Juris Cīrulis

  1. Nacionālās apvienības nostādnes lauksaimniecībā

    Mērķis apturēt cilvēkresursu aizplūšanu no Latvijas laukiem, atgriešanos laukos un veicināt kvalificēta darbaspēka pieejamību Latvijas laukos.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nacionalas-apvienibas-programmatiskie-uzstadijumi-lauksaimnieciba/