logo

Uzsvērs Latgales devumu Latvijas valstiskuma izveidē

25.05.2016 Iveta Bērziņa-Bebriša Valdībā

Pirmā Latgales kongresa delegāti ar lozungiem.

Otrdien, 2016.gada 24.maijā valdība izskatīja informatīvo ziņojumu „Par Latgales kongresa simtgades pasākumu organizēšanu”. Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecu gadu periodā no 2017. līdz 2021.gadam, lai aptvertu un atzīmētu galvenos ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos notikumus. Vietējā un nacionālā mērogā identificētas pilsētas un reģioni, kam bijusi īpaši būtiska loma Latvijas valsts izveidē. Šajā kontekstā nozīmīgu lomu ieņem ar Latgali saistīti notikumi, kuru centrālā ass ir Latgales kongresa simtgades pasākumi ar galvenajiem notikumiem Rēzeknē 2017.gadā no 1. līdz 7. maijam un Daugavpilī 5. maijā. Latgales kongresa simtgades pasākumi ir iecerēti kā vieni no galvenajiem simtgades svinību atklāšanas notikumiem.

Kultūras ministre Dace Melbārde: „Latgales kongresa simtgade nav vērtējama kā neliela reģionāla aktivitāte.

Latgales kongress bija svarīgs priekšnoteikums ceļā uz Latvijas valsts dibināšanu. Tieši šajā kongresā latgaliešu priekšstāvji nolēma atbalstīt Latvijas autonomiju, uzsverot, ka Latgale ir viens no Latvijas vēsturiskajiem novadiem un latgalieši ar savu reģionāli specifisko kultūras identitāti ir neatņemama Latvijas daļa.

Latgales kongresa simtgades pasākumi dos impulsu atzīmēt vēsturiskus notikumus arī 21.gadsimtā un apzināties Latgales un tās cilvēku spēku un potenciālu Latvijas valstiskuma kontekstā.”

Latgales kongresa simtgade nodrošina iespēju veikt īpašus atbalsta un komunikācijas pasākumus, lai Latvijas un it īpaši Latgales iedzīvotāji saņemtu plašu un objektīvu informāciju par Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanu, tās ietvaros plānotajām norisēm, Latvijas valstiskuma veidošanos un nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas valsts simts gadu vēsturē, kā arī veicināt sabiedrības interesi un izpratni par šiem procesiem.

Ļoti būtisks šobrīd ir arī ieguldījums kultūras notikumu atbalstam, lai bagātinātu Latgales kultūrtelpu ar jauniem kvalitatīviem pasākumiem un norisēm, kas var turpināties arī ilgtermiņā.

Plašākai sabiedrībai līdz šim nav bijusi pieejama izvērsta informācija par Latgales kongresu un tā lomu Latvijas valsts vēsturē, jo šis jautājumus bijis maz pētīts. Pirmais Latgales kongress, kas notika Rēzeknē 1917.gada 26. – 27.aprīlī pēc tā laika skaitīšanas sistēmas (9. – 10.maijā) bija Latgales latviešu pārstāvju sanāksme, kurā apsprieda Latgales pašpārvaldes jautājumus, tostarp jautājumu par Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķu atdalīšanu no Vitebskas guberņas un to pievienošanu Vidzemes un Kurzemes latviešu apdzīvotajai teritorijai. Padziļināta šo vēsturisko procesu izpēte un informācijas komunicēšana dažādām mērķauditorijām atbilstošā un mūsdienīgā veidā ir būtiska Latvijas valstiskuma veidošanās izpratnes sastāvdaļa.

Jau šogad plānoti vairāki notikumi ceļā uz Latgales kongresa simtgadi. Iedibināta Nikodema Rancāna balva izcilu pedagogu godināšanai, lai stiprinātu pedagoga profesijas prestižu, atzīmējot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē, kā arī lai godinātu izcilo katoļu garīdznieku un pedagogu, Latgales pirmās atmodas darbinieku, Latgales kongresa organizācijas priekšsēdētāju Nikodemu Rancānu.

Lai popularizētu Latgales reģiona dzimtu, skolu, pagastu vēstures spilgtākos notikumus un personības, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Latgaliešu kultūras biedrību uzsākusi pētniecības darbu virtuālās spēles izveidei bērniem un jauniešiem. Gada nogalē Franča Kempa 140 gadu atcerei notiks 9. Starptautiskā latgalistikas konference.

Latgales kongresa simtgades centrālo pasākumu programmas, kas notiks 2017.gada maijā, galvenais vēstījums ir Latgale vieno. Daudzveidīgu pasākumu ietvaros tiks akcentēta Latgales nozīmība Latvijas valsts izveidošanā un izceltas Latgales vērtības.

Ar īpašu un bagātu kultūras programmu tiks atzīmēta Latgales kongresa simtgade. Svinību ietvaros notiks plenārsēde, kurā tiks izvērtētas Latgales attīstības tendences un sniegti ziņojumi par dažādu nozaru sasniegumiem, un konference, kuras laikā tikts prezentēti jaunieguvumi pētniecības procesā un notiks zinātniskā diskusija “1917. gada Rēzeknes kongresa vēsturiskā un juridiskā nozīme un loma Latvijas valstiskumā un Satversmē”.

Kongresa simtgades svinību atklāšanas dienā notiks dievkalpojums Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē ar kopīgu svētku gājienu un Latgales kongresa piemiņas vietas atklāšanu. Vienlaicīgi tas būs arī 4. pasaules latgaliešu saiets.

Nozīmīgajam notikumam par godu top arī vairāki jaundarbi. Tā, piemēram, VSIA „Latvijas Koncerti” veido koncertciklu, kas notiks Latvijas novadu koncertzālēs dažādos gadalaikos 2017. un 2018. gadā. Latgales kocertuzvedumu “Latgales zelts” veido Latgales izcelsmes radošā komanda un radoši konsultatīvā padome. Kompozīcijas pamatā ir Latgales unikālās kultūrtelpas izcelšana, sapludinot vienotā mākslinieciskā veselumā katoliciskās tradīcijas un tradicionālo folkloru.

Latgales kongresa simtgades programmā iekļauti vairāki patriotisma stiprinoši pasākumi, piemēram, spēle “Atceries Lāčplēšus. Jaunie Latgales sargi”, Starptautiskais militāro orķestru festivāls un Patriotisko dziesmu festivāls.

Savukārt Daugavpilī plānota Mazākumtautību diena. Tās laikā tiks akcentēts dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju devums dažādās jomās, bet jo īpaši uzsverot radošos sasniegumus mākslā, mūzikā, kino, dejā u.tml.

Latgales kongresa simtgades pasākumu mērķis ir vēstīt par Latgales specifisko ceļu Latvijas valsts veidošanā, akcentēt Latgales daudzšķautnainās identitātes un vērtības, apzināt visas pasaules latgaliešus, izpētīt un aktualizēt Latgales vēsturi, un veicināt sabiedrības izpratni par to.

Informāciju apkopoja:
Iveta Bērziņa-Bebriša,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.