logo

Svarīgākie tieslietu sistēmā paveiktie darbi Dz. Rasnača pilnvaru laikā (1)

27.05.2016 Valdībā

Dzintars Rasnačs. Foto: tieslietas (flickr.com)
 1. Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma apturēšana.
 2. Kriminālatbildības un administratīvās atbildības noteikšana par “aplokšņu algu” izmaksu.
 3. Kriminālatbildības noteikšana par iesaistīšanos bruņotos konfliktos ārvalstīs.
 4. Sarunāto sporta spēļu kriminalizēšana.
 5. Uzturlīdzekļu parādnieku publiskošana.
 6. Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu darbības uzsākšana.
 7. Atbalsta tālruņa 116006 no vardarbības cietušajiem darbības uzsākšana.
 8. Tulkošanas reforma civilprocesā.
 9. Sinhronās tulkošanas ieviešana kriminālprocesā.
 10. Mediācijas ieviešana.
 11. Šķīrējtiesu reformas ieviešana.
 12. Tieslietu padomes apstiprinātās vadlīnijas tiesnešu un tiesu sistēmas piederīgo personu komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem.
 13. Tiesu teritoriālā reforma Rīgas tiesu apgabalā, pēc tam Latgales tiesu apgabalā.
 14. Uzsāktas plaša mēroga profesionālās apmācības tiesnešiem, prokuroriem, tiesu sistēmai piederošajām personām un tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, septiņos gados apmācot vairāk nekā 12 000 personu (kopējais ESF un Latvijas finansējums 11,2 miljoni eiro).
 15. Maksātnespējas administratoru elektronisko darbības pārskatu ieviešana.
 16. Nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles piedziņas procesā un maksātnespējas procesā.
 17. Elektroniskās uzraudzības sistēmas pirms termiņa atbrīvotajiem ieviešana.
 18. Vadlīnijas Latvijas valstspiederīgajiem par bērnu tiesību un interešu aizsardzību ārvalstīs.
 19. Izšķirošā daļa no visa darba Latvijas ceļā uz OECD.
 20. Sadarbība stiprināšana ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Pašvaldību savienību.
 21. Veiksmīga prezidentūra ES Padomē, sekmīgs darbs pie Datu aizsardzības regulas.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

 • Elkukalns W

  29.05.2016 22:36

  Tā ir grausta pārkrāsošana. Ir vajadzīgs kapitālais remonts. Jūs to neredzat vai negribat redzēt? Kāds ir NA mērķis-noturēties šo sasaukumu pozicijā vai īstenot programmu?

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.