logo

Rāznas nacionālajā parkā tiks pielāgota atpūtas vieta cilvēkiem ar invaliditāti

15.07.2014 Sanita Karpoviča Latvijā

Piloru ozolu audze Dagdas novadā

Jūlija sākumā Rāznas nacionālajā parkā, Piloru ozolu audzē, kas atrodas Dagdas novadā, uzsākta dabas tūrisma infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti. Pasākums tiek īstenots Dabas aizsardzības pārvaldes projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Piloru Ozolu audzē esošo atpūtas vietu. Tiks veikta stāvlaukuma daļas pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti, koka laipas, ugunskura vietas, tualetes un norobežojošo barjeru rekonstrukcija.

Savukārt septembrī paredzēts pasākums, kura ietvaros rekonstruētā infrastruktūra tiks izvērtēta un testēta. Vērtēšanā piedalīsies Dagdas invalīdu brālība „Nema” un Latvijas cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācija SUSTENTO.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš pauž atzinību projekta īstenotājiem un uzsver: „Šis ir veiksmīgs pārrobežu sadarbības piemērs tūrisma jomā starp dažādām sociālajām grupām, valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Bet būtiskākais – tas dos iespēju arī cilvēkiem ar invaliditāti iepazīt dabas vērtības, šajā gadījumā – Rāznas nacionālajā parkā.”

„Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ir Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekts. Projekta īstenošanas rezultātā trijās robežvalstīs tiks izveidota cilvēkiem ar invaliditāti pielāgota dabas tūrisma infrastruktūra. Latvijā – dabas taka un laivu piestātne Rāznas nacionālajā parkā, Lietuvā – āra klase, ūdens maršruts un apmeklētāju centrs Gražutes reģionālajā parkā, Baltkrievijā – dabas taka un apmeklētāju centrs Zaborjes ciemā. Paralēli būvniecībai tiks apkopota pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti un organizētas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tāpat projekta gaitā tiks izstrādāti pārrobežu dabas tūrisma maršruti cilvēkiem ar invaliditāti 2 – 3 dienu ilgiem ceļojumiem, kuri būs iekļauti Zaļo maršrutu bukletā, kas būs pieejams latviešu, lietuviešu, baltkrievu un angļu valodās tūrisma centros un interneta tīmekļa vietnēs.

Papildus informācija:

Projektu kopīgi īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris, Dagdas novada dome (Latvija), Dagdas invalīdu brālība „Nema” (Latvija), Gražutes Reģionālais parks (Lietuva), Viļņas invalīdu biedrība (Lietuva) un Valsts dabas aizsardzības uzņēmums “Eko-rosi” (Baltkrievija), asociētie partneri – Latvijas cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācija SUSTENTO (Latvija) un Vitebskas sabiedriskās asociācijas vienotā organizācija ”Republikas ratiņkrēslu  lietotāju apvienība”.

Plašāk par projekta norises gaitu – www.daba.gov.lv.

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.