logo

Tautas atmiņas par 1941.gada 14.jūniju joprojām ir dzīvas (3)

14.06.2014 Baiba Broka Pasaulē

1941.gada 14.jūnija rīts bija tāds pats kā citi vasaras rīti. Un tomēr atšķirīgs, jo vairāk nekā 15 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju to piedzīvoja lopu vagonos pie valsts austrumu robežas. Bija sācies ilgs, smags un sāpīgs ceļš pretī nezināmajam. Daudziem no viņiem – pēdējais ceļš.

Bez tiesas, bez paskaidrojumiem, bez iemesla. Tikai tāpēc, ka cilvēkiem piederēja mājas, neliels uzņēmums vai saimniecība. Tikai tāpēc, ka viņi mīlēja savu Latviju. Ar to pilnīgi pietika, lai Latvijas PSR valsts drošības tautas komisariāta operatīvā grupa, vietējie padomju varas pārstāvji, milicija un kompartijas biedri atzītu nevainīgus cilvēkus par „pretpadomju elementiem” un noziedzniekiem un izsūtītu uz Sibīriju, Tālajiem Austrumiem un Tālajiem Ziemeļiem.

Kopš to dienu notikumiem ir apritējuši 73 gadi, bet tautas atmiņas un sāpes par piedzīvoto joprojām ir dzīvas. To piemin ne tikai Sibīriju izgājušie, bet arī viņu bērni un mazbērni; arī tiem, kam no deportācijas izdevās paglābties; arī tie, kuri par baisajiem notikumiem mācās skolās un lasa grāmatās.

Es aicinu pieminēt bijušo un turēt svētu to cilvēku piemiņu, kuri palika deportāciju vietās. Atcerēties un godināt tos, kuri par spīti padomju varai un skarbajiem apstākļiem izdzīvoja un atgriezās. Un darīt visu iespējamo, lai nepieļautu pagātnes atgriešanos šodienā.

Baiba Broka
Tieslietu ministre

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

 • Arvis Strēlnieks

  14.06.2014 13:49

  I Latvijas iedzīvotāju deportācija (pirms 73 gadiem) notika pēc „sarkano fašistu” Latvijas okupācijas 1940.gadā, Hitlera fašisti vēl karu pret „saviem draugiem” nebija uzsākuši. 1941.gada 14.jūnija deportācijā lopu vagonos tika izvesti 15 425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi), tajā skaitā 3 751 bērns . 5263 no visiem arestēja. No 1941. līdz 1944. g. ar nāvessodu sodīja vairāk nekā 650 Latvijas pilsoņu, kas tika arestēti 1941. gada jūnijā. No bada, slimībām un cita iemesla dēļ nomira vairāk nekā 3400, bet izsūtījumā nomira vairāk nekā 1400 cilvēku. Tā bija Latvijas elite , Latvijas intelektuālais potenciāls. Komunisti par ienaidniekiem uzskatīja Latvijas pilsoņus, kuri darbojās aizsargu organizācijā, dienēja policijā, militāros formējumos, izvērsa aktīvu sabiedrisko darbību nekomunistiskās organizācijās, ņēma dalību nekomunistiskās partijās Latvijas brīvvalsts laikā, bija turīgi, neizrādīja labvēlīgu attieksmi vai bija slikta attieksme pret jauno sociālistisko kārtību. Vienīgais īstais iemesls deportācijai bija tas, ka šie Latvijas cilvēki bija izglītoti, strādīgi un turīgi. Pēc nodarbošanās gandrīz 23,5% no visiem deportētajiem sastādījuši lauksaimnieki, 19% - skolnieki, bet 13,7% - mājsaimnieces. Līdz šodienai nav izprotams kāpēc tik daudz Latvijas bērnu tika pielīdzināti „padomju ienaidniekiem” un deportēti??? Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra no ģimenēm un aizveda uz Sibīrijas Gulaga nometnēm, kur daudziem piesprieda augstāko soda mēru nošaujot, bet citus sodīja ar ieslodzījumu nometnēs. 1941.gadā uz Sibīriju aizvestie bērni savus tēvus un vectēvus nav redzējuši. Viņus nogalināja Vjatlagā. Tās bija visnežēlīgākās slepkavības un genocīds pret Latvijas tautu.

 • Ivars Līdaka

  14.06.2014 12:38

  Komunistiskā ideoloģija Krievijā bija vien kārtējā lielkrievu šovinisma, pārkrievošanas un agresīva vergturu imperiālisma maska. Tagad ir cita ideoloģija vai nav nekāda, un ...

 • Edvards Putnaērglis

  14.06.2014 08:15

  Kamēr komunistiskā ideoloģija netiks atzīta par noziedzīgu visā pasaulē ,viņi turpinās ņirgāties par saviem upuriem un savus noziegumus pasniegt kā varoņdarbus.Viņu vieta ir blakus viņu brāļiem nacionālsociāliālistiem , to komunisti ir godam nopelnījuši ! Nekad neaizmirsīsm ciniski nobendētos nevainīgos upurus !

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.