logo

Radošo darbu konkurss jauniešiem

23.01.2017 Ilze Bertāne, Raivis Dzintars Jauniešiem

Aicini amatpersonu runāt latviski!

(vecumā no 16 līdz 29 gadiem)

1

  • Eseja vai atklāta vēstule amatpersonai (1800 – 3000 rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes)
  • Sociālais plakāts (teksts interesantā, trāpīgā un uzrunājošā salikumā ar vizuālo attēlu)
  • Videoklips (ne garāks par 4 min)
  • Audiomateriāls (piemēram, uzruna vai vēstījums, paša radīta dziesma)

Darbu drīkst gatavot individuāli vai grupā.

untitled2

Darba saturs ir pilnībā konkursa dalībnieku ziņā. Lielākas iespējas izpelnīties atzinību būs to darbu autoriem, kas būs pratuši īpaši trāpīgi (argumentēti, iedvesmojoši, interesanti, meistarīgi…) pamatot nepieciešamību amatpersonām turēt augstā godā latviešu valodu kā valsts valodu un, pildot amata pienākumus, piemēram, sazinoties ar vietējiem medijiem, runāt latviski.

untitled3

“Būdams Saeimas deputāts, esmu zvērējis aizstāvēt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Ikdienā redzu, kā daudzas valsts amatpersonas grauj latviešu valodas lomu, ar vietējiem medijiem runājot svešvalodā (krieviski). Manuprāt, zvērests, ko esmu devis, paredz ar to nesamierināties. Ar konkursu vēlos pievērst sabiedrības un valsts vadītāju uzmanību, liekot apzināties, ka latviešu valoda nav tikai etnisko latviešu, bet visu Latvijas iedzīvotāju kopējā valoda un ka oficiāla saziņa krievu valodā ir atgriešanās okupācijas laika tradīcijās. Vismaz amata pienākumu pildīšanas laikā runāt ar vietējiem medijiem valsts valodā, manuprāt, ir katras amatpersonas morāls pienākums. Es lūdzu un aicinu domubiedrus, kuri šajā jautājumā man piekrīt, nākt talkā un ar konkursa palīdzību panākt pozitīvas izmaiņas.”

Raivis Dzintars

untitled4

Darbus var iesūtīt līdz 2017. gada 1. martam uz e-pasta adresi konkurss.runa.latviski@gmail.com

Uz šo adresi var rakstīt arī jebkādu neskaidrību un jautājumu gadījumā.

untitled5

Mēs ļoti ceram, ka galvenā motivācija piedalīties ir vēlme iestāties par valsts valodu, tomēr dalībniekus, kuru darbi organizatorus būs uzrunājuši visvairāk, vēlamies sveikt īpaši. Ar naudas balvām apbalvot paredzēts divdesmit astoņus darbu autorus.

  • Trīs autoriem, kuri organizatoru ieskatā būs izpelnījušies lielāko atzinību – balva 300 eur katram.
  • Vēl pieciem darbiem – 200 eur;
  • Vēl desmit darbiem – 100 eur;
  • Un vēl desmit darbiem – 50 eur balva.
  • Visiem dalībniekiem oficiāls pateicības raksts no organizatoriem un nelielas dāvaniņas.

Daļu darbu ar autoru atļauju apkoposim brošūrā un uzdāvināsim ietekmīgākajām valsts amatpersonām. Kopā mēs varam panākt izmaiņas!

untitled8

– Vai obligāti jāraksta vēstule kādai konkrētai amatpersonai?

Nē! Radošu darbu var rakstīt brīvā formā. Tas var izpausties gan kā tieša vēršanās pie valsts amatpersonām, gan vienkārši pārdomas par valodas lomu un nozīmi Latvijas valstiskumā. Var rakstīt par to, ko pašam nozīmē latviešu valoda; par to, kā pašam vai varbūt tuvajiem cilvēkiem nācies to aizstāvēt; var rakstīt par to, kādu vēlētos redzēt Latvijas nākotni; kāda būtu latviska Latvija utt. Tātad, paturot prātā mērķi – aicināt amatpersonas amata pienākumu pildīšanas laikā runāt latviski, katrs konkursa dalībnieks var pats radoši izpausties un darbā ielikt sev tīkamu saturu.

– Vai drīkst rakstīt gan eseju, gan, piemēram, veidot sociālo plakātu?

Protams! Darbus pieņemam četrās dažādās formās: 1) eseja vai atklāta vēstule (1800 – 3000 rakstu zīmes), 2) Sociālais plakāts, 3) Videoklips (līdz 4 min), 4) audiomateriāls (uzruna, dziesma utt.) Var darbu iesniegt vienā formā un var vairākās. Jāņem vienīgi vērā, ka viens autors balvu varēs saņemt tikai par vienu darbu. Darbu var radīt gan vienatnē, gan grupā.

– Kādi ir darbu vērtēšanas kritēriji?

Uzskatām, ka šādos konkursos nevar būt ļoti precīzi izmērāmu un salīdzināmu kritēriju, līdz ar to apbalvojumu saņems tie autori, kuru darbi organizatorus uzrunās visvairāk – laba valoda esejās, interesants domu gājiens, laba argumentācija, spēja ar darbu radīt emocijas un pārdomas, utt.

– Kas vērtēs darbus un izlems, kam piešķirt balvas?

Konkursu organizē biedrība “Sargi valodu un Latviju” kopā ar Nacionālo apvienību. Darbu vērtēšanas grupu organizatori izveidos pēc 1. marta, kad būs skaidrs, cik darbi un kādā formā ir iesūtīti. Lai pie balvām tiktu iespējami lielāks dalībnieku loks, balvu fondu sadalīsim 28 dalībniekiem. Trīs mūsu ieskatā labākajiem – katram pa 300 eur. Nākamajiem pieciem – pa 200 eur. Nākamajiem desmit – pa 100 eur. Un vēl desmit darbiem – pa 50 eur.

– Kur iesniegt darbus?

Visiem darbiem jābūt nosūtītiem uz e-pasta adresi konkurss.runa.latviski@gmail.com, norādot autora vārdu, uzvārdu un kontakttālruni (autoru grupas gadījumā – katra dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktpersonas tālruņa numuru.) Vēlākais, nedēļas laikā kopš darba iesūtīšanas dalībniekam jāpienāk atbildes vēstulei no organizatoriem ar apliecinājumu, ka darbs ir saņemts.

untitled6

Raivis Dzintars
Nacionālā apvienība
Biedrība “Sargi valodu un Latviju”

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.