Kristīne Kļaveniece

 1. VARAM pārstāvēta augsta līmeņa konferencē Amsterdamā par digitālu un atvērtu valsts pārvaldi

  2016. gada 2. un 3. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis Amsterdamā piedalās Nīderlandes prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē organizētajā augsta līmeņa konferencē par digitālu un atvērtu valsts pārvaldi – Digital and Open Government conference: Next step to maturity. Konferences mērķis ir veidot atvērtu un interaktīvu […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/varam-valsts-sekretara-vietnieks-e-parvaldes-jautajumos-e-belskis-uzstasies-augsta-limena-konference-par-digitalu-un-atvertu-valsts-parvaldi/
 2. Valdība nosaka plānoto ES finansējumu un sasniedzamos rādītājus uzņēmējdarbības veicināšanai novadu pašvaldībās 34,92 milj.eiro apmērā

  Otrdien, 2016. gada 31. maijā, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto Reģionālās attīstības koordinācijas padomē pieņemto lēmumu par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem rādītājiem uzņēmējdarbības veicināšanai novadu pašvaldībās – kopumā atbalstot 54 projektu idejas 34,92 milj.eiro apmērā*. Kopumā pašvaldības VARAM organizētajā projektu ideju priekšatlasē bija iesniegušas 90 projektu […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/valdiba-nosaka-planoto-es-finansejumu-un-sasniedzamos-raditajus-uznemejdarbibas-veicinasanai-novadu-pasvaldibas-3492-milj-eiro-apmera/
 3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pašvaldībām no VARAM tiks novirzīti 31,4 miljoni EUR

  Turpinot jau aizsākto darbu, sniedzot finansiālu atbalstu pašvaldībām energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Latvijā, arī nākošajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) šiem mērķiem izdevies piesaistīt finansējumu 31,4 milj.eiro apmērā. ES fondu līdzekļi būs pieejami pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai atbilstoši pašvaldību integrētās attīstības programmām, pašvaldību ēku renovācijai […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/energoefektivitates-pasakumu-istenosanai-pasvaldibam-no-varam-tiks-novirziti-314-miljoni-eur/
 4. Uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldībās no VARAM būs pieejami ~295,5 miljoni EUR

  Romāns Naudiņš: „Ikviena reģiona attīstība ir cieši saistīta ar labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi. Tāpēc būtiski, ka VARAM ir izcīnījusi iespēju novirzīt ES fondu finansējumu praktisku jautājumu sakārtošanai pašvaldībās.”

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/uznemejdarbibas-attistibai-pasvaldibas-no-varam-bus-pieejami-2955-miljoni-eur/