logo

R.Naudiņš uzdevis Rīgas domei nekavējoties sakārtot jautājumu par gaisa kvalitāti Rīgā

11.08.2014 Sanita Karpoviča Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš nosūtījis Rīgas domei aicinājumu nekavējoties sakārtot jautājumu par gaisa piesārņojuma problēmām Rīgā. Pirms divām nedēļām, 24.jūlijā, nosūtītajā vēstulē R.Naudiņš aicinājis Rīgas domi apstiprināt un ne vēlāk kā līdz 27.augustam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) aktualizēto rīcības programmu, lai ministrija to varētu iesniegt Eiropas Komisijai (turpmāk – EK).

Vēstulē R.Naudiņš norāda, ka 11.jūlijā VARAM ir saņēmusi EK papildus argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā pret Latviju par paaugstināto piesārņojumu Rīgas centrā. Atzinumā norādīts, ka Latvija sākot no 2005.gada līdz pat šim brīdim nav spējusi nodrošināt EK direktīvā par gaisa kvalitāti noteiktās prasības.

Tāpat līdz pagājušā gada beigām Latvija nav iesniegusi aktualizēto dokumentu “Rīcības programma gaisa kvalitātes uzlabošanai Rīgas aglomerācijā 2011.-2015.gadam”. Dokumentā bija jāizvērtē iekļauto pakalpojumu efektivitāte, jānorāda finansējums katram pasākumam un to izpildes termiņš. Šādu uzdevumu veikšanu Latvija bija apsolījusi jau iepriekšējā nostājā, atbildot uz EK 2013.gada 24.janvārī iesniegto papildu formālo paziņojumu saistībā ar šo pašu pārkāpuma procedūru.

Pašvaldība ir aicināta arī nekavējoties sākt aktualizētajā rīcības programmā iekļauto pasākumu īstenošanu, kā arī jau šobrīd plānot jaunu papildu pasākumu īstenošanu, jo īpaši transporta radītā piesārņojuma mazināšanai, lai var savlaicīgi paredzēt nepieciešamo finansējumu gan jaunas rīcības programmas izstrādei, gan tajā ietverto pasākumu īstenošanai.

Ministrs R.Naudiņš uzsver:  “Latvijā problēmas ar gaisa kvalitāti ir tikai vienā zonā, proti, Rīgā, kur ES prasībām atbilstoši normatīvi netiek ievēroti jau vairāku gadu garumā. Ja Rīgas gaisa kvalitāte netiks uzlabota, valstij draud soda sankcijas pusmiljona eiro apmērā. Turklāt tiks ieslēgts skaitītājs, fiksējot katru dienu, līdz pārkāpums novērsts. Gaisa piesārņojuma problēma Rīgā ir nopietna, tāpēc Rīgas domei ir jārīkojas atbildīgi gan pret iedzīvotāju veselību, gan pret valsti un nekavējoties jāuzsāk šī problēmjautājuma sakārtošana.”

Pieļaujamo diennakts putekļu koncentrāciju gaisā – 50 mikrogrami uz kubikmetru nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes gada laikā, tomēr Rīgas centrā šis rādītājs tiek pārsniegts gandrīz divreiz (2013.gadā – Kr.Valdemāra ielā – 83, bet Brīvības ielā – 76 pārsnieguma gadījumi). EK jau iepriekš bija izteikusi aicinājumu Latvijai steidzami samazināt gaisa piesārņojumu, liecina EK paziņojums. EK norādījusi, ka Latvijai ir jāuzlabo iedzīvotāju aizsardzība pret smalko daļiņu (PM10) piesārņojumu, kas var izraisīt astmu, sirds un asinsvadu problēmas, plaušu vēzi un pāragru nāvi.

EK uzskata, ka Latvija nav veikusi pasākumus, kurus vajadzēja ieviest jau sākot ar 2005.gadu, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību, un lūdz Latviju steidzami veikt uz nākotni vērstas efektīvas darbības, lai pēc iespējas drīzāk nodrošinātu atbilstību prasībām. Ja Latvija neveiks attiecīgus pasākumus, EK var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Ar cieņu,
Sanita Karpoviča
Ministra preses sekretāre
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026463
Mob.: 26653757
E-pasts: sanita.karpovica@varam.gov.lv

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.