logo

VARAM pārstāvēta augsta līmeņa konferencē Amsterdamā par digitālu un atvērtu valsts pārvaldi

03.06.2016 Kristīne Kļaveniece

2016. gada 2. un 3. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis Amsterdamā piedalās Nīderlandes prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē organizētajā augsta līmeņa konferencē par digitālu un atvērtu valsts pārvaldi – Digital and Open Government conference: Next step to maturity.

Konferences mērķis ir veidot atvērtu un interaktīvu diskusiju starp lēmumu pieņēmējiem un ES dalībvalstu un iestāžu, kā arī sociālo partneru pārstāvjiem. Tās dienaskārtībā ir trīs centrālās tēmas – labāka datu izmantošana, uzticība e-pārvaldei un jaunie izaicinājumi valsts pārvaldes un pilsoņu un uzņēmēju attiecībās.

Šodien jaunākās tehnoloģijas valsts pārvaldei sniedz iespējas kļūt arvien efektīvākai un būtiski uzlabot tās attiecības ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tomēr straujā tehnoloģiju attīstība rada arī papildus izaicinājumus kā to sekmīgi izdarīt. Iedzīvotāji un uzņēmēji jau šodien sagaida no valsts pārvaldes labāko servisu, līdzīgi kā to spēj sniegt privātais sektors. Vienlaikus valsts pārvalde ir atbildīga gan par labas pārvaldības principu ievērošanu, gan tiesiskuma ievērošanu savās rīcībās. Lai arī daudzas valstis jau ir sasniegušas būtisku progresu e-pārvaldes jomā, tomēr, attīstoties tehnoloģijām, rodas arvien jauni jautājumi, uz kuriem kopīgiem spēkiem nepieciešams rast atbildes.

VARAM valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos E.Beļskis konferences noslēgumā sniegs izvērtējumu par tās laikā identificētajiem risinājumiem – kā pārvarēt jauno tehnoloģiju radītos izaicinājumus valsts pārvaldes un pilsoņu un uzņēmēju attiecībās.  “Esmu gandarīts, ka ES mērogā ir augsti novērtēts Latvijas līdz šim paveiktais gan prezidentūras ES Padomē laikā, lai aktualizētu informācijas sabiedrības un e-pārvaldes būtisko lomu, gan īstenojot inovatīvu pieeju publisko pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un komersantiem. Tāpēc augsti novērtēju iespēju sniegt mūsu ieguldījumu turpmākajā digitālas un atvērtas valsts pārvaldes attīstībā ES,” uzsver E.Beļskis.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.