Viedokļi

Maza, mazītiņa valsts (1)

4. novembris, 2013

Valsts pārvaldes lietas cilvēkam ikdienā šķiet kā tāla un nesaprotama pasaule. Kāpēc vajag vai nevajag mainīt nodokļu sistēmu, kā vērtēt uzturēšanās atļauju tirdzniecību, kāpēc NA vēlas ieviest izglītību tikai latviešu valodā, kā vadīt valsts saimniecības politiku? Viss ir ļoti vienkarši, ja paskatīties uz to mazliet savādāk…

Lasīt vairāk

Kristīgās vērtības preambulā? (1)

29. oktobris, 2013

Vai atsauce uz kristīgām vērtībām ir jāiekļauj Satversmes preambulā? Latvijas evaņģeliski-luteriskās Baznīcas 26. Sinode (07.-08.06.2013.) bija vēsturiska gan no valsts, gan no pašas Baznīcas viedokļa. Šobrīd valstiski nozīmīgajā Satversmes preambulas jautājumā Sinode nāca klajā ar šādu teksta priekšlikumu: „Latvijas valsts pamatuzdevums ir nodrošināt latviešu tautas kā tās pamatnācijas izdzīvošanu un attīstību cauri laiku laikiem, jo […]

Lasīt vairāk

Par budžeta veidošanas principiem (1)

21. augusts, 2013

IEVADS. Lai īstenotu Ministru kabineta (MK) Rīcības plānu, valdība rosināja likuma grozījumus, un tie tika Saeimā apstiprināti. Tagad valdība iniciē likumu mainīt, lai nepildītu savu Rīcības plānu. Tādu piemēru ir daudz, un tas viss atgādina notikumu no dzīves vienā ES valstī: ceļ augstceltni, uzceļot 47 stāvus, un, kad vairāk nekā 90% celtniecības darbu ir pabeigti, […]

Lasīt vairāk

Metastāzes

20. augusts, 2013

Pēc Atmodas sabiedrībā valdīja vārdos neizteikta cerība, ka situācija „kaut kā dabiski normalizēsies”. Bet repatriācijas programmas nebija iedarbīgas. Tā vietā, lai jautājumu atrisinātu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, to veica pēc lielvalstu interesēm: mums uzspieda civilokupantu integrāciju.

Lasīt vairāk

Militārpersonu izdienas pensiju likums

10. jūlijs, 2013

Priekšlikums izdienas pensiju aprēķināt no atbilstošās dienesta pakāpes un izdienas stāža militārpersonas mēneša dienesta atalgojuma summas par pēdējiem pieciem gadiem.

Lasīt vairāk

Vai Saeima dara savu darbu?

4. jūlijs, 2013

IEVADS. Parasti demokrātiskajās valstīs likumdošanas vara ir atdalīta no izpildvaras. Arī Latvijā tā tas tiek deklarēts, bet vai tas ir realitātē? Domāju – nē. Ne jau velti Valsts prezidents vairakkārt ir vērsis uzmanību šim jautājumam, arī savā ziņojumā Saeimas pavasara noslēguma plenārsēdē, un izveidojis speciālu komisiju šī jautājuma sakārtošanai. Rakstā ir uzstādīti daudzi jautājumi, kas […]

Lasīt vairāk

1 23 24 25 26 27