logo

Reorganizācijas līgums par TB/LNNK un VL apvienošanos

08.06.2011 Latvijā

Reorganizācijas līgums (projekts)

(pamatojoties uz Politisko partiju likuma 47.pantu un Biedrību un nodibinājumu likuma 74., 76.pantu)

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, reģistrācijas numurs: 40008045174, juridiskā adrese: Jēkaba iela 20/22-9, Rīga, LV-1050, tās priekšsēdētāja Roberta Zīles personā,

un

Partija “Visu Latvijai!”, reģistrācijas numurs: 40008082611, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 46-2, Rīga, LV-1011, tās līdzpriekšsēdētāju Raivja Dzintara un Imanta Parādnieka personā, turpmāk tekstā atsevišķi sauktas – Partija, bet kopā sauktas – Partijas,

pamatojoties uz Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 2011.gada 9.jūlija biedru kopsapulces lēmumu Nr.___ un Partijas „Visu Latvijai!” 2011.gada 10.jūlija biedru kopsapulces lēmumu Nr.___, bez maldības, viltus un spaidiem, vienojas par sekojošo:

  1. Veikt Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK un Partijas „Visu Latvijai!” apvienošanas procesu saplūšanas ceļā, dibinot partiju „Nacionālā apvienība „”Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””, turpmāk tekstā „Apvienotā partija”, Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 46-2, Rīga, LV-1011.
  2. Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK” biedri un Partijas „Visu Latvijai!” biedri ir Apvienotās partijas biedri. Biedriem ir visas tiesības, kuras minētas Apvienotās partijas statūtos un normatīvajos aktos.
  3. Reorganizācijas procesā iesaistīto partiju darbiniekiem darba līgumiskās attiecības tiek turpinātas Apvienotajā partijā.
  4. Partiju tiesības, tajā skaitā nemantiskās tiesības, un saistības pāriet Apvienotajai partijai.

Projekts sagatavots Rīgā, 2011.gada 2.jūnijā.

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK: _______________________

Partija „Visu Latvijai!”: _______________________________________

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.