Vineta Poriņa

  1. Valsts budžetā iestrādāts lielāks atbalsts Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

    Pēc NA priekšlikuma kā viens no prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018. gadam un ietvaram 2018.–2020. gadam ir apstiprināts papildu finansējums, lai nodrošinātu nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalsta pieaugumu

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/valsts-budzeta-iestradats-lielaks-atbalsts-latvijas-nacionalas-pretosanas-kustibas-dalibniekiem/