logo

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts: mūsu uzdevums ir turpināt iesākto virzību uzņēmējdarbības atbalstam

24.03.2017 Oskars Vizbulis Latvijā

Piektdien, 2017. gada 24. martā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, atklājot konferenci par Norvēģijas finanšu instrumenta ieguldījumu Latvijas reģionu, īpaši Latgales attīstības veicināšanā, uzsvēra, ka ar pārdomātu reģionālo politiku iespējams radīt jaunas darbavietas un veidot uzņēmējiem draudzīgu vidi.

„Tādā veidā mēs varam samazināt iedzīvotāju pārcelšanos uz citām valstīm, jo viņiem šeit būs darbavietas un stabila nākotne,” sacīja Jānis Eglīts.

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ir viens no instrumentiem, lai dzīvē tiktu īstenoti Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam izvirzītie uzdevumi. Projekta mērķis – sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un darbavietu radīšanu, stiprināt pašvaldību un reģionu rīcībspēju savas teritorijas attīstības veicināšanā.

Nacionālā apvienība īpašu uzmanību ir pievērsusi Latgalei, kurā latvieši kā tauta ir visvairāk etniski apdraudēti. Tādēļ labklājības pieaugums šajā Eiropas Savienības robežreģionā ir būtiski svarīgs Latvijai.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu tika uzsākts pilotprojekts Latgalē – uzņēmējdarbības centra izveidošana, kura darbības rezultāti bija tik sekmīgi, ka kalpoja par pamatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbalstīt šādu uzņēmējdarbības centru izveidošanu arī pārējos Latvijas reģionos.

Īstenotais projekts radīja sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām. Tas deva iespēju pašvaldībām izstrādāt investīciju piedāvājumus, īstenot dažādus mārketinga pasākumus, lai pilnvērtīgāk izmantotu Eiropas Reģionālā attīstības fonda paredzēto atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai.

„Šobrīd projekts ir noslēguma fāzē. Tas ir arī sākums jaunam periodam – mūs priekšā gaida darbs pie jaunas reģionālās politikas izstrādes un aktivitāšu plānošanas jaunam Norvēģijas finanšu instrumenta periodam. Reģionālās attīstības atšķirības ir ilgtermiņa problēma. Tās pamatā ir tieši ekonomiska rakstura cēloņi. Tāpēc mūsu uzdevums ir turpināt iesākto virzību uzņēmējdarbības atbalstam,” atklājot konferenci, teica Jānis Eglīts.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.