logo

Romāns Naudiņš un Zemnieku saeima apspriež uzņēmējdarbības attīstību reģionos (2)

16.04.2014 Sanita Karpoviča Pašvaldībās

Tikšanās laikā trešdien, 2014.gada 16.aprīlī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Romāns Naudiņš ar „Zemnieku saeimas” pārstāvjiem apsprieda būtiskākos ar uzņēmējdarbības attīstību laukos saistītos jautājumus, kā arī lauksaimniecības un vides mijiedarbības jautājumus.

Romāns Naudiņš uzsvēra: „Lauksaimniecība ir ļoti nozīmīga Latvijas tautsaimniecības nozare. Tā ir lielākā zemes izmantotāja, pārtikas apgādātāja, viena no galvenajām darba nodrošinātājām laukos, kā arī apkārtējās un lauku vides kvalitātes uzturētāja. Tāpēc tai noteikti jābūt par vienu no mūsu valsts prioritārajām nozarēm. Ar katru gadu ir vērojama lauksaimniecības nozares attīstība, tomēr uz citu ES valstu fona tai joprojām ir samērā zema konkurētspēja. Tāpēc ir svarīgi apzināt būtiskās ražošanas resursu problēmas un iespējas, kuras attiecīgi novēršot vai izmantojot, situāciju lauksaimniecībā varētu uzlabot un palielināt lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti un konkurētspēju.”

Tikšanās laikā gan ministrs Romāns Naudiņš, gan Zemnieku saeimas vadība uzsvēra, ka Latvijā ir jāveido tāda likumdošanas vide, lai ne tikai lauksaimniekiem, bet arī jebkuram uzņēmējam būtu atbilstoša infrastruktūra uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas reģionos, ne tikai Rīgā un tās apkārtnē.

Kā vienojās abas puses – galvenā infrastruktūra ir lauku ceļi, kuru uzlabošanai jaunajā plānošanas periodā ir maksimāli jākoordinē un efektīvi jāizmanto visi pieejamie finanšu resursi. Tāpat tika nolemts meklēt risinājumus arī jautājumam par inženierkomunikāciju attīstīšanu reģionos, kas sekmētu ražošanas izaugsmi.

Kā viens no aktuālākajiem tika pārrunāts arī jautājums par nitrātu monitoringu virszemes un pazemes ūdeņos, lai 2016. gadā Eiropas Komisijai sagatavotu ziņojumu par ūdeņu kvalitāti un eitrofikāciju. Ja monitorings pietiekamā apmērā netiks veikts, tad pastāv ļoti liela iespēja, ka pēc 2016.gada visa Latvija tiks noteikta kā vides jūtīgā teritorija.

VARAM ministrs Romāns Naudiņš atzina: „Šis ir ļoti būtisks jautājums, kas rada Latvijai ilgtermiņa sekas. Ministrijas speciālisti vistuvākajā laikā noskaidros, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, lai veiktu Eiropas Savienības prasībām atbilstošu nitrātu monitoringu virszemes un pazemes ūdeņos.”

Tāpat tika pārrunāti nepieciešamie grozījumi Aizsargjoslu likumā, nosakot aizsargjoslas gar ūdens objektiem un ūdenstecēm, jo pašreizējā likuma redakcija ir grūti realizējama un kontrolējama.
Diskusijā piedalījās ministrs Romāns Naudiņš, atbildīgie VARAM speciālisti, Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja un valdes loceklis Mareks Bērziņš.

Tikšanās noslēgumā abas puses vienojās par nepieciešamību tuvākajā laikā atkal tikties, lai kopīgiem spēkiem turpinātu strādāt pie aktuālo jautājumu risinājumiem. Tāpat ministrs drīzumā plāno tikties arī ar “Latvijas aitu audzētāju asociāciju”, kā arī citu asociāciju pārstāvjiem.

Sanita Karpoviča
Ministra preses sekretāre
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026463
E-pasts: sanita.karpovica@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

  • Modris Slava

    16.04.2014 20:13

    Vai VARAM kaut ko var darīt lauksaimniecībā izmantojamās zemes brīvā tirgus atvēršanas novēršanai vai vismaz atlikšanai līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām un jaunās valdības darba sākumam?

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.