logo

Novērsta netaisnība maternitātes pabalsta aprēķināšanā, pastiprināta cīņa pret naudas “atmazgāšanu” u. c. Saeimas sēdes aktualitātes NA skatījumā

26.10.2017 Rihards Kols Saeimā

Foto: Juris Vīgulis, Saeimas Kanceleja

Labdien, cienījamie klausītāji!

Šodienas Saeimas sēdē skatīti vairāki patiešām būtiski jautājumi un pieņemti ne mazāk būtiski lēmumi. Tāpēc, uzreiz – pie svarīgā!

Šodien tālākai izskatīšanai Saeimā nodevām grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, ar kuriem atceļam strīdīgo un netaisnīgo pērn apstiprināto maternitātes un slimības pabalsta aprēķināšanas kārtību, kurai bija jāstājas spēkā jau nākamgad. Apzinoties problēmas, kas saistītas ar šiem grozījumiem un par kuriem trauksmi cēla ne viens vien vecāks, esam gandarīti, ka tika sadzirdētas mūsu bažas un ka Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas sniegtie priekšlikumi un atbilstošie grozījumi likumā, lai risinātu šo problēmu, tika atbalstīti un netaisnīgā norma, kas daudziem esošajiem un topošajiem vecākiem valstī raisīja lielas rūpes, tiks izslēgta. Normas atcelšana nozīmē, ka līdz 2019. gada 31. decembrim personai, kurai vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā daļā iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaitīs šos periodus. Ar šiem grozījumiem parādām, ka esam spējīgi ieklausīties sabiedrības viedoklī un konsekventi veikt nepieciešamās izmaiņas, lai atbalstītu un stiprinātu Latvijas ģimenes arī turpmāk.

Šodien arī likumu grozījumu kompleksu, kas balstīti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem pārņemam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai. Šie grozījumi saistīti arī ar citiem likumprojektiem, kas kopā veido normatīvo aktu kopumu, lai pastiprinātu cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jeb tā saukto naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Secīgi veikti grozījumi arī Kredītiestāžu likumā. Ar šiem grozījumiem nodrošināsim virkni efektīvu, samērīgu un atturošu sankciju, kuras var piemērot personām, kuras nepilda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, piemērojot sankcijas ne tikai finanšu iestādēm, bet arī to direktoriem un augstākajai vadībai. Šajā kontekstā secīgi grozām arī Azartspēļu un izložu likumu un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kas arī saistīti ar direktīvas ieviešanu. Ar šiem grozījumiem virzīsimies uz Latvijas finanšu sektora reputācijas paaugstināšanu un, cerams, ka turpmāk nenāksies pieredzēt pēdējos gados konstatētos skandālus šajā – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas – jautājumā, saistībā ar Latvijas finanšu sektoru.

Tuvojoties vēlēšanu periodam, nenoliedzami aktuāls ir mūsu atbalstītie, šodien galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā. Tie paredz, ka no nākamā gada fiziskas personas partijām drīkstēs veikt dāvinājumu jeb ziedojumu, iemaksāt biedru naudu un iestāšanās naudu no saviem ienākumiem, kuru kopējais apmērs nedrīkstēs pārsniegt 30% no šo personu iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem. Patlaban fiziskās personas politiskās partijas var finansēt no saviem ienākumiem, kas gūti tajā pašā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Kā apliecinājuši pārstāvji no Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, fiziskās personas partijām nereti atvēlējās teju pusi vai arī visus pēdējos trīs gados legāli gūtos ienākumus, kas rada šaubas par ziedojumu naudas patieso izcelsmi un līdz ar to rada bažas par likuma normu un būtības apiešanu partiju finansēšanas jomā. Ar likuma izmaiņām vēlamies novērst iespēju personām neatļauti iesaistīties līdzekļu ziedošanā vai dāvināšanā politiskajām partijām – jautājumu, kas īpaši aktuāls būs tuvākā gada laikā.

Un – noslēgumā. Šodien, pirms kārtējās Saeimas sēdes noslēdzās Saeimas ārkārtas sēdē, kurā tika atbalstīts 2018.gada budžeta likumprojekts t.s. “1.lasījumā”. Esam gandarīti, ka budžetā ir iestrādātas Nacionālās apvienības prioritātes, kas saistītas ar atbalstu ģimenēm ar bērniem un demogrāfijas jomu – šis jautājums ir bijis jau gadiem, un turpinās būt Nacionālās apvienības prioritāšu sarakstā, un esam gandarīti, ka to kā svarīgu sākuši uztvert arī kolēģi.

 

Paldies!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.