Laima Melkina

 1. NA pieprasa iekšlietu ministres demisiju

  Tas, ko 9. un 10. maijā ikviens Latvijai lojāls cilvēks bija spiests piedzīvot savā valstī, ir nepieņemami. To nevaram uzskatīt par ikdienišķu negadījumu, par ko politiskā atbildība aprobežojas ar simbolisku kritiku un solījumu laboties.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-pieprasa-iekslietu-ministres-demisiju/
 2. NA rosina pāriet uz mācībām tikai valsts valodā

  Pāreja uz mācībām tikai latviski palīdzēs vienot Latvijas sabiedrību un nodrošinās ikvienam bērnam vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, būt konkurētspējīgam darba tirgū, kā arī stiprinās Latvijas sabiedrības saliedētību ilgtermiņā.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-rosina-pariet-uz-macibam-tikai-valsts-valoda/
 3. No 1. jūlija bērna kopšanas periodā valsts veiks sociālās iemaksas

  Esošā situācija bijusi netaisnīga pret vecākiem – cilvēki, kuri izvēlējušies laist pasaulē bērnu, nolemti mazākai pensijai nākotnē, salīdzinot ar tiem, kuri šādu izvēli nav izdarījuši, turklāt, jo vairāk bērnu, jo lielāka diskriminācija.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/no-1-julija-berna-kopsanas-perioda-valsts-veiks-socialas-iemaksas/
 4. NA rosina Ukrainas bēgļu bērniem izglītību nodrošināt latviski

  Būtiski, lai bērniem, kuri bēgļu gaitās ieradušies no Ukrainas, skolās būtu droša un draudzīga vide, kurā viņi justos gaidīti un pieņemti.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-rosina-ukrainas-beglu-berniem-izglitibu-nodrosinat-latviski/
 5. NA iesniegusi likumprojektus latviešu valodas lomas stiprināšanai izglītībā un darba tirgū

  Darba tirgū joprojām ir situācijas, kad darba meklētājiem bez īpaša pamatojuma tiek pieprasītas svešvalodas, visbiežāk – krievu valodas, prasmes.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-iesniegusi-likumprojektus-latviesu-valodas-lomas-stiprinasanai-izglitiba-un-darba-tirgu/
 6. NA iesniegs likumprojektu paketi latviešu valodas lomas stiprināšanai

  Šajā satraucošajā laikā ir īpaši svarīgi stiprināt Latvijas valstiskumu un latviešu valodu kā mūsu nācijas identitātes kodolu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-iesniegs-likumu-paketi-latviesu-valodas-lomas-stiprinasanai/