logo

Par latvisku Mārupi!

22.05.2013

Intervija saistībā ar Mārupes novada domes vēlēšanām

Imants Rākins: Mārupes novada domes vēlēšanās startē 9 partiju kandidātu saraksti. Ar ko atšķiras Nacionālās Apvienības saraksts?

Raivis Zeltīts: Pirmkārt, NA ir apvienība, kas ir pārstāvēta gan Saeimā, gan valdībā, līdz ar to mūsu iespējas valstiskā līmenī panākt Mārupei labvēlīgus lēmumus ir daudz lielākas, kā daudzajām sīkpartijām novadā. Otrkārt, jāuzsver, ka manis vadītā NA nodaļa Mārupē ir pastāvīga struktūrvienība, kas darbojas jau vairākus gadus, un ar to atšķiramies no steigā izveidotajiem partiju sarakstiem, kādu diemžēl Mārupē ir vairums. Darbojoties ar pozitīvā nacionālisma ideju sirdīs, mēs esam daudz panākuši, arī neesot pārstāvēti novada domē. Treškārt, neviena cita partija nav spējusi pulcēt tik daudz patriotisku jauniešu – pēcbarikāžu paaudzi-, kuri politikā nāk ar pilnīgi jaunu pieeju. Mūsu  draugiem.lv lapai ir vairāk nekā 550 sekotāju no novada – skaitlis, par kuru citas partijas var vien sapņot. Mēs nekad reklāmās neieguldīsim tādas naudas summas, kā mūsu konkurenti, taču labi zinu, ka tikai tai partijai, kurai ir jauniešu atbalsts, pieder nākotne Mārupes novadā. Tāda partija ir Nacionālā apvienība.

I.R.: Ko tieši NA Mārupes nodaļa ir paveikusi savas darbības laikā?

R.Z.: Pateicoties mūsu iniciatīvai, Mārupē viesojās un mārupiešu aktualitātes uzklausīja kultūras ministre, un tas ir pirmais gadījums pēdējo divdesmit gadu laikā, kad Mārupi ir apmeklējis kāds no valdības ministriem. Esam rīkojuši talkas, veikuši aptaujas un publiskas diskusijas, kā arī lauzuši ieradumu valsts svētkus novadā svinēt klusi un pieticīgi. Uzņemoties iniciatīvu, 11. novembrī sarīkojām muzikālo priekšnesumu un plašu lāpu gājienu, kas pulcēja vairāk nekā simtu mārupiešu. Uzskatu, ka valsts svētki ir lielisks veids, kā likt mārupiešiem sarosīties un parādīt, ka Mārupe nav tikai teritoriāla vienība un nosaukums, bet gan pirmām kārtām stipru un vienotu latviešu novads.

I.R.: Pašvaldības darbs ir pirmkārt saimniecisks. Vai nacionālismam ir nozīme arī pašvaldības līmenī?

R.Z.: Pavisam noteikti! Pirmkārt, tieši no novada vadība var ierobežot dažādas pretvalstiskas aktivitātes un parakstu vākšanas, kas ir vērstas pret valsts pamatvērtībām. Otrkārt, novada kompetencē ir izlemt par to, kādu izglītības programmu īsteno mūsu izglītības iestādes, un tā var novērst tālāku sabiedrības segregāciju. Treškārt, un tas varbūt ir vissvarīgāk, es uzskatu, ka tikai nacionāli noskaņots deputāts spēj patiesi iestāties par iedzīvotāju interesēm, un tas tieši atsaucas uz saimnieciskajiem panākumiem. Tāpat kā iztapīgs politiķis nespēj aizstāvēt Latvijas zemnieku intereses Briselē, tāpat šāds politiķis nespēj aizstāvēt Mārupes novada intereses Latvijas līmenī. Līdz ar to esam spiesti samierināties ar katastrofālā stāvoklī esošiem novada ceļiem. Politikā vari būt vai nu nedaudz nekaunīgs iedzīvotāju labā, vai arī iztapīgs kalps citu labā. Neplānoju būt otrais. Ņemot vērā, ka Mārupe pašvaldību izlīdzināšanas fondā iemaksā ievērojamas summas un mūsu novadā atrodas starptautiskas nozīmes lidosta, atsevišķu ministriju attieksme pret novadu ir nepieļaujama, un Mārupes deputātiem par to nav jāklusē un jāsaka, ka ”mēs atkal mēģinājām”.

I.R.: Kādi ir Jūsu mērķi kā kandidātam uz novada domes deputāta amata vietu?

R.Z.: Nacionālās pašapziņas stiprināšana sākas ar lokālpatriotismu. Manā vadībā to stiprināsim ne tikai skolās, bet arī ar ārpusskolu aktivitāšu palīdzību, it īpaši priekš jauniešiem, kuriem novadā reizēm trūkst brīvā laika pavadīšanas iespēju. Noteikti ir jāstiprina Jaunsargu pulki Mārupes novadā, kā arī kopumā jāatbalsta patriotiskās sabiedriskās organizācijas. Citu novadu pieredze rāda, ka tieši šo organizāciju darbība veicina cittautiešu integrāciju. Jādara viss iespējamais, lai daudz vairāk materiāli atbalstītu politiski represētos, kuru, diemžēl, ar katru gadu kļūst mazāk. Ja valsts to nedara, tad novadam ir jāizrāda vairāk cieņas mūsu līdzcilvēkiem. Tāpat, kā topošais vēsturnieks uzskatu, ka Mārupes novadam ir nepieciešams savs vēstures muzejs. Mārupei arī trūkst sava dievnama, un, lai arī valsts ir šķirta no baznīcas, novads var nākt pretī un netieši atbalstīt šāda nama celtniecību, jo tam ir arī sociāli vienojoša nozīme. Mana izglītība tūrisma komercdarbībā man ļauj arī saskatīt iespējas attīstīt tūrismu mūsu novadā. Mārupe ar savu relatīvo tuvumu Rīgai, sakopto dabu un putnu dziesmām var piedāvāt daudz ko vairāk par Padomju lidmašīnu Skultē. Uzskatu, ka līdz šim tam ir veltīts nepiedodami maz uzmanības. Taču kā savu galveno potenciālo pienesumu redzu tieši jaunu principu un vērtību ieviešanu novada pārvaldē, jo bez tiem pat vislabākā priekšvēlēšanu programma ir tikai papīra gabals.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.