Latvijas Dzelzceļš” veidosim vienotu, ērtu un integrētu sabiedriskā transporta sistēmu. Programmas veloceliņu izbūvei un ielu ar grants segumu pārbūvei. Īsā laikā sadarbībā ar apkaimju iedzīvotājiem īstenosim risinājumus, kas dara Rīgu ērtāku gājējiem, riteņbraucējiem un sabiedriskajam transportam. Veicināsim daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošanu.
 15. Zaļā Rīga. Atjaunosim Rīgas galvenā dārznieka amatu, kurš sadarbībā ar pašvaldības uzņēmumiem, uzklausot apkaimju vajadzības, īstenos pilsētas apzaļumošanas programmu. Būtiski uzlabosim gaisa tīrību pilsētā, nodrošināsim kvalitatīvu atkritumu šķirošanas sistēmu un veicināsim pieslēgumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

 

 

 

Saturs

Investīciju piesaiste  5

Pašvaldības un tās kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana  6

Izglītība  7

Bērnudārzi 7

Skolas  7

Augstākā izglītība  8

Citi darbi izglītības jomā  9

Sociālie jautājumi 9

Bērni 9

Seniori un cilvēki ar invaliditāti 10

Satiksme  12

Konkrēti prioritārie satiksmes projekti 14

Veloinfrastruktūra  14

Viedā pilsēta  15

Valoda un kultūra  16

Sports  17

Mājoklis un energoefektivitāte  17

Drošība  18

Veselības aprūpe  19

Bērnu un pusaudžu veselības aprūpe  19

Paliatīvā aprūpe  19

Veselības profilakse un veselīgs dzīvesveids  19

Veselības aprūpes kapitālsabiedrību pārvaldība  19

Citas veselības aprūpes prioritātes  20

Vide  20

Apstādījumi 21

Atkritumu apsaimniekošana  22

Gaiss  22

Ūdens  23

Dzīvnieki 23

 

 

 

 

Kas ir dzīva Rīga?

Rīga, kurā satiekas paaudzes, lai nodotu vērtības cauri laikiem.

Rīga, kurā ik uz soļa dzirdam bērnu smieklus un redzam jaunas māmiņas un tētus.

Rīga, kuras iedzīvotāji pavada laiku ārpus mājām un jūtas tur droši.

Rīga, kas ir kopā ar pārējo Latviju.

Rīga, kuru apbrīno Eiropā un pasaulē.

Rīga, kurā dzirkstī plaši pieejama kultūras dzīve.

Rīga, kurā latviskā dvēsele satiekas ar pasaules elpu.

Rīga, kurā pulcējas gudrākie Latvijas prāti.

Rīga, kurā rada, ceļ, atjauno un sapņo.

Rīga, kura zaļo un reibina ar ziedu smaržu…

 

 

Investīciju piesaiste

 

 1. Nodrošināsim pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu personām pēc uzņēmēju pieprasījuma specialitātēs ar vidēju un augstu pievienoto vērtību, ja šādu speciālistu trūkst darba tirgū.
 2. Aktīvi iesaistīsim pilsētu biznesa inkubatoru izveidē (tostarp nododot lietošanā telpas to darbībai). Biznesa inkubatoru veidosim pēc modeļa – inkubators kā uzņēmuma līdzīpašnieks, kas gūst peļņu no uzņēmuma daļu vēlākas pārdošanas un ir tieši ieinteresēts uzņēmuma vērtības pieaugumā.
 3. Piemērosim nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, sākot uzņēmējdarbību degradētā teritorijā (piemēram, ražotnes izveidošanu). Vienlaikus noteiksim lielus nodokļus un sodus teritoriju īpašniekiem, kuru teritorijas un mājas ir nesakoptas, it sevišķi grausti, kas apdraud apkārtējo dzīvību. Strādāsim ar Ekonomikas ministriju, lai izveidotu vienkāršu atsavināšanas mehānismu graustiem, kas apdraud apkārtējo dzīvību un mantu.
 4. Izveidosim industriālās teritorijas ar attīstītu infrastruktūru un pieejamiem pamatpakalpojumiem.
 5. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība ar savu kapitālu piedalīsies riska kapitāla fondos.
 6. Veidosim inovāciju pudurus (klāsterus) arī ģeogrāfiski, koncentrējot augstskolas, pētniecības institūtus, biznesa inkubatorus, riska kapitālistus, studentu pilsētiņas, piemēram, Ķīpsalas–Torņakalna apkārtne.
 7. Veicināsim investīciju piesaisti, radot jaunu institūciju, kas aicinās ārvalstu uzņēmumus atvērt ražotnes un pārstāvniecības Rīgā. Cieši sadarbosimies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
 8. Atbalstīsim uzņēmējdarbības birokrātijas samazināšanu, veidojot vienas pieturas aģentūras uzņēmumiem par jautājumiem, kas ir pašvaldības kompetencē (piemēram, licenču, izkārtņu, nekustamā īpašuma nodokļa jomā). Visus pakalpojumus maksimāli elektronizēsim, veidosim proaktīvus pakalpojumus un izmantosim virtuālos asistentus.
 9. Rīgas ilgtspējīgas attīstības plānā līdz 2030. gadam ir noteikts, ka Rīga 2030. gadā ir starptautiski atpazīstama Ziemeļeiropas metropole. Diemžēl domes bijušās vadības pārziņā Rīga arvien ciešāk integrējās Krievijas ekonomisko un politisko interešu zonā. Tāpēc mēs mainīsim virzienu, izveidojot Rīgas un Latvijas ekonomikai svarīgajos tirgos – ES dalībvalstīs, Ziemeļamerikā un perspektīvajos Dienvidaustrumāzijas tirgos – Rīgas pārstāvniecības un organizējot mārketinga kampaņas, popularizējot Rīgu kā investīciju vietu, tūrisma galamērķi un atbalstot Rīgas ražotājus un pakalpojumu sniedzējus.
 10. Kanāla malu pie Rīgas centrāltirgus veidosim kā vietu, kur vietējie zvejnieki varētu tirgot savu produkciju.

 

 

 

Pašvaldības un tās kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana

 

Pārskatīsim esošo Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju, kā arī korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtību, izvērtējot ne tikai esošā regulējuma efektivitāti, bet arī Rīgas pilsētas atbildīgo institūciju un amatpersonu līdzšinējo darbu korupcijas apkarošanas jomā. Konstatēsim, kuras amatpersonas bija atbildīgas par esošā pretkorupcijas pasākumu plāna neievērošanu, un panāksim šo amatpersonu sodīšanu. No šobrīd Rīgas pašvaldībā sludinātās “korupcijas risku mazināšanās izvērtēšanas” pāriesim pie reālas cīņas pret korupciju, kas panākama, nevis pilnveidojot izveidoto sistēmu, bet radot kvalitatīvi jaunu sistēmu, kura balstītos uz lobisma tiesisko reglamentāciju pašvaldības ietvaros un amatpersonu saukšanas pie atbildības. Nodrošināsim atklātību par lobētāju darbību un kontaktiem ar pašvaldības kapitālsabiedrību amatpersonām, pašvaldības darbiniekiem un deputātiem. Likvidēsim Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru, tā vietā izveidosim Labas pārvaldības pārvaldi, kura nodarbosies ar korupcijas apkarošanas koordināciju, lobēšanas reglamentāciju un reģistra ieviešanu. Lobistu reģistram, par kuru būtu atbildīga Labas pārvaldības pārvalde, būtu jānodrošina publisko iepirkumu caurredzamība, panākot ieinteresēto uzņēmēju un ar tiem saistīto darbinieku un deputātu caurredzamību un interešu konfliktu novēršanu. Labas pārvaldības pārvaldes pienākums būtu, cieši sadarbojoties ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un citām tiesībsargājošām institūcijām, nodrošināt Rīgas domes priekšsēdētāju ar skaidru, saprotamu un efektīvu tiesisko aktu projektiem un atzinumiem par konkrētu rīcību savā jomā.

 

 1. Samazināsim korupciju Rīgā – sāksim realizēt visaptverošus korupcijas risku preventīvos pasākumus un novērsīsim korupciju visās pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ar būtisku pašvaldības līdzdalību. Šim nolūkam izmantosim modernās tehnoloģijas – mākslīgo intelektu, blokķēdi u. c. Piesaistīsim par konsultantu vienu vadošo ārzemju speciālistu no valstīm, kuras sekmīgi spējušas samazināt korupciju, piemēram, Singapūras.
 2. Ieviesīsim labas korporatīvās pārvaldības principus Rīgas uzņēmumos. Profesionālāko kandidātu piesaistīšanai valdes locekļu amatos ir nepieciešams atklāts konkurss ar neatkarīgas vērtēšanas komisijas izveidošanu.
 3. Vienādosim iepirkumu procedūras principus visām kapitālsabiedrībām un nodrošināsim procesa caurredzamību (visus iepirkumus izsludinot iub.gov.lv).
 4. Nodrošināsim caurredzamu pārvaldi un informēsim sabiedrību. Izvērtēsim ikgadējo darba plānu un faktiskos rezultātus atbildīgajās Rīgas domes komitejās un publicēsim rezultātus (tīmekļvietnē, sociālajos tīklos u. tml).
 5. Sniegsim dotācijas uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām pēc domē apstiprināta saraksta, un dome saņems detalizētu atskaiti par faktiski notikušajām darbībām ar paskaidrojumiem noviržu gadījumā. Sniegsim atskaites arī par meitasuzņēmumu līdzekļu izlietojumu. Nodrošināsim pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskatu publisku pieejamību.
 6. Pašvaldība nestrādās jomās, ko efektīvāk var nodrošināt privātais sektors, piemēram, dzeramā ūdens iepildīšanu pudelēs.
 7. Izvērtējot finanšu resursu efektīvu izlietojumu, piesaistīsim uzņēmējus ārpakalpojumu sniegšanai.
 8. Izveidosim valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus lielveikalos ar analoģisku darba laiku, lai cilvēkiem nebūtu jāapmeklē iestādes standarta darba laikos. Lielveikali ir pa ceļam, tāpēc nebūs kaut kur jādodas speciāli.
 9. Izveidosim pastāvīgu katras apkaimes konsultatīvo padomi.

 

 

 

Izglītība

 

Bērnudārzi

 

 1. Līdz 2022. gada oktobrim likvidēsim rindas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs. Tur, kur ģimenēm ar bērniem nevarēsim nodrošināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, tiks iepirkts privāts pakalpojums.
 2. Nodrošināsim pirmsskolas izglītības iestāžu pāreju uz mācībām valsts valodā.
 3. Izveidosim sistēmu, kas nodrošinās proaktīvu  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta komunikāciju ar pirmsskolas izglītības iestāžu rindā esošo bērnu vecākiem, lai savlaicīgi pirms bērna pusotra gada vecuma sasniegšanas apzinātu reālās bērnu pieskatīšanas pakalpojumu vajadzības, kā arī monitorētu konkrētus iemeslus ilgstošai gaidīšanai pirmsskolas izglītības iestāžu rindā.
 4. Paaugstināsim atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un personālam.
 5. No 2021. gada sākuma paplašināsim iespējas saņemt pašvaldības finansējumu individuālai bērnu pieskatīšanas pakalpojuma (aukļu) nodrošināšanai.

 

Skolas

 

 1. Veiksim visaptverošu skolu optimizācijas iespēju novērtējumu. Skolu tīkla optimizācijas jautājumus risināsim, atbalstot kvalitatīvu izglītību un nepieļaujot vienīgo valsts valodas izglītības iestāžu slēgšanu Rīgas apkaimēs un mikrorajonos.
 2. Modernizēsim izglītības iestāžu infrastruktūru – nodrošināsim pirmsskolas izglītības iestādes un vidējās izglītības iestādes ar mācību procesu atbalstošu infrastruktūru – datoriem, kopētājiem, mācību grāmatām u. c. – nepieciešamajā daudzumā, kā arī labiekārtosim dabaszinātņu kabinetus mācību iestādēs.
 3. Novērtēsim izglītības iestāžu gatavību nodrošināt kvalitatīvas sporta nodarbības un iekļausim pilsētas investīciju programmā tās izglītības iestādes, kurās situācija ir viskritiskākā. Pēc nodarbībām sporta infrastruktūra būs pieejama visiem iedzīvotājiem.
 4. Nodrošināsim izglītības un vides pieejamību skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
 5. Risināsim jautājumu par pagarināto dienas grupu izmaksām, ko šobrīd sedz bērnu vecāki. Turpināsim atbalstīt jauniešu un bērnu vasaras nometņu rīkošanu.
 6. Obligāti organizēsim bērniem launaga ēšanas iespēju skolās, ja nodarbības notiek ilgāk par plkst. 15.00.
 7. Skolēni par ēdienu un braucienu sabiedriskajā transportā varēs norēķināties ar skolēna apliecību, eID vai mobilo aplikāciju, bet vecāki varēs papildināt kontu un sekot bērna tēriņiem.
 8. Uzlabosim mazākumtautību skolu pedagogu latviešu valodas prasmi un lietošanas kvalitāti.
 9. Sekmēsim, ka Rīgas skolēni papildus angļu valodai izvēlas apgūt ES valstu valodas, nevis lingvistiskās diskriminācijas darba tirgū iespaidā atgriežas pie krievu valodas apguves. Latvijai vajag vairāk personību, kuras prot vācu, franču, spāņu, skandināvu un īpaši igauņu, lietuviešu un poļu valodu.
 10. Nodrošināsim katram skolēnam iespēju bez maksas apmeklēt vismaz vienu sporta un vienu STEM (programmēšana, modelēšana, robotika, sakari u. c.) ievirzes ārpusskolas nodarbību.
 11. Nodrošināsim efektīvāku izglītības finansējuma izmantojumu, optimizējot esošo pilsētas skolu tīklu, reorganizējot un optimizējot neefektīvās mācību iestādes.
 12. Skolu tīkla optimizācijas rezultātā atbrīvojušās izglītības iestāžu ēkas piemērosim pirmsskolas un ārpusskolas vajadzībām.
 13. Lai panāktu pedagoģisko darbinieku brīvo vakanču aizpildīšanu, paaugstināsim pedagogu algas un izmantosim šim mērķim dažādus sociālos bonusus.
 14. Pārskatīsim sociālo garantiju sistēmu pedagogiem, nodrošinot veselības apdrošināšanu visiem pedagogiem neatkarīgi no nostrādātā darba stāža.
 15. Lai atrisinātu mūsdienu prasībām atbilstošu pedagogu trūkumu, izveidosim un piedāvāsim izīrēšanai pašvaldību dzīvojamo fondu uz darba attiecību laiku.
 16. Atbilstoši jaunā mācību satura prasībām atbalstīsim kvalitatīvo mācību iestāžu darbību. Skolās ieviesīsim modernus mācību kabinetus un izveidosim laboratorijas.
 17. Jaunās tehnoloģijas tiks maksimāli plaši izmantotas mācību darbā. Visiem pedagogiem nodrošināsim datorus, lai viņi varētu strādāt attālināti.
 18. Katram skolēnam nodrošināsim iespēju mācību procesā izmantot planšetdatoru, kas ir sevišķi nepieciešams ārkārtējās situācijās.
 19. Uzlabosim drošības situāciju skolās. Samazināsim narkotiku izplatības riskus.
 20. Lai veicinātu Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbību izglītības jomā, izveidosim pastāvīgi strādājošu vadības grupu.
 21. Atbalstīsim talantīgākos bērnus un jauniešus, veidojot atsevišķu Jauno talantu centru.

 

Augstākā izglītība

 

 1. Tā kā Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes kompleksi atrodas Pārdaugavā aptuveni jūdzes attālumā cits no cita, tad, plānojot pilsētvidi, veidosim akadēmiskās jūdzes trijstūri. Tajā ietilptu Latvijas Nacionālā bibliotēka, augstskolas, to kopmītnes un ar pašvaldības un trīs lielāko universitāšu gādību tapis kopīgs sporta komplekss ar halli. Pašvaldība nodrošinātu infrastruktūru, tostarp veloceliņus, sabiedrisko transportu, biznesa inkubatorus un autostāvvietas.
 2. Rīgas pašvaldība sniegs atbalstu studējošajām māmiņām, nodrošinot bērnu pieskatīšanu studiju laikā.
 3. Izveidosim zinātnes centru, kas būs līdzīgs AHHAA Tartu. Izmantosim jaunās tehnoloģijas sadarbībā ar augstskolām.
 4. Saglabāsim sabiedriskā transporta atlaides studentiem.
 5. Finansēsim divas profesoru vietas augstskolās Rīgas attīstībai būtiskajos virzienos: pilsētplānošanas un satiksmes, kā arī energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu virzienā.
 6. Apmaksāsim studijas un uzturēšanas izdevumus tiem studentiem, kuri spējuši iestāties kādā augstskolā no pasaules labāko augstskolu piecnieka ar nosacījumu, ka viņiem pēc studiju beigām vismaz pieci gadi ir jānostrādā Rīgā.

 

Citi darbi izglītības jomā

 

 1. Izveidosim Rīgas Jauniešu domi, panākot jauniešu līdzdalību Rīgas nākotnes veidošanā, iesaistot viņus pašvaldības politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.
 2. Radīsim atbalsta sistēmu, kas palīdzēs jauniešiem nodrošināt nākotnes dzīvi Rīgā, lai pēc studijām viņi paliktu galvaspilsētā.
 3. Nodrošināsim veselības apdrošināšanu visām izglītības darbinieku grupām.
 4. Atvēlēsim noteiktas vietas, kur strādāt grafiti māksliniekiem, vienlaikus cīnīsimies pret īpašumu apķēpāšanu vietās, kur tas nav paredzēts.

 

 

 

Sociālie jautājumi

 

Bērni

 

Stipra ģimene – pamats nācijas attīstībai!

Rīga būs ģimenei ērta, droša un draudzīga pilsēta no bērna nākšanas pasaulē līdz sirmam vecumam. Rīga būs daudzbērnu ģimenēm ērtākā pilsēta, un visa informācija par atbalsta iespējām būs atrodama portālos Riga.lv un Latvija.lv, kā arī valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 

 1. Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu no 150 eiro līdz 250 eiro, kā arī papildus sāksim bērna pūriņa izveidi. Bērna pūriņš – dāvana jaundzimušajam ar pirmajām nepieciešamajām higiēnas un aprūpes lietām, ja bērna vecāki izsaka vēlēšanos tādu saņemt.
 2. Ieviesīsim pabalstu Rīgā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni sāk mācības 1. klasē.
 3. Palielināsim pašvaldības pabalstu Rīgas audžuģimenēm, lai tās varētu nodrošināt atbilstošas platības mājokli vairāku bērnu uzņemšanai ģimenē.
 1. Pārskatīsim un palielināsim pašvaldības pabalsta apmēru aizbildņiem.
 1. Sadarbībā ar nozares organizācijām attīstīsim sociālos pakalpojumus ģimenēm, kas ilgstoši sastopas ar sociālām grūtībām, un ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, lai vecāki varētu veikt aprūpi un nodrošināt pilnvērtīgu bērnu audzināšanu, nezaudējot savas dzīves kvalitāti.
 2. Palielināsim apmaksātu psihoterapeita un psihologa konsultāciju skaitu, kā arī nodrošināsim atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti.
 3. Nodrošināsim pašvaldības līdzfinansētu asistentu bērnam ar invaliditāti ierastajā mājas vidē un ārpusmājas aktivitātēs.
 4. Palielināsim apmaksātās stundas pakalpojumam “Atelpas brīdis”.
 5. Veidosim sociālā darba un pakalpojumu kompleksu – bērnu klaiņošanas samazināšanai.
 6. Sniegsim palīdzību krīzes situācijās ģimenēm ar bērniem, nevērtējot to materiālos ienākumus.
 7. Paplašināsim atbalstu Goda ģimenēm – ar Goda ģimenes karti varēs saņemt atlaides Rīgas pašvaldības pārraudzības iestādēs. Ģimenes karte būs pieejama arī mobilajā aplikācijā. Mobilo aplikāciju varēs izmantot bērni norēķiniem par ēdināšanu skolā un ģimene – par norēķiniem transportā. Rīgas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutos izveidosim jauna veida biļeti – ģimenes biļeti.
 8. Rīgas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutos izveidosim jauna veida biļeti – ģimenes biļeti.
 9. Turpināsim izglītojošu un atbalsta grupu piedāvājumu jaunajiem un topošajiem vecākiem.
 10. Nodrošināsim Rīgas pašvaldībā integrētu pārraudzību, lai Rīgas domes pieņemtie lēmumi būtu izdevīgi ģimenēm ar bērniem.
 11. Aizsāksim ikgadēju apbalvojumu vairākās nominācijās Rīgas uzņēmumiem “Sociāli draudzīgākais uzņēmums daudzbērnu ģimenēm Rīgā”.

 

Seniori un cilvēki ar invaliditāti

 

Sabiedrības novecošanās ir aktuāla arī Rīgā, ik gadu arvien vairāk senioriem ir nepieciešama aprūpe mājās un sociālās aprūpes centros. Mūsdienīgi un individualizēti sociālie pakalpojumi, kā arī vides pieejamība ir nepieciešama cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi spētu iekļauties sabiedrībā un dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi.

 

 1. Palielināsim atalgojumu viszemāk atalgotajiem sociālās aprūpes darbiniekiem, kā arī ilgtermiņā pārskatīsim atalgojumu sociālās sistēmas darbiniekiem kopumā, lai varētu nodrošināt kvalitatīvus aprūpes pakalpojumus.
 2. Attīstīsim un modernizēsim sociālo un aprūpes pakalpojumu saņemšanu personas dzīvesvietā.
 3. Palielināsim līdzšinējo samaksu par aprūpi mājās.
 4. Labiekārtosim un modernizēsim pašvaldības sociālos aprūpes centrus, dienas centrus un turpināsim veidot kopienu centrus.
 5. Sadarbībā ar privātiem uzņēmējiem veicināsim jaunu ģimeniska tipa sociālās aprūpes centru veidošanu Rīgas pilsētā vai tās tuvākajā apkārtnē, nodrošinot pienācīgu līdzfinansējumu pakalpojuma nodrošināšanai.
 6. Veicināsim sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar demenci dienas aprūpes centros Rīgas apkaimēs sasniedzamā attālumā no personas dzīvesvietas.
 7. Atbalstīsim jaunu grupu māju dzīvokļu veidošanu. Palielināsim pašvaldības līdzfinansējumu cilvēkiem ar invaliditāti, kas vēlas sākt patstāvīgu dzīvi pēc pilngadības sasniegšanas vai pēc uzturēšanās ilgstošas aprūpes institūcijā.
 8. Palielināsim pabalstu aizgādņiem.
 9. Palielināsim finansējumu un samazināsim rindas uz ratiņkrēslu pacēlāju ierīkošanu personas dzīvesvietā.
 10. Palielināsim finansējumu par transporta izdevumiem sabiedriski aktīviem cilvēkiem ar invaliditāti (strādā vai mācās).
 11. Sadarbībā ar Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju veidosim atbalsta programmu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Rīgas pilsētā.
 12. Īstenosim priviliģētos iepirkumus sociālajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas nodarbina lielu skaitu cilvēku ar invaliditāti.
 13. Veicināsim telpu pieejamību sociālajiem uzņēmumiem vietās, kas veicina to attīstību.
 14. Nodrošināsim vides pieejamību – Rīga būs pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar bērnu ratiņiem. Pilsētā uzstādīsim parastās un taktilās kartes, ierīkosim taktilās joslas, apgaismotus virzienu rādītājus.
 15. Pludmales Vecāķos, Daugavgrīvā, Vakarbuļļos, Ķīšezerā, Juglas ezerā un Buļļupē tiks pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
 16. Sekmēsim, ka tiek radītas jaunas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti Rīgas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu veidā, tostarp attālinātas darba vietas.
 17. Aizsāksim ikgadēju apbalvojumu uzņēmumiem, kuri pieņem darbā cilvēkus ar invaliditāti. Nodrošināsim, ka universālā dizaina principi tiek īstenoti katrā Rīgas domes pasūtītā jaunbūvē.
 18. Rūpēsimies par ilgstoši nestrādājošo cilvēku atgriešanos darbā, nodrošinot nepieciešamo atbalstu valsts valodas apguvei.
 19. Turpināsim īpaši atbalstīt cilvēku pirmspensijas vecumā (50+) iespējas atrast darbu. Kopā ar Latvijas uzņēmēju organizācijām sekmēsim attieksmes maiņu starp Rīgas uzņēmumiem pret pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbinātību.
 20. Attīstīsim resocializācijas programmas personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtniekiem). Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām veidosim sociālos pakalpojumus tā, lai tie būtu pieejami katrā Rīgas rajonā dienas centra, patversmes vai naktspatversmes veidā.
 21. Patversmes pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas strukturēsim vairākos līmeņos atkarībā no personas motivācijas un spējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 22. Turpināsim īres mājokļu celtniecību, tostarp publiski-privātās partnerības viedā. Primāri Rīgai nepieciešamajiem speciālistiem, piemēram, skolotājiem, policistiem, mediķiem un sociālajiem darbiniekiem.

 

 

 

 

 

Satiksme

 

 1. Cieši sadarbosimies ar tiesībsargājošām iestādēm, Latvijas un ārvalstu ekspertiem, kā arī godprātīgiem pašvaldības darbiniekiem, lai strauji likvidētu korupcijas praksi transporta projektu lēmumu un realizācijas procesos.
 2. Izveidosim pastāvīgu Rīgas, Lielrīgas pašvaldību un Satiksmes ministrijas sadarbības platformu.
 3. Veidosim Rīgai un Lielrīgai vienotu satiksmes plūsmu izpētes un modelēšanas digitālo rīku: turpināsim projekta SUMBA sasniegumus un iestrādes un papildināsim to ar Latvijas augstskolu un uzņēmēju viedo transporta tehnoloģiju radītajiem risinājumiem. Veiksim ilgtermiņā cilvēku kustības analīzi pa Rīgu un Pierīgu, izmantojot mobilos tālruņus kā sensorus, videokameras un ceļa klātnē ievietotus sensorus precīzākai transporta plūsmu optimizācijai, “pudeles kaklu” konstatēšanai un infrastruktūras attīstībai. Piemēram, ieviesīsim reversīvās kustības joslas, kas darbotos virzienā uz Rīgas centru no rīta un no Rīgas centra vakaros. Soli pa solim ieviesīsim Rīgā pilsētas luksoforu vadības sistēmu, kas ļaus to signālus pielāgot satiksmes plūsmas dinamikas izmaiņām dienas gaitā.
 4. Rīgas pašvaldības budžetā izveidosim ikgadēju programmu veloceļu, velojoslu un velostāvvietu projektēšanai un izbūvei.
 5. Strādāsim, lai sadarbībā ar valdību piesaistītu Rīgas satiksmes infrastruktūras renovācijai un attīstībai ES Ekonomikas atjaunošanas plāna (pēc Covid-19) finansējumu.
 6. Izveidosim Rīgas apkaimju mazo ielu atjaunošanas un grants ielu asfaltēšanas programmu ar ikgadēju finansējumu.
 7. Radīsim Rīgas pilsētas vēsturiskā bruģa atjaunošanas kompetences darbnīcu, lai nākotnē nezustu lietpratīgas bruģēšanas prasmes.
 8. Rūpēsimies, lai “Rail Baltica” projekts iespējami labi iekļautos Rīgas pilsētvidē un kultūrvēsturiski vērtīgās apbūves telpā; satiksmes pārvadi apkaimēs būtu universālam dizainam atbilstoši un iedzīvotājiem ērti; ap Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju tiktu radīta laikmetīga un kvalitatīva pilsētvide; “Rail Baltica” projekts kopumā sekmētu Rīgas un it īpaši mūsdienīgas mobilitātes attīstību.
 9. Pakāpeniski veidosim pilsētas digitālo dvīni satiksmes plūsmas analīzei un modelēšanai.
 10. Nodrošināsim pārdomātu būvdarbu veikšanas secību Rīgā, lai būtu pieejami plūsmas koridori autotransportam, tostarp “Rail Baltica” būvniecības procesā.
 11. Dati liecina, ka autotransports, būdams vispopulārākais transporta veids, rada vislielāko gaisa piesārņojumu Rīgā, tāpēc mūsu piedāvājums transporta jomā ir fokusēts uz sabiedriskā transporta pieejamības veicināšanu un veloinfrastruktūras attīstību.
 12. Līdzās tam mēs nodrošināsim pilsētai svarīgu infrastruktūras objektu attīstību, kas ļaus pilsētai un tās ostai attīstīties, nodrošinot ērtus satiksmes savienojumus pilsētas apkaimju starpā.
 13. Sadarbosimies ar AS “Pasažieru vilciens”, Rīgas plānošanas reģionu, Pierīgas novadiem un Autotransporta direkciju, lai Rīgā un Rīgas metropoles areālā (aglomerācijā) ieviestu vienotu sabiedriskā transporta biļeti. Arī Rīgā un Rīgas metropoles areālā vajadzīga tāda sistēma, kāda darbojas daudzās Eiropas pilsētās un to aglomerācijās. Sniegsim iespēju aizstāt e-talona biļetes veidu ar bankas karšu norēķinu sistēmu (sekmīgi darbojas Jelgavā), eID un mobilā tālruņa aplikāciju (piemēram, “Mobilly”), kas sniedz daudz lielākas kontroles iespējas.
 14. Atsevišķus sabiedriskā transporta maršrutus pielāgosim tā, ka tie pievedīs pie dzelzceļa stacijām no Rīgas centra tālās apkaimēs (piemēram, Vecmīlgrāvī). Reizē ar vienoto biļeti tas dos iespēju cilvēkiem ātrāk nokļūt centrā un nestāvēt sastrēgumos.
 15. Izveidosim stāvparkus (“park&ride”) – atšķirībā no domes esošās vadības īstenosim stāvparku izveidi sadarbībā ar Pierīgas pašvaldībām un veidosim ērtus sabiedriskā transporta savienojumus ar stāvparkiem. Sadarbībā ar AS “Latvijas dzelzceļš” izskatīsim iespējas veidot stāvparku savienotību ar esošām un jaunveidojamām dzelzceļa stacijām (piemēram, Berģos un Rumbulā).
 16. Radīsim labākus apstākļus ūdenstransporta attīstībai Rīgā, ņemot par paraugu ūdeņiem bagātu Eiropas pilsētu pieredzi. Prioritāri izveidosim ar autobusu maršrutiem savienotas piestātnes Bolderājā un Vecmīlgrāvī, lai starp abām apkaimēm varētu sākt kursēt privātuzņēmuma nodrošināts pasažieru kuģītis (upes autobuss jeb navibuss). Pilotprojekta veidā izveidosim ātrgaitas kuģa maršrutu starp blīvi apdzīvoto Ķengaragu un pilsētas centru.
 17. Stāvvietu sistēmā veiksim uzlabojumus ģimeņu ar bērniem ērtībām. Radīsim sistēmu, kuras ietvaros vecākiem ar Goda ģimenes karti 3+ būs nodrošinātas prioritāras stāvvietas daudzdzīvokļu namu rajonos un atlaides mēneša abonementa maksai Rīgas centra maksas stāvvietu zonās.
 18. Izveidosim sensorus un saskarni, kas sniegs informāciju par brīvām autostāvvietām Rīgā un būs integrējama mobilo tālruņu navigācijas aplikācijās.
 19. Pārskatīsim sabiedriskā transporta iegādes izmaksas – pārskatīsim “dārgā” sabiedriskā transporta sastāva izmaksu pamatotību un nodrošināsim sabiedriskā transporta iegādi par cenām, kas atbilst citās Eiropas galvaspilsētās veiktajiem iepirkumiem.
 20. Izveidosim interneta vietni un mobilo lietotni, kur iedzīvotāji varēs ziņot par bedrēm uz ielām, nestrādājošiem luksoforiem un citiem trūkumiem, pieteikt remontdarbu nepieciešamību tiešsaistē un sekot darbu izpildei (piemērs Jelgavā – https://karte.jelgava.lv
  /reporting
  ).
 21. Sāksim betona ceļa seguma ieklāšanu garākos ceļa posmos.
 22. Gājēju pārejām ielās ar augstu satiksmes intensitāti ilgtermiņā nodrošināsim ietves vienā līmenī, savukārt transportam veidosim pazemes tuneļus.
 23. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pieejamību, izveidosim saskarni, kas rādīs informāciju par sabiedriskā transporta atrašanās vietu.
 24. Mazajās ielās Rīgas centrā un citās apkaimēs ieviesīsim ātruma ierobežojumu 30 km/h, kas uzlabos satiksmes drošību, samazinās trokšņu līmeni un palīdzēs radīt gājējiem draudzīgāku vidi. Rīgas centrā tādas ir, piemēram, Skolas iela, Baznīcas iela un Tērbatas iela.
 25. Noteiksim 30 km/h ierobežojumu intensīvas satiksmes ielās posmos, kur atrodas ēkas ar kultūras pieminekļa statusu (piemēram, Jaunā Sv. Ģertrūdes baznīca Brīvības ielā).
 26. Dzīvokļu ēku kvartālos ārpus centra daudzbērnu ģimenēm nodrošināsim prioritāru iespēju novietot vienu ģimenes automašīnu pie ēkas, kurā atrodas ģimenes deklarētā dzīvesvieta. Maksas stāvvietu zonās daudzbērnu ģimenēm būs iespēja iegādāties stāvvietas lietotāja karti ar 90% atlaidi, lai novietotu vienu ģimenes automašīnu pie deklarētās dzīvesvietas ēkas vai blakus kvartālā.
 27. Rīgas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutos tiks izveidota jauna veida biļete – ģimenes biļete.
 28. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju izveidosim regulējumu kopbraukšanas pakalpojumam un piesaistīsim privātos uzņēmējus atbilstošas aplikācijas izstrādei.

 

 

Konkrēti prioritārie satiksmes projekti

 

 1. Sāksim Dienvidu tilta 4. kārtas būvniecību, savienojot Bauskas šoseju ar Jelgavas šoseju.
 2. Sāksim Vanšu tilta rekonstrukciju, tostarp labiekārtojot ārvalstu tūristu nokļūšanu uz/no Vecrīgas, risinot arī paralēlu uzdevumu – stiprināt pozitīvu priekšstatu par Rīgu.
 3. Ieviesīsim pasažieru vilciena satiksmi uz Bolderāju un Sauriešiem.
 4. Jaunās Sv. Ģertrūdes baznīcas priekšā pārstrukturēsim ielas telpu un izveidosim jaunu laukumu (līdzīgi kā Cēsu centrā ar baltajām nepārtrauktajām līnijām un ierobežojošiem elementiem vai puķpodiem).
 5. Noteiksim dzīvojamās zonas režīmu aplī pie Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas.
 6. Krišjāņa Barona ielu atvēlēsim tikai sabiedriskajam transportam, velosipēdistiem, gājējiem, dzīvojošajiem un strādājošajiem, preču piegādes transportam.

 

 

Veloinfrastruktūra

 

Dati liecina, ka autotransports, būdams vispopulārākais transporta veids, rada vislielāko gaisa piesārņojumu Rīgā, tāpēc mūsu piedāvājums transporta jomā ir fokusēts uz sabiedriskā transporta pieejamības veicināšanu un veloinfrastruktūras attīstību.

 

 1. Veicināsim velotransporta attīstību, nodrošinot “Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijā 2015.–2030.gadam” ietverto risinājumu reālu īstenošanu, tostarp intensīvi attīstot velomaršrutu tīklu, kā arī izveidojot drošas velosipēdu novietnes Rīgas centrā. Turpināsim velojoslu izveidi Rīgas centra ielās, rūpīgi izvērtējot situāciju un izvēloties labākos risinājumus. Attīstīsim EV10 un EV13 veloceļu maršrutus Rīgas teritorijā sadarbībā ar Pierīgas pašvaldībām.
 2. Veidosim “darba divriteņa” pilotprojektus – sniegsim iespēju Rīgas pašvaldības iestāžu darbiniekiem darba darīšanās pārvietoties ar velosipēdu, ko nodrošina Rīgas pašvaldība. Nodrošināsim pašvaldību darbiniekiem telpas, kur novietot velosipēdus, ģērbtuves un dušas.
 1. Sabiedrisko transportu pielāgosim velosipēdu pārvadāšanai un centīsimies vienoties par analoģisku pieeju ar AS “Pasažieru vilciens”.
 2. Veidosim veloceļus, lai šis transports būtu ērts iedzīvotājiem un tiktu veicinātas fiziskās aktivitātes.
 3. Ieviesīsim vēl nebijušu ceļu satiksmes drošības pasākumu kopumu, tostarp pastiprinot gājēju pāreju izbūvi (īpaši pievēršoties to sasaistei ar sabiedriskā transporta pieturvietām) un to izgaismošanu diennakts tumšajā laikā, pārbūvējot krustojumus, nodrošinot gājēju pāreju sasaisti ar ietvēm, veicinot preventīvo darbu izglītības iestādēs un plašsaziņas līdzekļos, kas būtu vērsts uz visām ceļu satiksmē iesaistītajām personām – gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem.
 4. Izmantosim katru iespēju kopā ar daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes darbiem ierīkot drošas velonovietnes un novietnes bērnu ratiņiem.

 

 

 

Viedā pilsēta

 

Rīga būs vieda un ilgtspējīga pilsēta – radoša, inovatīva un investīcijām atvērta pilsēta. Viedie risinājumi sniedz iespēju būtiski uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, samazināt piesārņojumu un taupīt energoresursus, ātrāk reaģēt uz problēmām.

 

 1. Pakāpeniski izveidosim Rīgas pilsētas “digitālo dvīni”, kur varētu modelēt apbūves izmaiņas, transporta risinājumus u. c. Maksimāli izmantosim lielos datus, kas ir valsts un pašvaldību rīcībā, tostarp lietu interneta (IoT) datus.
 2. Ieviesīsim vienoto sabiedriskā transporta biļeti visam Rīgas un Pierīgas transportam (ieskaitot vilcienu), autostāvvietām, velosipēdu un skūteru nomu u. c. pakalpojumiem, skolēniem tā varētu būt arī norēķinu karte par ēdināšanu skolā, pieejama arī kā mobilā aplikācija vai integrēta eID.
 3. Veidosim auto un cilvēku plūsmas monitoringu Rīgā ar adaptīviem luksoforiem, reversīvām kustības joslām un adaptīvo sabiedriskā transporta plānošanu, norādes uz brīvām autostāvvietām navigācijas aplikācijās, kas padara nokļūšanu mērķī ātrāku, samazina sastrēgumus un gaisa piesārņojumu.
 4. Izveidosim iedzīvotājiem ērtu un vienkāršu ziņošanu par bedrēm uz ielām, nestrādājošu apgaismojumu un citiem negadījumiem tīmekļvietnē un mobilajā aplikācijā (piemērs Jelgavā – https://karte.jelgava.lv/reporting) ar iespēju sekot līdzi nepilnību novēršanai.
 5. Turpināsim izvietot novērošanas kameras, izmantosim mākslīgā intelekta sistēmas, lai automatizēti atpazītu noziegumus un nekārtības. Izmantosim bezpilota lidaparātus sabiedriskās kārtības kontrolei īpaši parkos un pie ūdenstilpēm.
 6. Nodrošināsim 5G pieslēgumu ap augstskolām, Rīgas ostā, VEF apkārtnē un Biķernieku trasē. Biķernieku trasi un apkārtni veidosim kā izmēģinājuma vietu bezpilota automašīnām.
 7. Mazāk noslogotās ielās ieviesīsim adaptīvo apgaismojumu, kas samazina intensitāti vai vispār izslēdzas, ja konkrētā vietā uz ielas neviena nav.
 8. Izmantosim viedos sensorus lietus ūdens kanalizācijas notekās, lai laicīgi konstatētu pārplūšanu.
 9. Rīgas atkritumu pārvadātājam būs obligāti jāaprīko auto ar telemetrijas iekārtām, kas fiksētu iztukšotās atkritumu urnas, maršrutu, patērēto degvielu, nodoto atkritumu svaru. Tā samazināsim iespējamo krāpšanos ar atkritumiem un dosim iespēju iedzīvotājiem reāllaika režīmā sekot atkritumu izvedēju darbam.
 10. Pilotprojekta ietvaros izmēģināsim bezpilota lidaparātus ugunsdzēsības un glābšanas vajadzībām.
 11. Pašvaldības būvju celtniecībā un apsaimniekošanā ieviesīsim Būvniecības informācijas sistēmu (Building information modeling – BIM).
 12. Sāksim izveidot tehnoloģiskos tuneļus, kur pakāpeniski tiks ieliktas visas komunikācijas. Tas krietni atvieglos bojājumu noteikšanu un labošanu bez ceļa uzrakšanas. Ja arī būs nepieciešama lielāku bloku nomaiņa, to varēs veikt krietni vieglāk.
 13. Patlaban medicīnas personāls daudz laika pavada, ievadot dažāda veida informāciju. Ieviesīsim automatizēto balss atpazīšanu un pārveidi tekstā dažādai informācijai, kas šobrīd tiek ievadīta, drukājot tekstu. Tas samazinās medicīnas personāla laika patēriņu un sniegs iespēju vairāk laika veltīt pacientiem.

 

 

 

Valoda un kultūra

 

 1. Nodrošināsim bērnudārzu pāreju uz mācībām latviešu valodā.
 2. Atjaunosim Valsts valodas dienestu Rīgas domē. Kopā ar Valsts valodas centru, Latviešu valodas aģentūru un sabiedrību īstenosim iniciatīvas, kuru mērķis būs izbeigt lingvistisko diskrimināciju darbavietās Rīgā, ar kuru saskaras daudzi latviešu jaunieši.
 3. Renovēsim un modernizēsim kultūras iestāžu ēkas.
 4. Nodrošināsim atbalstu visām radošajām aktivitātēm, sākot no tautas amatiermākslas kolektīviem līdz radošajiem kvartāliem.
 5. Sekmēsim Latvijai lojālo mazākumtautību nacionālo kultūras biedrību darbu un atbalstīsim to finansiāli.
 6. Turpināsim atbalstīt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku restaurāciju ar pašvaldības līdzfinansējumu. Atbalstīsim Rīgas senāko dievnamu restaurāciju.
 7. Izveidosim Rīgas pilsētas galvenā mākslinieka biroju.
 8. Svētku uguņošanu Rīgā rīkosim tikai vienreiz gadā – 18. novembrī. Atteiksimies no uguņošanas Jaungadā un Rīgas svētkos.
 9. Rīkosim novadu svētkus Rīgā, kuri varētu notikt katru gadu Eiropas dienā 9. maijā
  novembra krastmalā (vai 9. maijam tuvākajā sestdienā). Svinēsim ES devīzi “Vienoti dažādībā” Latvijas kontekstā: 5 vēsturiskie novadi – Vidzeme, Latgale, Sēlija, Zemgale un Kurzeme – tiekas Latvijas galvaspilsētā. Novadu dienu ietvaros notiks novadu ražojumu tirdziņš. Tam jābūt pasākumam, kas ne tikai izklaidē, bet bagātina cilvēku mīlestību pret Latvijas novadiem un aicina iepazīt mūsu valsts bagātību, ko rada drosmīgi un radoši cilvēki no visas Latvijas.
 10. Renovēsim Strēlnieku laukumu kontekstā ar komunisma genocīda upuru memoriālu un Okupācijas muzeju.
 11. Sadarbībā ar Saeimu un sabiedrību Rīgā uzcelsim memoriālu Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
 12. Sadarbībā ar valdību un uzņēmējiem turpināsim darbu, lai Rīgā taptu jauna koncertzāle un modernās mākslas muzejs.

 

 

 

Sports

 

 1. Nodrošināsim katram skolēnam iespēju bez maksas apmeklēt vismaz vienu sporta un vienu STEM (programmēšana, modelēšana, robotika, sakari u. c.) ievirzes ārpusskolas nodarbību.
 2. Palielināsim finansējumu bērnu un jauniešu sporta skolām, kā arī treneru atalgojumam, paplašinot iespējas sportot un tādējādi uzlabojot skolēnu veselību un dzīves kvalitāti.
 3. Popularizēsim tautas un paralimpisko sportu. Radīsim vidi, kas aicinās uz aktīvu un sportisku dzīvesveidu. Ierīkosim bērnu spēļu laukumus katrā kvartālā, sporta laukumus un pēc iespējas labiekārtotas peldvietas katrā apkaimē (tostarp pielāgotas ziemas peldēšanai).
 4. Nodrošināsim, ka izglītības iestāžu infrastruktūra ārpus mācību laika būs pieejama visiem iedzīvotājiem.
 5. Visiem skolas vecuma bērniem nodrošināsim peldēšanas, glābšanas un pirmās palīdzības sniegšanas apmācību.
 6. Turpināsim un attīstīsim aktivitātes, kurās iedzīvotāji iepazīstas ar veselīga dzīvesveida nozīmi ģimenēm un bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem.
 7. Veidosim vairāk aktivitāšu pusmūžā personām par sirds un asinsvadu slimību profilaksi.
 8. Atbalstīsim dažādu sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanas nevalstisko organizāciju darbību, piemēram, “roņu kustību”, atturībnieku biedrības utt.
 9. Atbalstīsim līdzvērtīga finansējuma nodrošināšanu privātajām akreditētajām sporta izglītības iestādēm.
 10. Atbalstīsim starptautiskām prasībām atbilstošu futbola stadionu, kā arī izglītības iestāžu vajadzībām atbilstošas futbola infrastruktūras izveidi.
 11. Atrisināsim vieglatlētikas un multifunkcionālas halles izvietojuma un celtniecības jautājumus, kā arī nodrošināsim esošo būvju atbilstošu rekonstrukciju.
 12. Atbalstīsim sporta sacensību, kas veicina Latvijas un Rīgas atpazīstamību, rīkošanu.

 

 

 

Mājoklis un energoefektivitāte

 

 1. Sāksim padomju laikā celto daudzdzīvokļu namu tehniskā stāvokļa auditu, lai izstrādātu programmu to tālākajai ekspluatācijai un uzturēšanai.
 2. Atjaunosim Rīgas pilsētas maksājumu programmu rīdziniekiem, kas ir labprātīgi panākuši vienošanos ar denacionalizēto namu īpašniekiem par dzīvesvietas maiņu.
 3. Ieviesīsim fondu, kurš atbalsta līdzmaksājumus ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, kas sniegs iespēju daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ieekonomēt līdz 30% no to apkures rēķiniem.
 4. Atbalstīsim pieslēgšanos centralizētai apkures sistēmai, pāreju uz videi draudzīgāku kurināmo un apkures katlu nomaiņu pret efektīvākiem, lai samazinātu gaisa piesārņojumu.
 5. Piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides tiem īpašniekiem, kuri veikuši investīcijas energoefektivitātē.
 6. Izveidosim labus demonstrācijas piemērus energoefektivitātes jomā gan sabiedrisko, gan dzīvojamo ēku vidū (siltināšana, siltuma rekuperatori, saules kolektori un paneļi, viedie sensori precīzai klimata kontrolei).
 7. Turpināsim īres mājokļu celtniecību, tostarp publiski-privātās partnerības viedā, primāri Rīgai nepieciešamajiem speciālistiem, piemēram, skolotājiem, policistiem un mediķiem. Iekārtosim servisa dzīvokļus personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 8. No 2021. gada individuālo māju un daudzstāvu namu apbūves zemei piemērosim nekustamā īpašuma nodokli 1% apmērā. Sadarbībā ar Saeimas frakciju NA piedāvās likumdošanas grozījumus lai ieviestu dzīvojamajai apbūvei un tai piekrītošajai zemei trīskomponenšu NĪN modeli, kas sastāv no fiksēta maksājuma par katru zemes vienību, fiksēta maksājuma par katru ēkas vienību un procentuāla atvasinājuma no īpašuma kadastrālās vērtības, nodrošinot šī maksājuma samērīgumu visiem iedzīvotājiem.

 

 

 

Drošība

 

 1. Izvērtēsim nepieciešamību nodrošināt stingrāku uzraudzību atpūtas klubu un deju zāļu darbībai, to licencēšanai un atbildības ieviešanai pilsētā.
 2. Veicināsim “kaimiņu patruļu” veidošanu, kas sniegs atbalstu valsts un pašvaldību policijai.
 3. Turpināsim izvietot novērošanas kameras, izmantosim mākslīgā intelekta sistēmas, lai automatizēti atpazītu noziegumus un nekārtības. Izmantosim bezpilota lidaparātus sabiedriskās kārtības kontrolei.
 4. Ieviesīsim vēl nebijušu ceļu satiksmes drošības pasākumu kopumu, tostarp pastiprinot gājēju pāreju izbūvi (īpaši pievēršoties to sasaistei ar sabiedriskā transporta pieturvietām) un to izgaismošanu diennakts tumšajā laikā, pārbūvējot krustojumus, nodrošinot gājēju pāreju sasaisti ar ietvēm. Veicināsim preventīvo darbu izglītības iestādēs un caur plašsaziņas līdzekļiem, kas būtu vērsts uz visām ceļu satiksmē iesaistītajām personām – gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem.
 5. Īstenosim plašāku “ātruma vaļņu” programmu, kas būs pastāvīgi atvērta iedzīvotāju ierosinājumiem par kustības ātruma ierobežošanas pasākumu nepieciešamību (īpaši izglītības iestāžu tuvumā vai blīvi apdzīvotās apkaimēs).
 6. Mazajās ielās Rīgas centrā un citās apkaimēs ieviesīsim ātruma ierobežojumu 30 km/h, kas uzlabos satiksmes drošību, samazinās trokšņa līmeni un palīdzēs radīt gājējiem draudzīgāku vidi. Rīgas centrā tādas ir, piemēram, Skolas iela, Baznīcas iela un Tērbatas iela.
 7. Krietni vairāk uzmanības pievērsīsim civilās aizsardzības organizēšanai.
 8. Ierobežosim narkotiku un alkohola izplatību Rīgas skolās.
 9. Alkohola tirdzniecība diennakts kafejnīcās būs atļauta tikai tad, ja kafejnīcas telpas atbilst pašvaldības noteiktam izmēram un kvalitātes prasībām.
 10. Atvēlēsim noteiktas vietas, kur strādāt grafiti māksliniekiem, vienlaikus cīnīsimies pret īpašumu apķēpāšanu vietās, kur tas nav paredzēts.

 

 

 

Veselības aprūpe

 

Bērnu un pusaudžu veselības aprūpe

 

 1. Uzlabosim visu veselības aprūpes līmeņu un speciālās aprūpes veidu, tostarp rehabilitācijas pakalpojumu, pieejamību bērniem.
 2. Sekmēsim pilsētas apmaksātu profilaktisko pārbaužu pieejamību zīdaiņiem un agrīnā vecuma bērniem saskaņā ar speciālistu ieteikumiem, bet citiem bērniem ne retāk kā reizi gadā.
 3. Nodrošināsim bezmaksas veselības pārbaudes bērniem vismaz reizi gadā.
 4. Veicināsim valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem.
 5. Atbalstīsim pēc iepējas ātrāku rehabilitāciju traumu un saslimšanu gadījumos. Nodrošināsim bērnus ar tieši viņiem piemērotiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
 6. Sadarbosimies ar Bērnu slimnīcas fondu un citām nevalstiskajām organizācijām, kuras apvieno slimo bērnu vecākus.

 

Paliatīvā aprūpe

 

 1. Izveidosim paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas modeli sadarbībā ar Veselības un Labklājības ministrijām.
 2. Nodrošināsim Rīgas pilsētas līdzdalību pakalpojumu sniegšanas organizēšanā.
 3. Izveidosim sistēmu un procesus vienotas multidisciplināras speciālistu komandas darbam.
 4. Veicināsim sociālās jomas uzņēmumu sadarbību ar veselības aprūpes uzņēmumiem.
 5. Izvērtēsim pakalpojumu līdzfinansēšanas iespējas, lai pēc nepieciešamības segtu starpību starp valsts apmaksāto un pakalpojumu faktisko cenu.

 

Veselības profilakse un veselīgs dzīvesveids

 

 1. Veicināsim ģimenes ārstu prakšu pakalpojumu pieejamību.
 2. Pilnveidosim profilaktisko izmeklējumu programmas.
 3. Veicināsim iedzīvotāju veselību, atbalstot veselīgu dzīvesveidu. Atjaunosim un pilnveidosim sporta infrastruktūru. Uzlabosim izglītības iestāžu sporta infrastruktūras (ārtelpu) pieejamību iedzīvotājiem ārpus izglītības iestādes darba laika.
 4. Attīstīsim aktivitātes, kurās iedzīvotāji iepazīstas ar veselīga dzīvesveida nozīmi ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem.
 5. Paplašināsim peldētapmācības programmu līdz 3. klasei.

 

Veselības aprūpes kapitālsabiedrību pārvaldība

 

 1. Turpināsim veselības jomas kapitālsabiedrību attīstību, veicināsim to konkurētspēju.
 2. Nodrošināsim tos pakalpojumus, kuri ir nepieciešami, bet kurus pietiekami nenodrošina ne valsts, ne privātie pakalpojumu sniedzēji.
 3. Uzlabosim kapitālsabiedrību pārvaldību ar nozares profesionāļiem un apolitisku valdi.
 4. Izvērtēsim racionālas pakalpojumu centralizēšanas iespējas.
 5. Izvērtēsim iestāžu budžeta plānošanu, lai novērstu nepamatoti lielus tēriņus iestāžu administrēšanai.

 

 

 

Citas veselības aprūpes prioritātes

 

 1. Uzlabosim veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu mijiedarbību un pakalpojumu sniedzēju integrāciju.
 2. Sadarbosimies ar valsts iestādēm, lai pilnveidotu veselības aprūpes pieejamību, it īpaši epidemioloģiskās drošības jomā. Izveidosim jaunu mobilo lietotni vai papildināsim esošo “Apturi COVID-19” lietotni ar publiskās telpas noslodzes kontroli, lai pandēmijas gadījumā ar tās palīdzību varētu brīdināt, ka rekreācijas vietās vienlaikus nevar atrasties pārāk daudz cilvēku, dodot iespēju cilvēkiem pieteikt konkrētu publisko vietu apmeklējumus. Lietotne varētu būt noderīga arī nepandēmijas laikā, lai samazinātu sastrēgumus uz Jūrmalu nedēļu nogalēs vasarā vai sastrēgumus virzienā uz Siguldu rudenī.
 3. Uzlabosim atkarību profilakses darbu ar sociālā riska grupu ģimenēm, bērniem un jauniešiem.
 4. Nodrošināsim telpu pieejamību ģimenes ārstu praksēm maksimāli tuvu atbilstošo apkaimju iedzīvotājiem, vēlams ēku pirmajos stāvos, nodrošinot ērtu piekļuvi personām ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem.
 5. Nodrošināsim “zaļā iepirkuma” (Latvijā audzētas pārtikas) pilnveidi Rīgas skolās.
 6. Atbalstīsim dažādu sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanas nevalstisko organizāciju programmu darbību, piemēram, “roņu kustības”, atturībnieku biedrību u. c.
 7. Veicot energoefektivitātes pasākumus Rīgas sabiedriskajās ēkās, primāri izglītības, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, veicināsim veselīgas vides veidošanu, lai ēkās būtu kvalitatīvs mikroklimats ar atbilstošu CO2 koncentrācijas, telpu temperatūras un mitruma līmeni.

 

 

 

Vide

 

 1. Identificēsim kritiskās pilsētas grants un zemes ielas un prioritāri tās iekļausim kārtējā budžetā ielu cietā seguma pārklājumiem.
 2. Nodrošināsim visa publisko iestāžu apgaismojuma nomaiņu ar energoefektīvu apgaismojumu.
 3. Turpināsim aizsardzības pasākumus transporta radīto trokšņu līmeņa samazināšanai.
 4. Nodrošināsim elektoruzlādes staciju pieejamību autostāvvietās, tostarp daudzstāvu autostāvvietās pie daudzdzīvokļu namu kvartāliem.
 5. Daļā gadījumu sociālu palīdzību elektrības un siltuma rēķinu samaksai virzīsim kā atbalstu mājokļa energoefektivitātei.
 6. Nodrošināsim informāciju par brīvām autostāvvietām mobilajās navigācijas aplikācijās ar rezervēšanas iespēju, lai samazinātu laiku, ko cilvēki pavada, meklējot autostāvvietu.
 7. Ieviesīsim fondu, kurš atbalsta līdzmaksājumus ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, kas daudzdzīvokļu māju īpašniekiem sniegs iespēju ieekonomēt līdz 30% no to apkures rēķiniem.
 8. Izveidosim labus piemērus energoefektivitātes jomā gan sabiedrisko, gan dzīvojamo ēku vidū (siltināšana, siltuma rekuperatori, saules kolektori un paneļi, viedie sensori precīzai klimata kontrolei) un nodrošināsim šo piemēru publisku pieejamību.

 

Apstādījumi

 

Rīgas pilsētas apstādījumu un dabas teritoriju kopējā platība ir 12 225 ha jeb 40,7% no pilsētas teritorijas, un uz vienu “zaļo hektāru” dzīvo 47 pilsētas iedzīvotāji. Salīdzinot ar vairumu Eiropas galvaspilsētu, tas nav slikts, tomēr ir viduvējs rādītājs. Jāuzsver, ka pilsētas attīstības plānā 2006.–2018. gadam tika plānots zaļās teritorijas palielināt līdz
13 456 ha jeb 44,8%.

 

 1. Atjaunosim pilsētas galvenā dārznieka amatu.
 2. Iespēju robežās palielināsim zaļās teritorijas. Jāīsteno Rīgas attīstības plānā
  (2006.–2018. gadam) izvirzītais mērķis ierīkot vairākus jaunus parkus. Attīstīsim Mežaparku kā aktīvās atpūtas dabas parku.
 3. Sadarbībā ar pilsētas apkaimju pārstāvjiem piedāvāsim reāli izpildāmu programmu koku un krūmu stādīšanai pilsētā – ielu apstādījumos, rotācijas apļos, auto stāvlaukumos, iekšpagalmos, skolās, bērnudārzos, promenādēs, kapsētās, daudzstāvu ēku iekšpagalmos, parkos un skvēros. Normatīvajos aktos paredzēsim, ka visos auto stāvlaukumos uz desmit vieglajām automašīnām jābūt iestādītam vienam kokam/dižstādam. Plānojot apstādījumus, jāizveido zaļie koridori, kas savieno pilsētas centru ar mikrorajoniem un pilsētas apkārtnē esošajiem mežiem.
 4. Paredzēsim finansējumu kokaugu stādāmā materiāla iegādei. Jāstāda Latvijas kokaudzētavās izaudzēts stādmateriāls, nevis importa, kā vairumā gadījumu tas notiek pašlaik. Jānoslēdz sadarbības līgumi par stādmateriālu audzēšanu ar Latvijas kokaudzētavām. Pilsētas vajadzībām dižstādus varētu audzēt arī pašvaldībai piederošā uzņēmuma SIA “Rīgas meži” Norupes kokaudzētavā, jo Latvijas kokaudzētāji šobrīd nespēj piedāvāt tādus apjomus un stādāmais materiāls pārsvarā tiek ievests no lielākajām Eiropas kokaudzētavām.
 5. Izveidosim atsevišķu fondu kokiem pilsētā, kurā tiktu ieskaitīta nauda no ciršanas atļaujām, sodiem par nelikumīgu koku ciršanu, mēslošanu Rīgas administratīvajā teritorijā esošajos mežos, novietotajiem auto zaļajās zonās un “kūpošajiem” auto, kas brauc Rīgas ielās. Palielināsim sodus par šādiem pārkāpumiem.
 6. Noteiksim reāli sasniedzamu mērķi – konkrēts koku skaits gadā, kas jāiestāda pilsētā. Tas varētu būt apmēram 2000 koku gadā.
 7. Nodrošināsim pilsētas mežu un meža parku kopšanu un pameža izzāģēšanu vērtīgo kokaugu sugu augšanas stimulēšanai, kā arī ainavisku stādījumu veidošanu gar lielceļa malām pašvaldībai piederošajās mežmalās.

 

Atkritumu apsaimniekošana

 

Visvairāk sadzīves atkritumu rada Rīga – 41% no Latvijā radīto sadzīves atkritumu apjoma.

 

 1. Veicināsim koordinētu atkritumu šķirošanu, tostarp atrisināsim dalīto atkritumu konteineru izvietošanas problemātiku pie daudzdzīvokļu namiem, publiskajā zonā un pie privātajām savrupmājām.
 2. Uz katriem 700 iedzīvotājiem jābūt ierīkotam vismaz vienam sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktam, kas atbilst normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajām prasībām.
 3. Organizēsim sadzīves lielizmēra atkritumu nodošanas vai savākšanas vietu izveidi, plaši informējot Rīgas iedzīvotājus, lai samazinātu nelegālo un stihisko izgāztuvju skaitu Rīgā.
 4. Īstenosim pilotprojektu atkritumu vakuumsūkņiem.
 5. Noteiksim par obligātu Rīgas atkritumu izvedējiem aprīkot automašīnas ar telemetrijas iekārtām, lai reāllaika režīmā varētu sekot to kustībai, kā arī ierakstīt svaru, iebraucot izgāztuvē. Datubāzes ierakstu nemainība tiks nodrošināta ar blokķēdes tehnoloģiju.
 6. Rīkosim informatīvi izglītojošās kampaņas – motivēsim iedzīvotājus šķirot sadzīves atkritumus un domāt ilgtspējīgi, lai zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne tikai mēs, bet arī mūsu bērni un mazbērni. Sabiedrības dzīvesveida un paradumu maiņa ir ieguldījums tīras vides un dabas resursu saglabāšanā. Mūsu tēvzemes un planētas nākotne ir mūsu rokās. Atkritumu šķirošana – tīras pilsētvides/vides saglabāšanai un iedzīvotāju labklājībai.
 7. Tikpat svarīga ir sakopta pilsētvide, tāpēc nodrošināsim pietiekami daudz atkritumu tvertņu pilsētā uz ielas, lai atkritumi nemētājas zemē. Šobrīd sabiedriskā transporta pieturvietās mazās atkritumu tvertnes ir neatbilstošas.
 8. Samazināsim visas Rīgas, īpaši zaļo zonu, pludmaļu piesārņojumu ar plastmasas izstrādājumiem, dzērienu pudelēm u. c. atkritumiem.

 

Gaiss

 

Gaisa kvalitāte Rīgā regulāri pārsniedz pieļaujamos rādītājus, par ko Rīgu vairākkārtīgi ir brīdinājusi Eiropas Komisija. Piesārņojums galvenokārt rodas no autotransporta izplūdes gāzēm un apkures. Piemēram, pilsētas centrā bieži vien ozona faktiskā koncentrācija ir tuva pieļaujamajai robežai. Palielinās slāpekļa oksīda un putekļu (PM10 daļiņu) piesārņojums, savukārt ostas rajonā bieži tiek pārsniegta benzola un putekļu koncentrācija. Pašvaldībai ir jāmeklē risinājumi gaisa kvalitātes tālākai uzlabošanai.

 

 1. Novirzīsim tranzīta (tostarp dzelzceļa) satiksmi no Rīgas centra.
 2. Veicināsim velobraucēju satiksmi Rīgā. Ierīkosim jaunus veloceliņus un velonovietnies, kas aprīkotas ar novērošanas kamerām.
 3. Izveidosim stāvparkus.
 4. Palielināsim sodus par atkritumu u. c. priekšmetu dedzināšanu Rīgas pilsētā.
 5. Nodrošināsim lapu un citu bioloģsiki noārdāmo atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem.
 6. Palielināsim koku stādīšanas apjomus.
 7. Pārskatīsim ielu un ietvju tīrīšanas kārtību un biežumu (tostarp tramvaja sliežu klājuma) efektīvākas darbības nodrošināšanai pēc ziemas perioda un vasarā; veiksim pasākumus, lai laicīgi izvestu smilts-sāls piesārņoto sniegu no pilsētas; nodrošināsim regulāru ielu laistīšanu vasaras sezonā un attīrīšanu no ielu remontu un ziemas laikā uzkrātā smilšu piesārņojuma.
 8. Mājokļu un vides departaments, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu, nodrošinās kontroles veikšanu gaisa kvalitātes jautājumā Rīgas brīvostā un tās tuvākajās apkārtnēs – Sarkandaugavā, Mangaļos, Aplokciemā un Mežaparkā. Uzņēmējiem, kas strādā ostā, par saviem līdzekļiem ir jāmodernizē tehnoloģijas, lai gaisa kvalitātes dēļ neciestu apkārtējie iedzīvotāji.
 9. Palielināsim zaļās zonas pilsētā.
 10. Identificēsim kritiskos pilsētas grants un zemes ceļus un prioritāri tos iekļausim kārtējā budžetā ielu cietā seguma pārklājumiem.
 11. Nodrošināsim, ka pilsētas sabiedriskā transporta funkcijas pilda autotransports, kura izplūdes gāzu izmeši atbilst vismaz EURO 4 prasībām. Smagajam autotransportam, iebraucot Rīgas centrā, jāatbilst vismaz EURO 4 atgāzu prasībām (Rīgas centrā nedrīkst braukt dūmojošas automašīnas). Pakāpeniski pāriesim sabiedriskajā transportā (tostarp taksometros) tikai uz bezizmešu dzinējiem (elektro, ūdeņraža u. c.).
 12. Izpētīsim situāciju Rīgas brīvostā, lai rastu risinājumu gan ogļu, gan naftas produktu pārkraušanas termināļos. Uzņēmējiem, kas tajos strādā, par saviem līdzekļiem ir jāmodernizē tehnoloģijas, lai gaisa kvalitātes dēļ neciestu apkārtējie iedzīvotāji. Pastiprināsim gaisa kvalitātes monitoringu ostā izvietotajās stacijās.

 

Ūdens

 

Rīgai ir daudz ūdenstilpju, kuras iecienījuši gan pilsētas iedzīvotāji, gan uzņēmēji. Rīga ir nodrošināta ar ūdenstilpēm – upēm, ezeriem, kanāliem, jūru.

 1. Sakārtosim esošās un ierīkosim jaunas peldvietas pilsētai piederošajās ūdenstilpēs.
 2. Veicināsim, ka mazie kuģošanas līdzekļi kļūst arvien populārāki, tāpēc attīstīsim infrastruktūru šiem transporta līdzekļiem.
 3. Sakārtosim jūras piekrastes teritorijas.
 4. Veidosim kuģīšu un laivu piestātnes.
 5. Sadarbībā ar privātajiem investoriem ierīkosim kempingus – mini viesnīcas pašvaldībai piederošajās teritorijās, piemēram, Mangaļsalā.
 6. Lai uzlabotu tīrā ūdens pieejamību iedzīvotājiem un uzlabotu gruntsūdeņu kvalitāti, līdzfinansēsim mājokļu pieslēgumu centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai.
 7. Nodalīsim lietusūdens kanalizāciju no sadzīves kanalizācijas vietās, kur tās joprojām ir apvienotas, lai novērstu kanalizācijas ieplūšanu Daugavā lielo lietavu gadījumos.
 8. Izveidosim vietējās kanalizācijas attīrīšanas iekārtas Sužos.

 

Dzīvnieki

 

 1. Pēdējos gados par aktuālu problēmu ir kļuvuši kaijveidīgie putni (pārsvarā sudrabkaijas) un vārnas, kas traucē pilsētnieku naktsmieru, kā arī rada apdraudējumu mājdzīvniekiem. Saistošajos noteikumos noteiksim prasības, kas aizliegs kaiju barošanu, ēku īpašniekiem būs pienākums rūpēties, lai uz to īpašumā esošo ēku jumtiem neligzdo sudrabkaijas, īpaši nosacījumi un atbildība būs atkritumu apsaimniekotājiem – atkritumu urnas pilsētā nedrīkst būt atvērtas (bez jumta vai vāka).
 2. Izveidosim norobežotus suņu pastaigu laukumus katrā pilsētas apkaimē. Izvietosim speciālās atkritumu urnas pilsētas parkos, kas būtu aprīkotas ar vienreizējās lietošanas maisiņiem.
 3. Nodrošināsim deratizācijas pasākumus pilsētai piederošajās teritorijās, vietās, kur uzturas vai pārvietojas liels skaits iedzīvotāju (parkos, tuneļos, uz tiltiem u. c.).

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.