logo

Rīgas dome attiecas nevienlīdzīgi pret Rīgas pilsētas skolēniem un pedagogiem

12.07.2016 Jurģis Klotiņš Pašvaldībās

Rīgā skolu izlaidumi ir nosvinēti, bet septembris vēl aiz garām vasaras brīvdienām. Tādi ziņu virsraksti kā “Aizturēts Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs”, “KNAB sācis kriminālprocesu par Rīgas domes Satiksmes departamenta iepirkumu” un “Reinbahs paliek amatā” ēnā atstāj jautājumu par to, kāda ir Rīgas domes vadības attieksme pret skolēniem un pedagogiem tādās Rīgas skolās kā Rīgas Doma Kora skola vai Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, t.i. profesionālajās pamata un vidējās izglītības iestādes – Rīgas skolās, kuru dibinātājs ir Kultūras ministrija (KM) vai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Brīvpusdienas

Ja kāds no Rīgas iedzīvotājiem man teiktu: “Sociālajā jomā gan Rīgā viss ir labi sakārtots. Ir brīvpusdienas trūcīgajiem bērniem Rīgas skolās. Rīga atbalsta pedagogus ar mēnešbiļetes atlaidi.” Varētu piekrist, bet… Neraugoties uz Rīgas domes (RD) Labklājības departamenta darbinieku profesionalitāti un to, ka Rīgā sociālā palīdzība ir mērķtiecīga un inovatīvi plānota, šeit arī pastāv problēmas. Ne no 1. janvāra, ne arī no 1. septembra visi Rīgas bērni savās skolās Rīgas pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas saņemt nevarēs.

Ja Rīgā deklarētas trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes bērns mācās, piemēram, Rīgas 19. vidusskolā, tad no 2016. gada 1. janvāra viņš var saņemt Rīgas pašvaldības apmaksātu sociālo pabalstu – brīvpusdienas – līdz pat 12. klasei. Taču viņa draugs, brālis vai māsa, kurš mācās Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā vai Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā šādas brīvpusdienas savās skolā saņemt nevar. RD Saistošie noteikumi Nr. 180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem” brīvpusdienas skolā paredz tikai tiem trūcīgajiem bērniem, kuru vecāki izvēlējušies Rīgas pašvaldības dibinātu skolu. Tātad RD pieļauj nevienlīdzīgu attieksmi pret Rīgas pašvaldības trūcīgajiem un mazturīgajiem bērniem.

Īsi pēc tam, kad saistošie noteikumi tika atbalstīti RD Sociālajā komitejā, 2015. gada decembra sākumā Rīgas domes sēdē sniedzu priekšlikumu, lai brīvpusdienas varētu saņemt arī tie Rīgas trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni, kuri mācās Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas dibinātajās skolās Rīgas administratīvajā teritorijā. Diemžēl sociāli atbildīgās Rīgas domes koalīcijas deputāti priekšlikumu tajā sēdē noraidīja. Tāpat tas tika noraidīts 2016. gada budžeta pieņemšanas sēdē un vēl pēc tam budžeta grozījumu sēdē jau janvāra beigās. Bija zināms, ka tikai 3 Rīgā deklarēti trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni mācās KM un IZM dibinātajās Rīgas skolās. Cik eiro vajadzēja, lai nodrošinātu viņiem brīvpusdienas? 683 eiro!

Zinot to, ka RD koalīcija atbalsta tikai reto opozīcijas priekšlikumu, rosināju RD Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju Olgu Veidiņu iesniegt līdzvērtīgu priekšlikumu, lai tas tiktu atbalstīts. Diemžēl sekoja atrunas, ka KM un IZM skolās nav skolēna e-kartes maksāšanas terminālu, jāpagaida kāds laiks, lai redzētu, kā brīvpusdienu piešķiršana darbosies, ka tas ir RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas kompetencē. Oficiālajā atbildes vēstulē tika norādīts, ka trūcīgie Rīgas bērni brīvpusdienas var saņemt arī Rīgas siltā ēdiena izdales vietās, kuras gan pārsvarā lieto pieaugušie, tostarp, bezpajumtnieki: “Ņemot vērā, ka visām personām/ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statuss, klientiem vai viņu ģimenes locekļiem iespējams saņemt silto ēdienu katru darba dienu no 10.00-16.00, brīvdienās no 10.00-15.00 sekojošās siltā ēdiena izdales vietās Rīgas pilsētā: Slokas iela 33, Daugavpils iela 41, Stūrmaņa iela 25, Tvaika iela 54/3, brīvības gatve 399, Zaļenieku iela 40.”

No 1. septembra brīvpusdienas tiks nodrošinātas Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 9. klasei. Papildus valsts apmaksātajām brīvpusdienām no 1. līdz 4. klasei. Šajā gadījumā nebūs izšķirības, vai skolēns ir Rīgā deklarēts, vai nē. Piemēram, Juglas vidusskolā visi skolēni no 1. līdz 9. klasei, maksājot ar skolēna e-karti, varēs saņemt brīvpusdienas. Taču arī šoreiz KM un IZM Rīgas skolu skolēni paliks bez brīvpusdienām, jo RD lēmums Nr. 3316 paredz tās piešķirt tikai Rīgas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās. Neizpratni rada tas, ka dāsni atalgotie RD informatīvā portāla “riga.lv” darbinieki nav papūlējušies šo faktu noskaidrot un tiek rakstīts, ka “ar 2016. gada 1. septembri Rīgas skolu 1.-9. klašu skolēniem tiks piešķirtas brīvpusdienas”, neminot, ka tas būs tikai Rīgas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās.

Atvieglojumi braukšanas maksai

Ar vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu attiecībā pret saviem iedzīvotājiem RD vadībai ir grūtības arī jautājumā par atvieglojumiem braukšanas maksai, ko saņem Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu pedagogi. KM un IZM skolu pedagogi nekādus atvieglojumus mēnešbiļetēm Rīgas sabiedriskajā transportā nevar saņemt. Veidojas gan situācija, kad pedagogs, norādot pamata darba vietu Rīgas pašvaldības skolā, bet otrā darba vietā strādādams KM vai IZM skolā, atlaidi saņem. Bet tas situāciju padara vēl nevienlīdzīgāku un absurdāku. Rīgā ir 13 šādas skolas un vairums no tām arī nes Rīgas vārdu: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Rīgas Doma kora skola, Rīgas Horeogrāfijas vidusskola, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola, Rīgas Amatniecības vidusskola, Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola un Rīgas 3. arodskola.

Nesen 9. klašu izlaiduma dienā 10. jūnijā raidījums “Kultūršoks” bija veltīts jautājumam par Rīgas domes attieksmi pret KM un IZM skolu pedagogiem. Svarīgi arī atcerēties, ka KM un IZM sniedz, kā tas ir noteikts likumdošanā, ievērojamu ieguldījumu Rīgas iedzīvotāju izglītībā. KM 2015. gadā ir sniegusi mērķdotāciju 2 313 025 eiro Rīgas pašvaldības mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā, mākslā un dejā. (KM mērķdotācijas apmērs citu dibinātāju, tostarp pašvaldību izglītības iestādēm 2015. gadā valstī kopumā bija 13 226 985 eiro.) Savukārt IZM dotācija Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai 2015. gadā bija 1 297 350 eiro.

merkdotacijas-pedagogu-darba-samaksai

Sniedzot priekšlikumu Rīgas domei, nodrošināt sabiedriskā transporta mēnešbiļešu atlaides arī KM un IZM skolu pedagogiem, aprēķināju, ka RD budžetā no 1. septembra tas prasītu ap 40 000 eiro.

Uzskatu, ka vienīgā jēgpilnā politiskās darbības definīcija un motivācija ir kalpot tautai, palīdzēt cilvēkiem, censties panākt risinājumus, kas vairo kopējo labumu un dara Latvijas tautu un valsti stiprāku – gan pašvaldības, gan valsts, gan starptautiskā un Eiropas savienības līmenī. Es ticu, ka Latvijas politisko procesu un ietvaru valsts mērogā labāku var padarīt aktīva un radoša pilsoniskā demokrātija. Tikai rosīgs un radošs pilsoniskums var likt politiķiem un ierēdņiem strādāt labāk un atbildīgāk.

Labestīgs radošums ir ikvienas kopienas spēks. Radošums ir tas spēks, ko ņemt talkā Rīgas Doma kora skolas pedagogiem, viņu kolēģiem Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā un otrā Daugavas krastā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, lai atgādinātu Rīgas domes vadībai par brīvpusdienām KM un IZM Rīgas profesionālo pamata un vidējo izglītības iestāžu bērniem un mēnešbiļešu atlaidēm viņu pedagogiem. Dažādos svētku pasākumos gan Rīgas domes un ministriju amatpersonas, gan ikviens rīdzinieks atzinīgi novērtē Rīgas mūzikas un mākslas profesionālo skolu audzēkņu sniegumu. Kā būtu, ja kāds skolas koris vai orķestris nozīmīgā koncertā sniegtu īpašu veltījumu Rīgas domes vadībai ar atgādinājumu par vienlīdzības principu neievērošanu? Varbūt variācijas par latviešu tautasdziesmu “Neba maize pate nāca” vai “Rīga dimd”? Džeza improvizācija par tēmu “brīvpusdienas” arī būtu īsti vietā. Tas atgādinātu, ka ne jau griezt lentītes vai publicēt karikatūras ir darbi, ko sagaida Rīgas ļaudis no RD vadības, bet gan laba pārvaldība, taisnīgums un vienlīdzības principu ievērošana ir labas politikas uzdevums un līdzeklis, lai kalpotu kopējam labumam.

Rīgas domes deputāts Jurģis Klotiņš,
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Rīgas domes deputātu frakcija

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.