logo

Uz Simtgadi – ar Latvijas karogiem izrotāta robeža. 11. janvāra Saeimas sēdes aktualitātes

11.01.2018 Rihards Kols Saeimā

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Sanākot uz pirmo sēdi šī gada ziemas sesijā, palēnām “uzņemam apgriezienus” – šodienas sēdes darba kārtībā bija iekļauti desmit likumprojekti, no kuriem četrus apskatīšu nedaudz plašāk.

Pirmkārt – par Latvijas simtgades gada iesākumam atbilstoši patriotisku, Nacionālās apvienības virzītu iniciatīvu – grozījumiem Latvijas valsts karoga likumā, ar kuriem, Saeimas kolēģu atbalsta gadījumā, turpmāk uz Latvijas robežkontroles un robežpārejas punktiem izvietosim Latvijas karogus. Agrāk, kad neatradāmies Šengenas zonā, karogi tika izvietoti pie robežpunktu ēkām. Tagad, brīvas pārvietošanās apstākļos, esam atteikušies no robežpunktiem, taču ne no robežām. Latvijai kā suverēnai valstij ir savas robežas un, aicinot uz valsts galvenajiem ceļiem robežpārejas un robežkontroles punktos izvietot Latvijas karogus, vēlamies apzīmēt neatkarīgās Latvijas valsts robežu un ikvienam – gan “savējiem”, gan viesiem atgādināt, kur sākas un beidzas mūsu valsts.

Būtu patiesi milzīgs gandarījums, ka, ieejot Latvijas simtgadē, Latvijas robežas tiktu sakoptas un rotātas ar valsts karogiem, tā ne tikai, apliecinot mūsu valstisko pašapziņu, bet arī ikvienam, kurš šķērso mūsu valsts robežu, atgādinātu, ka tas iebraucis valstī, kas ir brīva un atvērta, un kas lepojas ar sevi un saviem simboliem. Ar simboliem, tādiem, šķietami pat maziem soļiem kā mūsu robežu “izkrāsošana” sarkan-balt-sarkanās krāsās, mēs veidojam pašapzinīgas un pašpietiekamas valsts tēlu. Mūsu zeme ir to vērta, lai uz mūsu robežām un citviet Latvijā valsts karogi tiktu godināti ne tikai svētku dienās vai īpašos gadījumos, bet pastāvīgi un – tas būs būtiski ne tikai kā atgādinājums ciemiņiem, bet arī mums pašiem. Lai ikreiz, atgriežoties mājās, mūs pirmais sagaidītu un sveiktu mūsu valsts karogs.

Ļoti būtiska iniciatīva ir skatīšanai komisijās nodotie grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā. Pērnā gada sākumā ar šī likuma stāšanos spēkā vēlējāmies veicināt strauji augošu jaunuzņēmumu veidošanos un pētniecības attīstību Latvijā. Saskatot iespēju un jaunuzņēmumu lomu Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, ar jauno likumu tika pasperts pretī nozīmīgs solis. Taču “neiztikt bez celmiem” – diskusijās ar pašiem likuma “vaininiekiem” – jaunuzņēmumu, riska kapitāla un nozares ekspertiem, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika fiksēts, ka praksē tikušas konstatētas nepilnības regulējumā, kas liedz potenciālajiem atbalsta saņēmējiem pieteikties likumā noteiktajām atbalsta programmām. Šie grozījumi norāda uz faktu, ko minēju, atbalstot Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma virzību – tas iezīmēja pagrieziena punktu mūsu savstarpējās attiecībās un pavēra ceļu plašākām diskusijām, kā rezultātā arī nonācām pie vajadzīgajiem secinājumiem un attiecīgajiem grozījumiem likumā. Ceru, ka arī turpmākajos lasījumos šie grozījumi tiks atbalstīti.

Galīgajā lasījumā šodien Nacionālā apvienība atbalstīja grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un grozījumus Noguldījumu garantiju likumā. Par pirmo – grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz noteikt administratīvo atbildību par siltumnīcefekta gāzu emisiju informācijas slēpšanu vai sagrozīšanu. Līdz šim tika monitorēts izmešu daudzums, taču netika paredzēta atbildība par informācijas nesniegšanu vai sagrozīšanu kontekstā ar cilvēkiem, dzīvniekiem un dabai kaitīgajiem izmešiem.  Turpmāk likums paredzēs atbildību naudas soda veidā gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā izstrādāti, lai, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām precizētu vairākus aspektus likumā – termiņu, kādā noguldītājs zaudē savas prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu, precizētu iemaksu aprēķinu kārtību noguldījumu garantiju fondā, precizētu termiņu, precizētu termiņu, kādā zvērinātiem tiesu izpildītājiem un nodokļu administrācijai ir tiesības vērst piedziņu uz noguldītāju naudas līdzekļiem. Tāpat tiek precizēti gadījumi, par kuriem netiek izmaksāta garantētā atlīdzība, kā arī precizēta daļējas garantētās atlīdzības izmaksas kārtība.

Paldies!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.