logo

Par ECR grupas priekšsēdētāju ievēlēts Saijeds Kamals

13.06.2014 Rolands Pētersons Eiropas Parlamentā

Saijeds Kamals pēc ievēlēšana. Foto: ECR

Eiropas Parlamenta Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) grupa par savu priekšsēdētāju 12. jūnijā ievēlēja līdzšinējo Britu Konservatīvās partijas delegācijas vadītāju grupā Saijedu Kamalu (Syed Kamall). Pēc ievēlēšanas viņš sacīja:
„Es lepojos, ka turpmāk vadīšu ECR grupu – vienu no straujāķ augošajām ES politiskajām „ģimenēm”. Es izsaku cieņu aizejošajam priekšsēdētājam Martinam Kalananam. Viņš bija liels atbalstītājs reformētas Eiropas un eiroreālisma idejai, un viņa smagais darbs ir pamatā ECR izaugsmei un jaunu partiju piesaistīšanai.

ECR grupai ir labi klājies šajās vēlēšanās. Kad mēs veidojāmies piecus gadus atpakaļ, mēs jutāmies atstumti, taču vēlāk mēs paveicam lielu darbu, lai nostiprinātu savas pozīcijas Briselē un Strasbūrā. ES reformu darba kārtība ir balstīta uz drošiem pamatiem, un mēs esam panākuši mūsu ideju īstenošanu vairākās jomās, piemēram, ES budžetā, zivsaimniecībā, ES Banku savienības izveidē. Es vēlos turpināt darbu uz šiem pamatiem un redzu ECR spēlējam aktīvu, nozīmīgu un konstruktīvu lomu Eiropas Parlamentā. Mūsu mērķis – panākt decentralizētas un elastīgas ES izveidi, kas koncentrējas uz ekonomiskajām reformām, tirgus atvēršanu un iespēju pavēršanu biznesam un uzņēmējiem.

Es ar nepacietību gaidu darba uzsākšanu gan mūsu grupas, gan Parlamenta ietvaros, lai nodibinātu solīdus pamatus turpmākajām reformām nākamajos mēnešos un gados. Mēs strādāsim kopā ar visiem tiem ļaudīm, kuri tic labāku pārmaiņu iespējamībai Eiropā”.

***

Īsa Saijeda Kamala biogrāfija

Viņa paša vārdiem:
„Esmu dzimis, uzaudzis un dzīvoju Londonā. Mans tēvs ieradās Londonā piecdesmitajos gados, lai strādātu dzelzceļa nozarē un par autobusa šoferi. Mani vecāki man iemācīja, ka tad, ja mēs smagi strādājam un ticam sev, nepastāv robežas mūsu sasniegumiem. Es lepojos, ka pēc neveiksmīga starta piecās vēlēšanās pēc kārtas, es spēju savākties, nokratīt putekļus un piedalīties no jauna, līdz kļuvu par Eiropas Parlamenta deputātu no Londonas. Es arī lepojos, ka 2013. gadā kolēģi mani ievēlēja par Konservatīvas partijas delegācijas vadītāju ECR grupā, taču man ir vēl vairāki personiskie un politiskie mērķi, ko es vēlos sasniegt. Viens no tiem ir iedvesmot jaunos cilvēkus, īpaši no nabadzīgajam ģimenēm, darīt visu iespējamo, lai kaut ko dzīvē sasniegtu”.

Daži fakti

Doktors S. Kamals ir Eiropas Parlamenta Sporta draugu grupas biedrs, kā arī darbojas vairākās labdarības iestādēs. Viņš ir arī Apvienotas Karalistes Sociālā taisnīguma padomes biedrs un strādā ar pašvaldību projektiem nabadzības apkarošanai. Kā mācībspēks Līdsas Universitātes Biznesa skolā viņš studentiem pasniedza kursus starptautiskā biznesa stratēģijā, ārvalstu investīcijās un starptautiskajā tirdzniecībā. Eiropas Parlamenta deputāta statusā savu pieredzi viņš līdz šim licis lietā Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī Starptautiskās Tirdzniecības komitejā.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.