logo

Novadu pašvaldībām būs pieejami 3,63 milj. eiro bezmaksas publisko interneta pieejas punktu attīstībai

01.04.2014 Kristīne Barševska Valdībā

Inteneta piekļuves punkts

Otrdien, 2014.gada 1.aprīlī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) priekšlikumu novirzīt papildus 3,63 miljonus eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) jaunu bezmaksas publisko interneta pieejas punktu izveidošanai un jau esošo pilnveidošanai novadu pašvaldībās.

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš uzsver: „Esmu gandarīts, ka, efektīvi izmantojot mums pieejamo ES fondu finansējumu, Latvijas novados tiks paaugstināta ne tikai iedzīvotāju piekļuve bezmaksas internetam, bet arī sniegts atbalsts tūrisma attīstībai reģionos, tā kā tūristiem tiks atvieglotas iespējas iegūt informāciju par uzņēmēju piedāvātajiem pakalpojumiem novadā. Būtiski, lai, līdzīgi kā Igaunijā, kur izvietotas ceļa zīmes ar informāciju par bezmaksas interneta pieejas punktiem, šī informācija būtu pieejama arī Latvijas iedzīvotājiem un tūristiem”.

Ar mērķi paaugstināt iedzīvotāju piekļuvi internetam reģionos, ar ERAF līdzfinansējuma atbalstu tiks izveidoti gan t.s. „pilna servisa” interneta pieejas punkti, gan bezvadu interneta pieejas zonas ar vismaz 50 metru darbības rādiusu. „Pilna servisa” interneta pieejas punktos interesentiem būs pieeja datortehnikai, tai skaitā iespēja digitalizēt un izdrukāt dokumentus.

Šādu atbalstu paredz Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti* „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”” (turpmāk – MK noteikumi), kur katrai novadu pašvaldībai projektu īstenošanai paredzēta konkrēta atbalsta kvota. Kvotas aprēķinātas, ņemot vērā teritoriālo vienību un iedzīvotāju skaitu katrā novadu pašvaldībā, teritorijas attīstības indeksu Latvijas plānošanas reģionos, kā arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu atbalstu interneta pieslēguma un pieejas punktu izveidei 2004.-2006. gada plānošanas periodā un interneta pieslēgumu skaitu mājsaimniecībās.

Plašāk ar nosacījumiem atbalsta saņemšanai iespējams iepazīties http://ej.uz/e4ev .

Pēc MK noteikumu stāšanās spēkā Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā ES fondu sadarbības iestāde organizēs projektu atlasi un uzaicinās visas 110 novadu pašvaldības iesniegt projekta iesniegumus, vienlaikus informējot par plānotajiem informatīvajiem semināriem.

*Aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Kristīne Barševska

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tel.67026533

E-pasts: prese@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.