Smiltene

  1. Smiltenes Jāņukalnā 35 metru augstumā plīvos monumentālais Latvijas karogs

    11. novembrī Smiltenē Lāčplēša dienas svinīgajā pasākumā Smiltenes novada pašvaldība cildinās brīvas Latvijas karogu un tos, kuri mums to izcīnījuši. Šajā dienā Jāņukalnā 35 metru augstā mastā svinīgi tiks pacelts monumentālais Latvijas karogs, kas veltīts Latvijas simtgadei.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/smiltenes-janukalna-35-metru-augstuma-plivos-monumentalais-latvijas-karogs/