Bruno Libauers

 1. Leģionāru piemiņas un godināšanas diena Jūrmalā

  Mēs varam būt lepni, ka neesam izvairījušies no cīņas un ciešanām par savu tautu un Tēvu zemi!

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/legionaru-pieminas-un-godinasanas-diena-jurmala/
 2. Vēsturiskais taisnīgums un puspatiesības sakarā ar pareizticīgo baznīcas jaunbūvi Dzintaros

  Pareizticīgo baznīcas būve ar pārspīlēti augstu torni Jomas ielas galā ir kļuvis par nacionālo jautājumu, jo skar nacionālas valsts Latvijas nacionālā lepnuma Jūrmalas nacionālā kultūrvēsturiskā mantojuma kopskatu nacionālā arhitektūras pieminekļa Dzintaru koncertzāles piegulošā teritorijā.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/vesturiskais-taisnigums-un-puspatiesibas-sakara-ar-pareizticigo-baznicas-jaunbuvi-dzintaros/
 3. Droši uz vēlēšanām

  Jūrmalas nodaļā galvenā uzmanība pievērsta pilsētas domē eventuāli darāmo darbu apjomam: primāri – iedzīvotāju labklājības uzlabošanas faktoru realizācijas mehānismu plānošana. Darbs, kura princips ir – SAVAI VALSTIJ, SAVAI PILSĒTAI, SAVAI TAUTAI, ir neatgriezeniski vērsts uz panākumu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/drosi-uz-velesanam/