logo

Paliekot bez ienākumiem, jaunie speciālisti varēs saņemt 500 eiro pabalstu

05.06.2020 Latvijā

Iepriekšējā mācību gada augstskolu absolventi, kas ārkārtējās situācijas dēļ palikuši bez ienākumiem, bet nekvalificējas bezdarbnieka pabalstam, divus mēnešus varēs saņemt īpašu 500 eiro pabalstu. Ja šajā laikā darbu neizdosies atrast, vēl divus mēnešus viņiem būs pieejams 375 eiro liels pabalsts. Sarunās ar partneriem esam raduši kompromisu, ar kuru ceram jaunos speciālistus rosināt darbu meklēt Latvijā, nevis ārzemēs,” komentējot Saeimas atbalstītos priekšlikumus jauno speciālistu atbalstam, akcentē Nacionālās apvienības Saeimas deputāte Ilze Indriksone.

Šodien Saeimas deputātu vairākums nobalsoja par Nacionālās apvienības virzītajiem grozījumiem “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” (iepriekš – “Covid-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums”), kas paredz īpašu atbalstu jaunajiem speciālistiem. Deputāti vienojušies, ka valsts atbalsts jaunajiem speciālistiem būs pieejams četrus mēnešus vai līdz brīdim, kad, atrodot citu ienākumu avotu, tiks zaudēts bezdarbnieka statuss. Jauno speciālistu atbalsta mehānisms paredzēts laikam līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ilze Indriksone akcentē, ka jauno speciālistu atbalsta instruments būs vienkārši administrējams un bez sarežģītiem nosacījumiem.

Atbalsta saņemšanai būtiskākie kritēriji ir iepriekšējā gadā, pirms ārkārtējās situācijas sākšanās, iegūts diploms par augstāko izglītību, kā arī bezdarbnieka statuss – nav algota darba, un viņš neveic saimniecisko darbību. Būtiski gan, ka uz pabalstu var pretendēt gan tie jaunie speciālisti, kuri pazaudējuši darbu ārkārtējās situācijas laikā vai zaudēs darbu pēc dīkstāves pabalsta saņemšanas, gan arī tie, kuri darba gaitas vēl nebija paguvuši uzsākt.

Atbalsts ir domāts tiem jaunajiem speciālistiem, kuri nevarēja kvalificēties bezdarbnieka pabalstam, kas pieejams, ja pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vismaz 12 mēnešus. Speciālists, kas tikai nesen saņēmis diplomu un nostrādājis vien dažus mēnešus, šim kritērijam nekvalificējas. Tāpēc Nacionālā apvienība rosināja atbalsta mehānismu tiem jaunajiem speciālistiem, kuri ir kļuvuši par bezdarbniekiem, bet nepietiekamo vai vispār neesošo sociālo iemaksu dēļ pabalstam nekvalificējas. Sākotnēji vēlējāmies, lai atbalsts jaunajiem speciālistiem tiek aprēķināts atbilstoši darba algas, kāda saņemta pirms ārkārtējās situācijas, kuras dēļ darbs tika zaudēts, apmēram. Taču esam gandarīti arī par panākto kompromisu – 500 eiro atbalsts divus mēnešus un vēl 375 eiro trešajā un ceturtajā mēnesī ir veids, kā jaunos speciālistus varam rosināt meklēt savai kvalifikācijai atbilstošu darbu tepat Latvijā. Ticam, ka, redzot valsts ieinteresētību un gatavību palīdzēt, kvalificētie jaunieši ar augstskolas diplomu to novērtēs un savas zināšanas izvēlēsies realizēt darba tirgū Latvijā, nevis ārzemēs,” akcentē Ilze Indriksone.

Labklājības ministrijas sākotnēji izstrādātais priekšlikums paredzēja visiem iepriekšējā mācību gada augstskolu un koledžu beidzējiem, kas ārkārtējās situācijas dēļ palikuši bez ienākumiem, bet nevar kvalificēties bezdarbnieka pabalstam, izmaksāt 180 eiro lielu pabalstu. Pēc Nacionālās apvienības iebildēm, ka šāds atbalsta apmērs neatturēs kvalificētos speciālistus no darba meklējumiem ārzemēs, sarunas tika turpinātas līdz galīgās vienošanās panākšanai, par ko šodien balsoja arī Saeimas deputāti.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotiem augstākās izglītības pārskata datiem 2018./2019. mācību gadā 1. profesionālās kvalifikācijas līmeņa kvalifikāciju ieguvuši jeb koledžu absolvējuši 3354 studenti, akadēmisko bakalaura grādu ieguvuši 2774 studenti, bet profesionālā bakalaura grādu vai 5. profesionālā kvalifikācijas līmeņa kvalifikāciju ieguvuši 4755 studenti.

Pieņemot, ka absolūti lielākā daļa kvalifikāciju ieguvušo jauno speciālistu ir stājušies darba attiecībās, iespējams, ka personu, kas nonākušas šādā bezprecedenta dzīves situācijā, skaits ir ievērojams.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.