logo

Saeimas 7. decembra sēdes aktualitātes: atbalsta pasākumi karavīriem, grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu” u.c.

07.12.2017 Rihards Kols Saeimā

Foto: Saeimas Administrācija

No tā likumprojektu klāsta, kurus šodien Saeima izvērtēja, vēlos pievērst uzmanību dažiem tiem lēmumiem, kas Nacionālās apvienības ieskatā bijuši visbūtiskākie.

Pirmajā lasījumā šodien skatījām grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas karavīriem, kuri kopā ar ģimeni atrodas ilgstošā mācību komandējumā, paredz atbalsta pasākumus, kas saistīti ar uzturēšanās ārvalstīs izdevumu kompensēšanu. NBS dienesta specifika un militārās izaugsmes sistēma paredz vairākus izglītības posmus, kuri jāapgūst karavīram, veidojot militāro karjeru un pretendējot uz nākamo dienesta pakāpi. Šāda līmeņa kursi tiek organizēti Amerikas Savienotajās Valstīs (turpmāk – ASV), Lielbritānijā un Vācijā un nereti notiek pat 1-2 gadu garumā. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret salīdzināmā situācijā esošajiem karavīriem, likumprojekts paredz ģimenes atbalsta pasākumus laikā, kad karavīrs atrodas ilgstošajā (ilgākā par 10 mēnešiem) mācību komandējumā.

Otrajā lasījumā atbalstījām grozījumus likumā par Valsts noslēpumu, mainot pārsūdzēšanas kārtību atteikumam izsniegt speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu. Satversmes tiesas lēmums par pielaidēm valsts noslēpumam apstiprināja NA bažas, ka valsts noslēpuma pieejas nodrošināšanas kārtībā un procesā ir būtiski trūkumi, kas to padara par prettiesisku. Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu to, kādā pieeju valsts noslēpumam zaudējis cilvēks var pārsūdzēt tās piešķīruma atteikumu – esošā kārtība faktiski liedz atļauju zaudējušajam vai neieguvušajam cilvēkam pieeju tiesai šī vārda institucionālajā nozīmē. Esam pārliecināti, ka grozījumi šajā likumā patiešām ir nepieciešami, lai novērstu Satversmes tiesas konstatētās nepilnības un lai dotu cilvēkiem iespēju aizstāvēt savas tiesības, kā noteikts likumā – tiesā.

Nākamgad noritēs Saeimas vēlēšanas, un Nacionālās apvienības atbalstītie grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā nepieciešami, lai uzlabotu esošā normatīvā regulējuma bāzi, izslēdzot no tā novecojušās normas un iestrādājot tajā regulējumu, kas noteiktu informācijas tehnoloģiju pielietošanu vēlēšanu procesā. Tāpat arī ar likumu precizējam, kā jārīkojas Centrālajai velēšanu komisijai situācijā, kad vēlēšanu kastē tiek atrasts vairāk vēlēšanu aplokšņu nekā balsotāju sarakstos ierakstīto personu skaits – šādās situācijās balsu skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu veicamas atsevišķi, sagatavojot īpašu balsu skaitīšanas protokolu. Par šādas kastes satura līdz-skaitāmību kopējam rezultātam lems Centrālā vēlēšanu komisija.

Šodien atbalstījām sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanu Latvijā, trešajā lasījumā atbalstot grozījumus Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā. Šie grozījumi paredz, ka publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu vai sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā. Šie grozījumi ietilpst likumu paketē, kas kopumā reglamentēs sociālo uzņēmējdarbību un palīdzēs tai attīstīties tajās jomās, kur līdz šim tās attīstības iespējas ir bijušas ierobežotas. Sociālā uzņēmējdarbība ir ļoti būtisks sabiedrības “veselības” un integrācijas aspekts, un ar šiem grozījumiem veicināsim sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību, kā arī pakalpojumu pieejamību dažādiem sociālajiem riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nepieciešami, lai precizētu deleģējumu Ministru kabinetam attiecībā uz tās komisijas izveidi, darbību un lēmumu pieņemšanas kārtību, kas izvērtē KNAB priekšnieka iespējamu atbrīvošanu no amata. Ar šiem grozījumiem likumā iestrādājam OECD novērtējumā izteikto rekomendāciju precizēt šo deleģējumu un pieļaut KNAB priekšnieka atstādināšanu no amata tikai gadījumos, ja komisija tam rod patiesu un konkrētu pamatojumu. Šo likumprojektu atbalstījām.

Noslēgumā vēl viens ļoti būtisks lēmums – grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kurus šodien atbalstījām galīgajā lasījumā. Grozījumi rosināti, lai pilnveidotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un stingrāk uzraudzītu sadzīves atkritumu pārvadājumus Latvijā. Šie VARAM sagatavotie grozījumi ir apjomīgs darbs, iedzīvotāju un uzņēmēju interesēs izstrādājot priekšlikumus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kopējās pārraudzības uzlabošanai. Šie likuma grozījumi ļaus būtiski uzlabot kontroles iespējas pār nebīstamo atkritumu pārrobežu plūsmām, pieprasot par šādiem pārvadājumiem iepriekš informēt vides institūcijas – Valsts vides dienestu, tādejādi ļaujot dienestam veikt pārbaudes atkritumu pārvešanas brīdī. Tāpat tas uzlabos kopējo pārskatāmību atkritumu pārvadājumos un pārstrādē, novēršot situācijas, kad komersanti neuzrāda patiesos atkritumu apjomus. Latvijā nevarēs ievest atkritumus, ja nebūs zināma vieta, kur tie tiks pārstrādāti. Turklāt tiks precizēti arī nosacījumi, kuros gadījumos atkritumus var uzskatīt par pārstrādātiem. Būtiski, ka turpmāk visiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem būs jānodrošina finanšu garantija, ko izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, un kas būs obligāta prasība, lai saņemtu atļauju darbībām ar atkritumiem. Gadījumos, kad komersants nebūs izpildījis normatīvo aktu un vides institūciju noteiktās prasības, valsts varēs izmantot finanšu garantiju, lai novērstu kaitējumu videi, netērējot valsts budžeta līdzekļus. Izmaiņu kopums ļaus sakārtot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, uzlabot sistēmas caurspīdīgumu un pastiprināt kontroli. Sagaidāms, ka no tirgus pazudīs t.s. pelēkā sektora darboņi un tiks novērsti riski, ka kādā Latvijas vietā tiek uzkrātas nelegālas atkritumu kaudzes – kā milzīgie riepu kalni, kas šogad arī aizdegās -, kas potenciāli var radīt būtisku kaitējumu videi un sabiedrības veselībai.

Paldies, ka uzklausījāt. Novēlu Adventes laikam atbilstošu – klusu, jauku – atlikušo nedēļu!

Paldies!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.