Aiga Grišāne

  1. Kultūras ministrija izveido pastāvīgu darba grupu nelegālo TV pakalpojumu izplatīšanas novēršanai

    Darba grupa monitorēs televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības nodrošināšanas progresu, īpašu uzmanību pievēršot kompetento iestāžu darba rezultātiem.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/kulturas-ministrija-izveido-pastavigu-darba-grupu-nelegalo-tv-pakalpojumu-izplatisanas-noversanai/