logo

VARAM iecerējusi sniegt plānošanas reģioniem un pašvaldībām plašākas iespējas sekmēt uzņēmējdarbību

30.03.2017 Oskars Vizbulis

Trešdien, 2017. gada 29. martā Daugavpilī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izbraukuma sēde. Tās laikā viņš iepazīstināja Saeimas deputātus ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aktualitātēm reģionālās attīstības jomā.

Uzrunājot klātesošos ministrs K.Gerhards uzsvēra: “Latvijas attīstībai izšķiroši svarīgas ir stipras un zinošas pašvaldības. VARAM uzdevumus ir sniegt nepieciešamo atbalstu pašvaldībām un radīt iespējas tām attīstīties atbilstoši to izvirzītajām prioritātēm.

Arī Nacionālās apvienības programma paredz, ka pašvaldībām ir jānodod lielāka izpildvara un finansējums tās īstenošanai, jo tās ir tuvāk iedzīvotājiem un ātrāk spēj reaģēt un risināt problēmas. Turklāt pašvaldību vadība ir pieejamāka iedzīvotājiem un tādēļ arī vieglāk ir kontrolējams finanšu izlietojums, veiktie iepirkumi u.c., kā arī pilsoņu dalība pašvaldības darbā īstenojama visefektīvāk.

Būtiski reģionālās attīstības jomā ir valstij radītās iespējas piesaistīt investīcijas pašvaldībām svarīgu jautājumu risināšanai. Ministrs uzsvēra, ka pašvaldībām pieejams Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 64 miljonu eiro apmērā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai reģionos mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Tāpat pašvaldībām ir pieejams ERAF finansējums 264 miljonu eiro apmērā pilsētvides revitalizācijai, jaunu darbavietu radīšanai, privāto investīciju piesaistei, tai skaitā 52 milj. eiro ERAF finansējums Latgales reģionam.

Vienlaikus VARAM ir sagatavojusi priekšlikumus normatīvajos aktos, lai sniegtu plānošanas reģioniem un pašvaldībām plašākas iespējas sekmēt uzņēmējdarbību, piemēram, paplašinātu pašvaldību iespējas rīkoties ar nekustamo īpašumu, kā arī ļautu pašvaldībām kombinēt to budžeta finanšu instrumentus ar ALTUM.

Ministrs uzsvēra, ka VARAM plānojusi turpināt darbu, lai veicinātu finanšu resursu piesaisti plānošanas reģionu un pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un kapacitātes stiprināšanai attīstības plānošanas jautājumos. Līdz šim šāds pašvaldībām būtisks atbalsts ir sniegts, izmantojot Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) finansējumu. Pašlaik norisinās sarunas ar Norvēģijas partneriem, lai arī turpmāk sniegtu atbalstu pašvaldību šiem mērķiem.

Savukārt apskatot paveikto pašvaldību darbības tiesiskuma uzraudzībā, kā arī pašvaldību darbības uzraudzībā kopumā, K. Gerhards iepazīstināja klātesošos ar VARAM izstrādāto informatīvā ziņojuma projektu “Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi”. Pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas mērķis ir vairot teritoriju ekonomiskās attīstības potenciālu un pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, vienlaikus veidojot labākus priekšnosacījumus valsts nacionālās drošības nodrošināšanai. Informatīvā ziņojuma projektā sniegts detalizēts līdz šim īstenoto pasākumu izvērtējums, kā arī identificēti turpmākie rīcības virzieni sadarbības teritoriju izveidei.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.