logo

Senāta spriedums: Salaspils domei ir jānodrošina visiem deputātiem vienlīdzīgas tiesības

13.07.2021 Latvijā

Jānis Nebars

9. jūlijā Latvijas Republikas Senāts atstājis spēkā 2020. gada 15. maija Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pilnībā apmierināts Salaspils novada domes opozīcijas deputāta Jāņa Nebara (Nacionālā apvienība) pieteikums par pienākuma uzlikšanu Salaspils novada domei izdot lēmumu par domes komiteju sastāva noteikšanu, tādējādi nodrošinot deputātu vienlīdzīgas tiesības līdzdarboties Salaspils novada domes pastāvīgo komiteju darbā.

Tiesa atzina, ka domes lēmumi neatbilst proporcionalitātes principam, un uzlika pienākumu Salaspils novada domei viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas izdot lēmumu par domes komiteju sastāva noteikšanu, ievērojot spriedumā ietvertos apsvērumus par deputātu vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu. Vienlaikus norādīts uz to, ka šobrīd tiesas sprieduma rezolutīvā daļa vairs nav izpildāma, jo nupat notikušas jaunas pašvaldību vēlēšanas. Aktuālās tiesību normas gan nav mainījušās, tāpēc, veidojot komiteju sastāvus, ir pamats tās piemērot tādā veidā, kā atzinusi Satversmes tiesa un šajā lietā administratīvā tiesa.

Pēc tiesas sprieduma Salaspils novada domes deputāts Jānis Nebars uzskata, ka beidzot varētu tikt pielikts punkts politiskajai patvaļai Salaspils novada pašvaldībā, jo domes priekšsēdētāja Raimonda Čudara (Jaunā Vienotība) visatļautība un likumu ignorance, “šķirojot” deputātus un sev netīkamajiem nozogot iespēju līdzvērtīgi piedalīties domes darbā, tā vietā, lai respektētu vēlētāju piešķirtos mandātus, ir antidemokrātijas paraugstunda, kas nepieļaujami maina vēlēšanu rezultātus. Diemžēl tas turpinās arī pēc 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām. Senāta spriedums ir būtisks visām pašvaldībām Latvijā, nodrošinot opozīcijas deputātu tiesības un skaidru mehānismu, kā tās īstenot.

Senāts Spriedumā konstatēja: “Gan Satversmes tiesa, gan administratīvā tiesa šajā lietā ir devusi pietiekamas norādes par to, kādi apsvērumi pašvaldībai jāizdara, nosakot pastāvīgo komiteju sastāvu. Uz objektīviem kritērijiem balstītās iespēju robežas vislabāk ir zināmas pašai pašvaldībai, tostarp noskaidrojot arī ievēlēto domes locekļu viedokli. Tas, ka iestādei tālāku lietderības apstākļu veikšana var nešķist vienkārša, nav pamats atzīt tiesas rīcību par nepamatotu.”

Pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) tika saņemtas vairākas sūdzības par proporcionalitātes principa neievērošanu pašvaldībās, veidojot jaunas pašvaldību domes komitejas. Pēc saņemto sūdzību izvērtēšanas VARAM konkrētās pašvaldības aicināja novērst pārkāpumus un ievērot likumā “Par pašvaldībām” noteikto. Lielākā daļa pašvaldību veica nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu proporcionalitātes principa ievērošanu domes komitejās. Savukārt Salaspils novada dome izvēlējās nevis nodrošināt likumā noteikto proporcionalitātes principu ievērošanu, bet gan vērsties Satversmes tiesā, apstrīdot VARAM ministra tiesības izdot rīkojumu, ar kuru daļēji tika apturēta Salaspils novada domes lēmuma par pašvaldības pastāvīgo komiteju izveidi darbība.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.