logo

Publiskajā telpā tiek izplatīta nepatiesa informācija par to, ka VARAM neiejauksies RD pozīcijas nobalsoto proporcionalitātes principu graujošo saistošo noteikumu apstiprināšanā

26.06.2017 Latvijā

Zīmējums – Tara Jacoby

Publiskajā telpā tiek izplatīta nepatiesa informācija par to, ka VARAM neiejauksies RD pozīcijas lēmumā RD komiteju izveides jautājumā.
Šī informācija ir LETA žurnālista interpretācija, kas absolūti neatbilst VARAM pozīcijai – par to var pārliecināties ikviens, izlasot zemāk iekopēto ziņu, kuras virsraksts ir pretrunā ar VARAM sniegtajām atbildēm uz žurnālista jautājumiem, no kurām tad ir tapusi šī ziņa, kā arī VARAM pagājušajā nedēļā sniegto atbildi uz žurnālista jautājumu.
Ministrs K. Gerhards šodien sniedza interviju TV3, informējot, ka VARAM kā iejauksies, tā vērtēs gan pašvaldības nolikuma grozījumus, ko pieņēma vēl vecā domes sasaukuma pēdējā sēdē, gan deputātu ievēlēšanas komitejās proporcionalitātes principu, gan komiteju sēžu sasaukšanas kārtību 23.jūnija naktī (pēc likuma darba kārtībām jābūt izsludinātām trīs stundas pirms sēžu norises laika un ievietotām e-portfelī, kas netika darīts). Šobrīd galvenie jautājumi, par kuriem notiek debates, ir par to vai pašvaldības nolikuma grozījumi, kas tika pieņemti vecā domes sasaukuma pēdējā sēdē, attiecībā uz deputātu vietu skaitu komitejās, ir korekti. To VARAM varēs izvērtēt pēc šo grozījumu saņemšanas. Līdz šodienas plkst. 12:00 šie grozījumi ministrijā vēl nebija saņemti. Pēc likuma šodien ir to iesniegšanas pēdējā diena.
VARAM šodien nosūtīs arī oficiālu pretenziju ziņu aģentūrai LETA par nepatiesas informācijas atspoguļošanu ziņas virsrakstā.

Jūsu informācijai LETA raksts:

Valsts neiejauksies “Saskaņas” un GKR lēmumā mainīt deputātu pārstāvniecību komitejās vairākuma nodrošināšanas dēļ

Rīga, 25.jūn., LETA. Likums “Par pašvaldībām” nenosaka maksimālo komiteju skaitu, kurās var darboties deputāts, aģentūrai LETA norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Iepriekš vēstīts, ka partiju “Saskaņa” un “Gods kalpot Rīgai” (GKR) koalīcija aizejošā Rīgas domes sasaukuma pēdējā sēdē trešdien veica priekšdarbus, lai spētu nodrošināt stabilu vairākumu visās Rīgas domes komitejās arī nākamajā sasaukumā, kurā abas partijas būtiski zaudējušas pozīcijas, tādējādi līdzšinējā nolikuma apstākļos tas būtu apgrūtinoši. Tika noteikts, ka turpmāk katrs deputāts varēs darboties vairāk nekā divās domes komitejās.

VARAM norāda, ka sniegs oficiālu atzinumu par Rīgas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem pēc to saņemšanas ministrijā, un pašlaik sniedz tikai viedokli attiecībā uz jautājumu par deputātu tiesībām darboties vairākās komitejās.

Ministrija vērš uzmanību, ka domes ekskluzīvajā kompetencē ir noteikt domes komitejas, to skaitlisko sastāvu, kompetenci un darba organizāciju. Papildus attiecīgajā likumā noteikti nosacījumi, kuri jāievēro, veidojot komiteju sastāvu. Proti, katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam, skaidro ministrijā.

VARAM skaidro, ka komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trim, un to locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju. Savukārt katram deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim. Līdz ar to likums “Par pašvaldībām” nosaka minimālo komiteju skaitu, kur var darboties deputāts, bet ne maksimālo.

Savukārt, komentējot Rīgas domes apstiprinātos pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumus, kuros pašvaldības ieņēmumi plānoti 885,8 miljonu eiro apmērā un izdevumi paredzēti 948,7 miljonu eiro apmērā, tādējādi palielinot budžeta deficītu no 28,8 līdz teju 63 miljoniem eiro, ministrija norāda, ka pašvaldības savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi.

“Valsts pārvaldes institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un izpildē, ja tas nav paredzēts likumā. Līdz ar to VARAM nav tiesiska pamata norādīt pašvaldībai uz finanšu līdzekļu novirzīšanu konkrētiem mērķiem vai izmaiņām budžetā,” secina VARAM.

 

LETA uzdotie jautājumi un saņemtās atbildes:

Jautājums – Kā VARAM vērtē šādu domes lēmumu? Vai nesaskatāt lēmumā nelikumības un nedomājat to apstrīdēt?

Atbilde: VARAM sniegs oficiālu atzinumu par Rīgas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem pēc to saņemšanas ministrijā1. Ņemot vērā minēto, pašlaik VARAM var sniegt tikai viedokli attiecībā uz jautājumu par deputātu tiesībām darboties vairākās komitejās.

 

VARAM vērš uzmanību, ka domes ekskluzīvajā kompetencē ir noteikt domes komitejas, to skaitlisko sastāvu, kompetenci un darba organizāciju2. Papildus attiecīgajā likumā noteikti nosacījumi, kuri jāievēro, veidojot komiteju sastāvu. Proti, katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam3. Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju. Savukārt, katram deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim4. Ņemot vērā minēto, likums “Par pašvaldībām” nosaka minimālo komiteju skaitu, kur var darboties deputāts (proti, viena komiteja), bet nenosaka maksimālo komiteju skaitu, kur var darboties deputāts.

 

1 saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto

2 saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu

3 saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 54.pantu

4 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55.pantu

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.