Baiba Broka

 1. Tautas atmiņas par 1941.gada 14.jūniju joprojām ir dzīvas

  Vairāk nekā 15 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju šīs dienas rītu piedzīvoja lopu vagonos pie valsts austrumu robežas. Bija sācies ilgs, smags un sāpīgs ceļš pretī nezināmajam. Daudziem no viņiem – pēdējais ceļš.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/tautas-atminas-par-1941-gada-14-juniju-joprojam-ir-dzivas/
 2. Baiba Broka: Kāpēc es kandidēju uz Eiropas Parlamentu?

  Vai Eiropā pastiprināsies federalizācijas tendences un nacionālo valstu loma mazināsies? Vai aizvien vairāk lemšanas būs Briselē, nevis Rīgā? Vai tradicionāla ģimene tiks aizsargāta vai atzīta par maznozīmīgu? Visos šajos jautājumos jābūt dzirdamai Latvijas balsij, te visur jābūt pārstāvētam nacionāli un konservatīvi domājošu Latvijas cilvēku viedoklim. Un man ir vēlme un pārliecība to darīt, jo latviešu valoda, ģimene un mīlestība uz Latviju ir man būtiskas vērtības.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/baiba-broka-kapec-es-kandideju-uz-eiropas-parlamentu/
 3. Baibas Broka: Latviešiem ir un būs spēks un teikšana savā valstī

  Latvijai, Rīgai un latviešiem visā pasaulē jau no vakardienas ir eksistenciāli vajadzīgs drosmīgs un pārliecinošs ilgtermiņa politiskais piedāvājums, kas ir nacionāls pēc būtības un saimnieciski racionāls pēc satura.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/baibas-brokas-uzruna-na-kongresa-latviesiem-ir-un-bus-speks-un-teiksana-sava-valsti/