Gaidis Bērziņš

 1. Kopdzīves likums – nevis “vienlīdzība”, bet sociālais eksperiments mākslīgai sabiedrības modifikācijai

  Par Saeimas vairākuma noraidīto kopdzīves likuma iniciatīvu no juridiskā skatupunkta. Iniciatīva ir uzskatāma par kārtējo sociālo eksperimentu, kur sabiedrības IZTEIKTS mazākums vēlas savu pasaules redzējumu uzspiest Latvijas sabiedrības vairākumam

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/kopdzives-likums-nevis-vienlidziba-bet-socialais-eksperiments-maksligai-sabiedribas-modifikacijai/
 2. Juridiskā komisija Gaida Bērziņa vadībā vēlas panākt stingrāku maksātnespējas administratoru darba uzraudzību

  Saeimas Juridiskā komisija nolēmusi virzīt izskatīšanai Saeimā likumprojektu, kurā piedāvātie grozījumi paredz: Maksātnespējas administratoru uzraudzības modeļa maiņu, nododot kvalifikācijas pārbaudes funkciju valstij, vienlaikus paredzot stingrākas prasības administratoru kvalifikācijai, reputācijai un profesionalitātei, kā arī ieviešot regulāru administratoru eksamināciju; Tiesības apmācīt administratora amata pretendentus nodot Maksātnespējas administrācijai un citām juridiskām personām, neliedzot to turpināt arī administratoru profesionālajai […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/juridiska-komisija-gaida-berzina-vadiba-velas-panakt-stingraku-maksatnespejas-administratoru-darba-uzraudzibu/
 3. Jaunieši parāda: būt patriotam ir moderni!

  Mums kā nācijai ir cerības, ka Latvijai būs būt cauri gadsimtiem. Tam liecība ir mūsu jaunieši, kuri parāda, ka būt patriotam ir moderni. Pēdējos gados man aizvien vairāk gribas pateikt vienkāršu paldies mūsu skolēniem un padsmitniekiem, un tiem, kam pāri divdesmit. Viņu vidū patriotu ir tik daudz kā nevienā citā vecuma grupā!

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/jauniesi-parada-patriotam-ir-moderni/
 4. Aicinājums Nacionālās apvienības biedriem un atbalstītājiem

  Aicinām mūsu biedrus un atbalstītājus nodaļās pārrunāt tautas vēlēta Valsts prezidenta institūta ieviešanas nepieciešamību. Gadījumā, ja Jūsu vairākuma viedoklis ir atbalstīt šī institūta ieviešanu, aicinām apsvērt arī jautājumu par valsts prezidenta pilnvaru apjoma palielināšanas nepieciešamību.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/aicinajums-nacionalas-apvienibas-visu-latvijai-tevzemei-un-brivibailnnk-biedriem-un-atbalstitajiem/
 5. Gaidis Bērziņš: Vēsture mums saka to, kas notiks nākotnē.

  Pola Goubla pārdomas par Latvijas tagadējo situāciju attiecībā uz draudiem un iespējām, kas tai stāv priekšā, un Latvijas nākotni, ievērojot, cik radikāli mainās pasaule, kurā Latvija atradīsies nākamajos gadu desmitos.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/gaidis-berzins-vesture-mums-saka-to-kas-notiks-nakotne/
 6. Drošības garantēšana ir valsts pamatpienākums

  Situācijā, kad kaimiņos atrodas agresīva un labi bruņota lielvalsts, tirgot tās pilsoņiem uzturēšanās atļaujas nozīmē vienaldzību pret valsts likteni. NA aicina valdību rīkoties atbildīgi un atbalstīt Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Imigrācijas likumā, kuri paredz, ka valsts apdraudējuma novēršanas nolūkā ir nepieciešams noteikt to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem tiek apturēta termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/drosibas-garantesana-ir-valsts-pamatpienakums/