logo

Uzbūvētas koka laipas uz partizānu piemiņas vietu Stompaku purvā

11.03.2019 Latvijā

Viļakas novada pašvaldība

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izveidojuši pieejamāku Latvijas nacionālo partizāņu apmetnes un cīņu piemiņas vietu Stompaku purvā, uzbūvējot koka laipas pāri mitrajām vietām uz takas, kas ved uz šo vēsturisko objektu.

Šī gada 2.martā norisinājās labiekārtoto taku atklāšanas pasākums – pirmā pasākuma daļa norisinājās Viļakas kultūras namā, kurā piedalījās Latvijas Republikas zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Ģenerāļu kluba vadītājs viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, pulkvedis Juris Dalbiņš, Saeimas deputāts Andris Kazinovskis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, vēsturnieki Zigmārs Turčinskis un Inese Dreimane, organizācijas „Daugavas vanagi” Centrālās valdes priekšnieks Gunārs Spodris un  organizācijas „Daugavas vanagi” Rēzeknes nodaļas priekšnieka vietnieks Uldis Skrebinskis. Kuplā skaitā bija ieradušies jaunsargi no Zilupes, Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem.

Pēc atceres pasākuma daļas kultūras namā pasākuma dalībnieki devās uz Stompaku kaujas atceres vietu.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra: “Stompaku purvs ir vieta, kur 1945. gadā notika lielākā nacionālās pretošanās kustības dalībnieku kauja ar Padomju Savienības čekas karaspēku. Stompaku kauju ir būtiski atcerēties, pieminot mūsu varoņus – Pēteri Supi, kurš lika pamatus Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, kā arī viņa vietnieku Staņislavu Ločmeli. Ir jāuzsver, ka šī partizānu apvienība spēja pretoties padomju varai līdz pat 1953. gadam. Tas ir nozīmīgs apliecinājums tai dzimtenes mīlestībai, kuras vārdā cīnījās mūsu senči. Tieši šie drūmie vēstures notikumi ir spējuši stiprināt nacionālās vērtības mūsos pašos un veicinājuši šo vērtību nodošanu paaudžu paaudzēs. Turklāt šī smagā cīņa ir simbols tam, ka kaut arī būdami mežos, mēs spējām būt vienoti, neskatoties uz pretinieku brango pārsvaru. Takas labiekārtošana ir būtiska, lai ikvienam no mums – arī mūs bērniem un mazbērniem, kā šodien tā arī nākotnē būtu iespēja iepazīties ar pagātnes liecībām, izstaigājot šo taku un izprotot vēstures notikumus.”

Viļakas novada pašvaldība

Ministrs K.Gerhards norādīja, ka tas nav pirmais un nebūs arī pēdējais vēsturiski nozīmīgais projekts, ko Latvijas Valsts meži atjauno. “Īles bunkurs ir viena no tām vietām, kuras labiekārtošanā iesaistījušies Latvijas Valsts meži, un likumsakarīgs turpinājums ir šīs Stompaku kaujas piemiņas vietas. Izsaku pateicību Latvijas Valsts mežu iniciatīvai un ieguldītajam darbam, kas nes būtisku ieguldīju Latvijas valsts vērtību saglabāšanā,” sacīja ministrs.

LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts: “Projekts realizēts cieši sadarbojoties ar Viļakas novada pašvaldību. Šogad LVM ieplānoja koka laipu būvniecību aptuveni kilometru garās takas četros posmos, lai varētu vieglāk pārvarēt mitrākās un purvainākās vietas.”

Norādes uz Latvijas nacionālo partizānu nometnes vietu, kas pēc 2. Pasaules kara bija ierīkota Stompaku purva austrumu daļas salās, atrodas ceļa Balvi–Viļaka malā. Iegriežoties mežā, nokļūstam labiekārtotā stāvlaukumā ar informatīvu stendu, no kura sākas taka mežā uz partizānu mītnes vietu.

“Takas labiekārtošanas darbus jau sākām pagājušajā gadā, kad gar tās malām izvietojām koka solus, lai mērojot ceļu uz vēsturisko piemiņas vietu varētu atpūsties. Koka laipu būvniecības darbus sākām šogad vasaras otrajā pusē, lai projektu pabeigtu līdz mūsu valstij nozīmīgam datumam. Laipu būvi veica uzņēmums no Smiltenes “MV Līvas”, ko izvēlējāmies iepirkuma konkursā un kas jau bija realizējis līdzīgus projektus Vidzemes pusē. Tagad uz piemiņas vietu Stompaku purvā ceļu var mērot ar sausām kājām, jo slapjās vietas var šķērsot pa koka laipām – 319 m kopgarumā, pirms tam šo dūksnāju šķērsošanai bija salikti tievi priežu stumbri, kuri nebija droši un ērti,” informē LVM Ziemeļlatgales reģiona Mežkopības vadītājs Viktors Reblis.

“Tuvojoties nozīmīgajiem valsts svētkiem vietējā pašvaldība plāno vēl izvietot informatīvos stendus piemiņas vietā un gar taku, kas līdztekus vēsturiskajai, saturēs informāciju arī par dabas un vides vērtībām, jo Stompaku purvs ir dabas liegums un iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natūra 2000”, noslēgumā piebilst Dainis Rudzīts.

Vēstures pētnieki uzskata, ka Stompaku purva partizānu apmetne bija viena no lielākām Baltijā. Tajā bija 24 pazemes bunkuri un vairākas virszemes būves, kurās mitinājās ap 400 cilvēki. Vienā no zemnīcām bija pat iekārtota baznīca. 1945. gada 2. martā šeit notika slavenā Stompaku kauja, kad zemnīcām uzbruka čekas karaspēks. Kaujas notika visu dienu, partizāni sīksti pretojās, un uzbrucēji cieta lielus zaudējumus. Nākamajā naktī partizāni ar kauju pārrāva nometnes aplenkumu un aizgāja neuzvarēti.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.