logo

Valsts garantētos uzturlīdzekļus varēs saņemt vienkāršāk

01.12.2016 Saeimā

Dzintars Rasnačs

Foto: Aivars Liepiņš

Ceturtdien, 1. decembrī, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministra Dzintara Rasnača virzīto Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu, kas paredz paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku, vienkāršot uzturlīdzekļu izmaksas procedūru, noteikt uzturlīdzekļu parādnieku transportlīdzekļa, kuģu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu un ieviest jaunu kārtību parādnieku datu publiskošanā.

Jaunais regulējums paredz:

  • izmaksāt uzturlīdzekļus personai arī pēc pilngadības sasniegšanai – līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā (spēkā no 2017. gada 1. septembra).

uzturlīdzekļi

  • mazināt birokrātisko slogu uzturlīdzekļu pieprasītājiem un tiesas noslogojumu, samazinot, laiku, kāds paiet līdz uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, no 9 līdz 3 mēnešiem. Ja starp vecākiem nepastāvēs strīds, uzturlīdzekļus varēs saņemt Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā administratīvā procesa ietvaros uzreiz vēršoties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā (UGFA) (spēkā no 2017. gada 1. aprīļa). Lietas par minimālo uzturlīdzekļu piedziņu, kas saņemtas tiesā, bet nebūs izskatītas līdz 2017. gada 1. aprīlim, tiesa pabeigs skatīt kārtībā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 1. aprīlim.
  • motivēt uzturlīdzekļu parādniekus veikt uzturlīdzekļu maksājumus vismaz savu iespēju robežās. Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa ietvaros un parādnieks nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā, tad parādnieks ar UGFA varēs noslēgt vienošanos par maksājumu veikšanu (spēkā no 2017. gada 1. aprīļa).

uzturlīdzekļi

  • piemērot uzturlīdzekļu parādniekiem transportlīdzekļa un kuģu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie minimālie uzturlīdzekļi un viņš nav noslēdzis vienošanos par parāda atmaksu vai nepilda noslēgto vienošanos trīs secīgus mēnešus. Vienlaikus UGFA izvērtēs tiesību izmantošanas aizlieguma samērīgumu – vai tas nevarētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Tiesību izmantošanas aizliegums būs atceļams, ja tā piemērošanas laikā iestāsies kādi no apstākļiem, kas nav savienojami ar turpmāku aizlieguma piemērošanu (spēkā no 2017. gada 1. aprīļa).
  • nodrošināt informācijas publiskošanu par parādniekiem portālā www.latvija.lv. Lai novērstu bērna pamattiesību nepamatotu aizskaršanu, turpmāk informāciju par parādnieku persona varēs iegūt tikai tādā gadījumā, ja būs zināms parādnieka vārds, uzvārds un personas kods. Fiziskām personām informācija par parādniekiem būs pieejama, autentificējoties portālā ar elektronisko identifikācijas karti, elektronisko parakstu vai internetbankas palīdzību (spēkā no 2017. gada 1. februāra).

uzturlīdzekļi

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.