Iveta Bērziņa-Bebriša

 1. Atbalsta KM priekšlikumus sistemātiskam ilgtermiņa risinājumam īpaši atzīmējamo svētku un atceres pasākumu nodrošināšanai un finansēšanai

  10. oktobra valdības sēdē izskatīts Kultūras ministrijas (KM) sagatavotais informatīvais ziņojums un atbalstīti tajā norādītie priekšlikumi par īpaši atzīmējamo svētku un atceres dienu – ar valstiskuma atjaunošanu saistīto gadadienu – pasākumu īstenošanu valstī.
  Turpmāk valsts un pašvaldību institūcijas saskaņā ar gadadienu kalendāro grafiku, atbilstoši savai kompetencei sistemātiski izvērtēs to pārraudzībā esošo organizāciju, kā arī sadarbības partneru priekšlikumus par iecerētajiem īpaši atzīmējamo svētku un atceres dienu pasākumiem un nodrošinās tādu pasākumu īstenošanu, kāds ir samērojams ar institūciju rīcībā esošo valsts budžeta apjomu, vienlaikus gādājot, lai pasākumu kopums būtu daudzveidīgs, pamanāms, ar ieguldījumu sabiedriskās domas attīstībā un valsts nākotnē.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/atbalsta-km-priekslikumus-sistematiskam-ilgtermina-risinajumam-ipasi-atzimejamo-svetku-un-atceres-pasakumu-nodrosinasanai-un-finansesanai/
 2. Uzsvērs Latgales devumu Latvijas valstiskuma izveidē

  Vietējā un nacionālā mērogā identificētas pilsētas un reģioni, kam bijusi īpaši būtiska loma Latvijas valsts izveidē. Šajā kontekstā nozīmīgu lomu ieņem ar Latgali saistīti notikumi, kuru centrālā ass ir Latgales kongresa simtgades pasākumi, kuri ir iecerēti kā vieni no galvenajiem simtgades svinību atklāšanas notikumiem.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/uzsvers-latgales-devumu-latvijas-valstiskuma-izveide/
 3. Žaneta Jaunzeme–Grende: Rīgas pilij jumts jāuzliek un kultūras vērtības jāaizsargā

  Pēc ugunsgrēka Rīgas pilī pagaidu jumts nav izturējis nesenās lietavas un stipro vēju, muzeju telpās atkal ieplūst ūdens un situācija pasliktinās. Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme–Grende uzskata, ka nekavējoties jārod risinājums ar pagaidu jumta izbūvi, jo Rīgas pils ēka ir viens no senākajiem, izcilākajiem un ar augstu autentiskuma pakāpi saglabātajiem valsts kultūras pieminekļiem.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/zaneta-jaunzeme-grende-rigas-pilij-jumts-jauzliek-un-kulturas-vertibas-jaaizsarga/