Pēteris Radziņš

 1. Lāčplēšu svētki

  Brīvības cīņu faktiskā vadītāja ģenerāļa Pētera Radziņa apsveikums 1923. gada Lāčplēša dienā:
  “Varonība ir visdārgākā un visaugstākā vīrieša īpašība. Varonība ir vispilnīgākā – līdz dzelzs konsekvencēm – personības ielikšana savas tautas, tēvijas, idejas, kultūras un arī ticības labā. Varonība ir atslēga uz visām zemes bagātībām; varonība – āmurs, kas kaļ valstis; varonība ir vairogs, bez kura nevar pastāvēt nekāda kultūra.”

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/lacplesu-svetki/
 2. Ģenerālis Pēteris Radziņš. “Pastāvība un savienība”

  Katram nacionāli domājošam Baltijas valstu pilsonim ir jābūt pārliecinātam, ka viņa valsts intereses ir savstarpēji cieši saistītas – ja vien viena no viņām zaudēs savu neatkarību, tad zaudēs arī citas. Tikai tad, ja visas Baltijas tautas būs negrozāmi pārliecinātas par šīs ciešās savienības vajadzību, tikai tad mūs ienaidnieks neuzdrošināsies apdraudēt mūsu neatkarību.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/generalis-p-radzins-pastaviba-un-savieniba/