logo

VARAM pieprasa RD atcelt arī jaunos nolikuma punktus par deputātu jautājumu laika ierobežojumu

10.04.2018 Latvijā

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ir izskatīti saņemtie Rīgas domes (RD) saistošo noteikumu grozījumi, kas paredz ierobežot domes deputātu tiesības uzdot jautājumus, nosakot laika ierobežojumus – 20 minūtes par vienu lēmuma projektu, kā arī 90 minūtes lēmuma projektam par pašvaldības budžetu. VARAM, izvērtējot nolikuma grozījumus pēc būtības, pieņemts lēmums par grozījumu neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī par nepieciešamību pašvaldībai nodrošināt saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pašvaldības nolikums” atcelšanu vai grozīšanu.
Līdz ar to šī gada 9.aprīlī Rīgas domei nosūtīta atbilstoša vēstule.
VARAM secināts, ka esošajā redakcijā RD pieņemtie grozījumi par laika ierobežojumu neatbilst normatīvajiem aktiem vairāku iemeslu dēļ, tai skaitā noteikumu 28. panta 2. punkts ir pretrunā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 5.pantu un nepārprotami ierobežo likumā noteiktās deputātu tiesības piedalīties debatēs, uzdot jautājumus, sniegt uzziņas. Turklāt pastāv pamatoti riski, ka 20 minūšu laikā, izskatot lēmumprojektus, kā arī 90 minūšu laikā, lemjot par pašvaldības budžetu, kādam no Rīgas pašvaldības 60 deputātiem tiks liegta iespēja uzdot jautājumus par konkrēto lēmuma projektu.
         Nepieciešama arī RD saistošo noteikumu Nr.28 3. punktā iekļautā 1 minūtes un 30 sekunžu regulējuma pārskatīšana, pagarinot laiku deputāta viedokļa sniegšanai par balsošanas motīviem. Ministrijas ieskatā balsošanas motīvu pamatošana un skaidrošana veicina dažādu politisko spēku – pozīcijas un opozīcijas, savstarpējo komunikāciju un izpratni. Kā piemērs optimāla regulējuma noteikšanai deputātu motīvu pamatošanas kārtībai tiek minēts Saeimas kārtības rullis (144.pants), kas nosaka laika ierobežojumu deputātam – 5 minūtes ziņojuma sniegšanai par balsošanas motīviem.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.