logo

Žaneta Jaunzeme–Grende: Rīgas pilij jumts jāuzliek un kultūras vērtības jāaizsargā

24.07.2013 Iveta Bērziņa-Bebriša Valdībā

Rīgas pils pagaidu jumts 24.07.2013. Foto: NA.

Muzeju (LNMM ārzemju kolekcijas daļa, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumi, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) darbība pēc ugunsgrēka Rīgas pilī ir bijusi vērsta uz ugunsgrēka seku likvidēšanu, rūpējoties par cietušajiem muzeju krājumu materiāliem un ūdens bojātajām Rīgas pils telpām. Muzeji ir ieguldījuši milzīgu darbu telpu žāvēšanā un  mikroklimata normalizēšanā. Diemžēl pagaidu jumts nav izturējis nesenās lietavas un stipro vēju, muzeju telpās atkal ieplūst ūdens un situācija pasliktinās.

Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme–Grende uzskata, ka nekavējoties jārod risinājums ar pagaidu jumta izbūvi, jo Rīgas pils ēka ir viens no senākajiem, izcilākajiem un ar augstu autentiskuma pakāpi saglabātajiem valsts kultūras pieminekļiem un kuras bojājumu apjoms patlaban vēl tiek apzināts. Tas pats attiecināms uz muzeju kultūras vērtību krājumiem, kuriem neatgriezeniskus bojājumus nenodarīja uguns, bet kurus tagad apdraud lietus ūdeņi un pelējums.

Šobrīd, kamēr nav saņemti Valsts Nekustamo Īpašumu (VNĪ) pasūtītās ekspertīzes rezultāti ar ekspertu slēdzieniem par turpmākajām Rīgas pils telpu izmantošanas iespējām tajā pils daļā, kurā ir izvietoti muzeji un nav zināms, vai un kādā apjomā Rīgas pils telpas muzeji varēs izmantot, muzeji veic sagatavošanās darbus vairākiem scenārijiem.

Ja eksperti atzīs, ka Rīgas pils telpas nav nekādā gadījumā izmantojamas, būs nepieciešami ievērojami papildus līdzekļi, lai tiktu nodrošināta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu pārvietošana uz pagaidu krātuvēm, kā arī tiktu veikta atbilstīga  jauno telpu pielāgošana muzeju vajadzībām. Ja ekspertu atzinums pieļaus daļēju muzeju krājumu glabāšanu Rīgas pilī, uz pagaidu telpām tiks pārvietota tā daļa no muzeja krājuma un darba telpas, kas ugunsgrēka laikā  ir cietusi no ūdens bojājumiem. Šis variants būtu daudz ekonomiskāks. Pēc Kultūras ministrijas lūguma pagaidu telpas muzeju krājumu izvietošanai ir piedāvājusi VNĪ, Rīgas dome, Rīgas Tehniskā universitāte.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Bērziņa-Bebriša, Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.