logo

Valdība atbalsta 14 miljonu eiro piešķiršanu Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijai

09.03.2016 Dace Vizule Valdībā

Otrdien, 2016. gada 8. martā, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus, saskaņā ar kuriem paredzēts piešķirt 14 miljonus eiro Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijai un publiskas pieejamības nodrošināšanai*.

Latvijas kultūras mantojuma plašāka pieejamība sabiedrībai digitālajā vidē ir būtisks kultūras nozares izaicinājums. Tā nozīme uzsvērta gan kultūras nozares pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam “Radošā Latvija” un Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam, gan “Digitālajā programmā Eiropai 2020”, kurā aicināts atbalstīt kultūras mantojuma digitalizāciju, lai attīstītu vienotā digitālā tirgus pakalpojumus.

Pašreizējā Latvijas kultūras satura un pakalpojumu pieejamība digitālajā vidē nespēj nodrošināt pilnvērtīgu kultūras nozares institūciju darbību informācijas sabiedrības apstākļos. Lai risinātu šo jautājumu, Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” plānots īstenot pasākumu “Kultūras mantojuma digitalizācija” kā ietvaros notiks gan kultūras institūciju krājumu digitalizācija, gan digitālā formātā radītā kultūras mantojuma apkopošana un aktuālo kultūras nozares norišu fiksēšana digitālā formā nākotnes paaudzēm. Tādējādi tiks nodrošināta digitālo krājumu efektīva pārvaldība un ilgtermiņa saglabāšana, kultūras satura plaša pieejamība tiešsaistē, tai skaitā Eiropas digitālajā bibliotēkā “Europeana”, un Latvijas reģionu kultūras centros, kā arī kultūras satura atkārtota izmantošana citās nozarēs, tostarp radošajās industrijās un izglītības jomā.

Jaunā programma turpinās iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā paveikto kultūras satura digitalizācijas jomā un veicinās plašāku nozares institūciju sadarbību  –  veidojot nozares kompetences centrus, pilnveidojot digitalizācijas procesus un informācijas sistēmu sadarbības spēju, kopīgi izmantojot digitalizācijas infrastruktūru un veidojot centralizētu digitālā kultūras mantojuma piekļuves un izmantošanas platformu.

Pasākuma ietvaros tiks īstenota līdzsvarota dažādu veidu kultūras satura digitalizācija, aptverot bibliotēku un arhīvu krājumos esošos materiālus, muzeju priekšmetus, filmas un citus audiovizuālos dokumentus, kā arī fiksējot digitālā formā nacionālas nozīmes kultūras norises un nemateriālo kultūras mantojumu. Prioritāte tiks sniegta saturam ar augstu kultūrvēsturisko vērtību, fiziski apdraudētiem un sabiedrības pieprasītiem materiāliem, saturam, kas līdz šim nav digitalizēts, piemēram, kultūras pieminekļu dokumentācijai, kā arī saturam Latvijas Republikas simtgades pasākumu kontekstā.

Projektu vadīs Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas līdz šim uzkrājusi visbagātīgāko pieredzi kultūras mantojuma digitalizācijas jomā, un pasākuma īstenošanā plānots iesaistīt plašs satura partneru loku, tajā skaitā no Latvijas reģioniem.

Plānotais pasākuma kopējais attiecināmais finansējums ir 14 000 000 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums  11 900 000 EUR un valsts budžeta finansējums 2 100 000 EUR. Pasākumu plānots īstenot divās kārtās, pirmās kārtas plānotais finansējums ir 8 000 000 EUR, un to plānots sākt īstenot šī gada nogalē.

* Ministru kabineta noteikumu projekts  „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi” 

Informāciju sagatavoja
Dace Vizule,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.